A Kárpát-medence történeti földrajza  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34569
típus K
Vezető kutató Frisnyák Sándor
magyar cím A Kárpát-medence történeti földrajza
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Turizmus és Földrajztudományi Intézet (Nyíregyházi Egyetem)
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.732
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A 2002-2005. évi kutatási ciklusban tovább folytattuk a Kárpát-medence történeti földrajzának feldolgozását. A Kárpát-medence egészére (= 325000 km2 ) kiterjedő témafeldolgozások mellett a makro-, mezo- és mikrorégiók (pl. Alföld, Nyírség, Felső-Tisza-vidék, Hernád-völgy, Bánát, Tokaj-Zempléni-hegység stb.) táj- és erőforrás-használatának idő- és térbeli változásait, a kultúrtáj-magterületek elhelyezkedését és diffúzióját, a földrajzi munkamegosztást, a térszerveződéseket, a régiók kialakulási folyamatait, az interregionális kapcsolatokat, továbbá a népességet és a településeket vizsgáltuk. Egyes témakörök feldolgozásánál a címben megjelölt időhatárokat átléptük, pl. a környezetátalakítás történetét a prehisztorikus időktől tártuk fel. A Kárpát-medence kultúrtájainak kialakítását a magyar és az együtt élő népek monumentális alkotásaként, közös örökségként tekintjük. (Kutatási eredményeinket önálló könyvekben, folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben publikáltuk).
kutatási eredmények (angolul)
Historical geography research of Carpathian Basin (325 000 km2) was continued between 2002-2005. Beside overall projects we did macro, mezo and micro region based researches. We studied temporal and spatial changing of the landscape and energy utilization, spatial distribution and diffusion of cultural landscape center areas, geographical division of labour, spatial organizations and the settlements. In the elaboration of regions we exceed the title marked time limit, for example environment transformation processes were revealed from prehistorical time. The formation of cultural landscape in the Carpathian Basin can be interpret monumental production and common heritage of the Hungarian and other live together nationalities. (Our results were published in independent books, journals and collected volumes).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/45/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Frisnyák Sándor: A magyar bányaipar történeti földrajzi vázlata (895-1920)., Abonyiné Palotás J. – Becsei J. – Kovács Cs. Szerk. A társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága, pp. 121-134., 2006
Dobány Zoltán: A Sajó-Bódva köze történeti földrajza (18-20. század), Nyíregyháza, 170 p., 2004
Kókai Sándor: A Bánát néhány népességföldrajzi jellemzője és sajátossága 1870-1910 között., Hanusz Á. (szerk.): Földrajzi környezet-történeti folyamatok. Nyíregyháza, pp. 193-223., 2004
Dobány Zoltán: Társadalmi-gazdasági viszonyok a Sajó-Bódva közén a 18. század végétől a 20. század elejéig., Hanusz Á. (szerk.): Földrajzi környezet-történeti folyamatok. Nyíregyháza, pp. 225-243., 2004
Kókai Sándor: A Bánát fogalma és határainak változása 1779-ig., Természettudományi Közlemények 4. kötet. Nyíregyháza, pp. 179-193., 2004
Frisnyák Sándor: A Felső-Tisza-vidék ősi ártéri gazdálkodása., Dövényi Z. - Schweitzer F. (szerk.): Tiszteletkötet Tóth József professzor 65. születésnapjára. Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2005
Boros László: Adalékok a Kárpát-medence - különös tekintettel Erdély - földrajzához, Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 10. pp. 25-38., 2001
Dobány Zoltán: Adalékok a Cserehát népességföldrajzához (18.század-1945), ABoros L. szerk.: Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 10. pp. 123-147. Nyíregyháza, 2001
Kókai Sándor: A Bánát népességföldrajzi jellemzői a 19.század közepén, Boros L. szerk. Észak- és Kelet-Magyarországi Földrajzi Évkönyv 10. pp. 7-24. Nyíregyháza, 2001
Kókai Sándor: Szerencs térszerkezetének változásai a 19. században, Frisnyák S.- Gál A. szerk. Szerencs és környéke, pp. 103-113. Szerencs-Nyíregyháza,, 2002
Dobány Zoltán: A gazdasági élet sajátosságai a Taktaközben a kultúrtáj 18-19.századi terjeszkedésének időszakában, Frisnyák S. – Gál A. szerk. Szerencs és környéke, pp. 197-221. Szerencs-Nyíregyháza, 2002
Frisnyák Sándor: A kultúrtáj kialakulása a Nyírség és a Felső-Tisza vidékén., FFrisnyák S. szerk. A Nyírség és a Felső-Tisza-vidék történeti földrajza. pp. 87-100. Nyíregyháza, 2002
