The role of perceived-lived space of movement, of peers and of the personal factors in formation of the professional- and life-trajectories of Hungarian professionals  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34545
Type K
Principal investigator Váriné dr. Szilágyi, Ibolya
Title in Hungarian Az észlelt-megélt mozgástér, a társak és a személyes ténye-zők szerepe hazai értelmiségiek pálya- és életútjának ala-kulásában
Title in English The role of perceived-lived space of movement, of peers and of the personal factors in formation of the professional- and life-trajectories of Hungarian professionals
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute for Psychology, HAS
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.104
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1971-73-ban kezdő építészek/orvosok pályaattitűdjét, értékorientációját kognitív szociálpszichológiai módszerekkel vizsgáltam, majd 3 évig követtem őket munkahelyeiken. Eredményeit 1981-es könyvem mutatja be. Az építészeket a 80-as, 90-es években rokon témákban is vizsgáltam. A jelenlegi téma a longitudinális kutatás befejezése, ám mégis új, megváltozott társadalmi térben fókuszált a pályaattitűdök alakulására. Követte a család, az egzisztencia, a társak, szakmai ideálok hatását, a mozgástér észlelését és a korábbi vizsgáló eljárások használhatóságát. Ezeket és az új orientálódást mélyinterjúk tárták fel. Az adatbázis kiegészült szakmai kritikák dokumentációival. Esettanulmány készült 30 építész pályaútjáról. A legérdekesebb 15, zömmel Ybl- és Pro Architectura-díjas építészről írt esettanulmány “Építészprofilok” címen 2006 juniusában jelenik meg a TERC Szakkönyv Kiadó-nál 34 ívnyi terjedelemben.
Results in English
In 1971-73 I studied professional attitudes of beginner architects+ physicians by methods of cognitive social psyhology and by a 3 years follow-up. Results were published in a book in 1981. The same architects were studied in ‘80s and ‘90s. The present study is the final phase of this long follow-up research. In a way it is a new study, focusing on the stability of professional attitudes within the changed social space. It followed the family, living, different roles, professional competence, influence of peers, professional ideals, perception of the space of movement, responsibility and new orientations. These were revealed from the depth-interviews. Data-basis also contained professional reviews. Case studies were made on 30 participants. The most interesting 15 studies on architects, awarded by Ybl and Pro Architecture prizes and other relevant studies will be published entitled “Architects-profiles” in June 2006 by the TERC Szakkönyv Kiadó (34 printed sheets).
Full text http://real.mtak.hu/41/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Vari-Szilagyi I.:: Gender and legal socialization: Different attitudes in reasoning about the law among young Hungarians?, Kourilsky-Augeven, Ch. (ed): Images and uses of law among ordinary people._Paris: Société de Législation Comparé, 2004_ pp.147-164. (Droit et Cultures: Revue semestrielle, 2004
Vari-Szilagyi I.:: Gender and legal socialization : Different attitudes in reasoning about the law among young Hungarians?, In: Kourilsky-Augeven, Ch.(ed): Images et usages du droit chez les gens ordinaires. Société de Législation Comparé ( Droit et Cultures: 1, pp. 59-83., 2002
Váriné Szilágyi Ibolya: A jövő kutatása a szociálpszichológiában., In: Pszichológia, 2004/4, 429-453, 2004
Back »