Magyar középkori és koraújkori kormányzattörténeti vizsgá-lat  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34567
típus K
Vezető kutató Font Márta
magyar cím Magyar középkori és koraújkori kormányzattörténeti vizsgá-lat
Angol cím Research on the history of government in medieval and early modern Hungary
zsűri Történelem
Kutatóhely Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bagi Dániel
Kiss Gergely Bálint
Oborni Teréz
Varga J. János
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.888
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Projektünk azon a helyzeten kívánt változtatni, hogy a történelem szakos egyetemi hallgatók oktatása számára nem állt rendelkezésre sem olyan tankönyv, amelyet a középkori és koraújkori magyar kormányzattörténet oktatásában használni lehetne, sem megfelelő olvasókönyv. A korszak forrásait bemutató szöveggyűjtemények a középkor vonatkozásában segítségül hívhatók, de a koraújkor esetében a lényegesen több az írott forrás az intézmények differenciáltabb bemutatását is lehetővé teszi. A jogtörténet oktatásához készült hasonló témájú tankönyv a történészhallgatók számára nem megfelelő, mivel teljesen más szempontok szerint készült. A kutatás többéves oktatói munkánk tapasztalataira épült, ez alapján dolgoztuk ki nyertes pályázatunk koncepcióját. A munka eredményeként elkészült egy tankönyv, amely részben további saját kutatásainkra épül, részben összefoglalja az egyes részkérdéseket tárgyaló magyar szakirodalmat. A tankönyv a következő fejezetekre oszlik: koraközépkori (alakulóban lévő) világi kormányzat, differenciált későközépkori világi kormányzat működése, a középkori egyházi irányítás, a koraújkori három részre szakadt ország kormányzása – országrészenként, a felszabadító háborúk utáni átalakulás kezdetei. Fejezetenként csatoltuk a bibliográfiát. A tankönyv terjedelme tíz ív. Emellett összeállítottunk egy kormányzattörténeti olvasókönyvet, amely a bécsi levéltárak és az Országos Levéltár közöletlen forrásaiból tartalmaz válogatást 300 fólió terjedelemben. Az olvasókönyv anyaga a koraújkor központi kormányszerveinek működését illusztrálja.
kutatási eredmények (angolul)
The main purpose of our project was to alter the situation in which there was neither a proper book at the disposal of students of history nor a textbook that could be used in teaching the history of Hungarian government in medieval and early modern times. Although there are some collections of source material in the given period yet in the case of the early modern era the increased number of written sources renders the detailed delineation of institutions possible. A study-book for the teaching of legal history with a similar content is not appropriate for history students as that book was compiled according to completely different aspects. The reserch was based on a number of years of teaching. The concept our successful application was founded on the research work. The result of the research is a textbook which is partly connected to the experiences of our research, partly comprises the Hungarian literature on the special questions. The textbook has the following chapters: Developing early medieval government, a differentiated late medieval government, ecclesiastic government in the Middle Ages, the governments of early modern Hungary after the tripartition and the beginnings of the reshufflement after the Wars of Liberation. Each chapter is followed by a bibliography. The extent of the textbook is ten folios. Besides this we compiled a reading book on the history of government which contains a selection of 300 folios of unpublished material of archives in Vienna as well as the Hungarian National Archives. The material of this book illustrates the working of central government in the early modern times.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/44/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Font Márta: A dinasztikus uralom és az \''országhatárok\'' alakulása Közép- és Kelet-Európában a 10-12. században, Monumenta Historica Budapestiensia XIV. Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére., 2004
Font Márta: A keresztény nagyhatalmak vonzásában. III.5. fejezet: Az ország és a hadsereg irányítása., Balassi Kiadó, 2005
Kiss Gergely: The Exemption of the Royal Benedictine Monasteries in Hungary in the 11th-13th Centuries, Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis II., 2003
Kiss Gergely: ''...iurisdictionem ... in abbatiis et praeposituris regalibus, ecclesiae Strigoniensi per Ungariam ubicunque subiectis...'' A királyi egyházak helye a középkori magyar egyházi hierarchiában. Eredmények és kutatási lehetőségek., A IV. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2005. június 8-9.) előadásai, 2006
Kiss Gergely: Holub József és az egyházi igazgatástörténet. (A Zala megye története a középkorban egyházigazgatási vonatkozásai), Jogtörténeti tanulmányok IX., 2006
vissza »