Kókai Sándor: Nyíregyháza térszerkezeti helyének változása a 19. században., Frisnyák S. szerk. A Nyírség és a Felső-Tisza-vidék történeti földrajza, pp. 177-187. Nyíregyháza, 2002
Dobány Zoltán: Adatok Balkány község 18-20. századi történeti földrajzához., Frisnyák S. szerk. A Nyírség és a Felső-Tisza-vidék történeti földrajza, pp. 189-214. Nyíregyháza, 2002
Kókai Sándor: A Bánát etnikai földrajzi jellemzői és sajátosságai a 20. század elején., Kókai S. szerk. Természettudományi Közlemények 2. pp. 139-159.Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 2002
Frisnyák Sándor: Fiume jelentősége a történelmi Magyarország gazdasági életében (1779-1918)., Frisnyák S. – Tóth J. szerk. A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza, pp. 379-386. Nyíregyháza-Pécs,, 2003
Frisnyák Sándor: Borsod-Abaúj-Zemplén megye az 1950-es évek közepén (Társadalom- és gazdaságtörténeti vázlat), Nagy Imre és kora II. köt. pp. 7-29, 297-298. Budapest,, 2003
Dobány Zoltán: A kultúrtáj terjeszkedésének hatása a 18-19. századi csereháti népesség gazdasági életére, Füleky Gy. szerk. A táj változásai a Kárpát-medencében, pp. 198-205. Gödöllő, 2002
Kókai Sándor: A kultúrtáj terjedése a Marosszögben a 18-19. században, Füleky Gy. szerk. A táj változásai a Kárpát-medencében, pp. 210-223. Gödöllő, 2002, 2002
Frisnyák Sándor: A szlovák telepesek kultúrtájfejlesztő tevékenysége Nyíregyházán (18-19. század), Frisnyák S. szerk. Nyíregyháza (A város újratelepítésének 250. évfordulója), pp. 210-223. Nyíregyháza, 2003
Kókai Sándor: Sátoraljaújhely térszerkezetének változása a 18. század közepétől., Frisnyák S. – Gál A. szerk. Szerencs és a Zempléni-hegység, pp. 211-221. Szerencs-Nyíregyháza, 2003
Kókai Sándor: Adalékok az urbanizációs folyamat bánáti sajátosságaihoz 1850-1910 között, Kókai S. szerk. Természettudományi Közlemények 3. pp. 145-164. Nyíregyháza, 2003
Kókai Sándor: Nyíregyháza közlekedés-földrajzi jellemzői, Frisnyák S. szerk. Nyíregyháza, pp. 191-205., 2003
Frisnyák Sándor: A földrajzi energiák szerepe a Zempléni-hegység védelmi rendszerébe, Frisnyák S. – Csihák Gy. szerk. Gyepűk, várak és egyéb honvédelmi létesítmények a Kárpát-medence védelmi rendszerében (895-1920), pp. 103-113. Nyíregyháza-Zürich, 2004
Frisnyák Sándor: A kultúrtáj kialakulása a Kárpát-medencében, 259 p. Nyíregyháza,, 2004
Dobány Zoltán: A Sajó-Bódva köze történeti földrajza (18-19. század),, 170 p. Nyíregyháza, 2004
Kókai Sándor: A Bánát néhány népességföldrajzi jellemzője és sajátossága 1870-1910 között., Hanusz Á. (szerk.): Földrajzi környezet – történeti folyamatok, pp. 193-123. Nyíregyháza, 2004
Dobány Zoltán: Társadalmi-gazdasági viszonyok a Sajó-Bódva közén a 18.század végétől a 20. század elejéig, Hanusz Á. Szerk. Földrajzi környezet – társadalmi folyamatok, pp. 225-243. Nyíregyháza, 2004
Kókai Sándor: A Bánát fogalma és határainak változása 1779-ig, Kókai S. szerk. Természettudományi Közlemények 4. pp. 179-193. Nyíregyháza,, 2004
Frisnyák Sándor: A Felső-Tisza-vidék ártéri gazdálkodása, Kókai S. szerk. Dövényi Z. – Schweitzer F. szerk. A földrajz dimenziói. MTA Földrajztud. Kutatóintézet, pp. 235-247. Budapest, 2005, 2005
Boros László: A Bodrog folyó szerepe a környék népességének életében a feudalizmus és a korai kapitalizmus korában, Füleky Gy. szerk. A táj változása a Kárpát-medencében – Víz a tájban, pp. 255-262. Gödöllő,, 2004
Kókai Sándor: A bánáti folyók társadalmi-gazdasági szerepe és jelentősége a 18-19. században, FFüleky Gy. szerk. A táj változásai a Kárpát-medencében – Víz a tájban, pp. 233-240. Gödöllő, 2004
Dobány Zoltán: Adatok a taktaközi települések népességföldrajzi vizsgálatához (18-20. század)., Frisnyák S. – Gál A. szerk. Szerencs, Tokaj-Hegyalja kapuja, pp. 235-255. Szerencs, 2005, 2005
Boros László: Adatok a Harangod népességföldrajzához (1870-2001)., Frisnyák S. – Gál A. szerk. Szerencs, Tokaj-Hegyalja kapuja, pp. 257-266. Szerencs,, 2005
Frisnyák Sándor – Gál András: Szerencs népességföldrajza (1784-2001)., Frisnyák S. – Gál A. szerk. Szerencs monográfiája, pp. 175-189. Szerencs,, 2005
Frisnyák Sándor – Gál András: Szerencs településföldrajza, Frisnyák S. – Gál A. szerk. Szerencs monográfiája, pp. 235-251, Szerencs,, 2005
Frisnyák Sándor – Gál András: Szerencs településföldrajza, Frisnyák S. – Gál A. szerk. Szerencs monográfiája, pp. 235-251, Szerencs,, 2005
Frisnyák Sándor: Szerencs közlekedésföldrajza, Frisnyák S. – Gál A. szerk. Szerencs monográfiája, pp. 295-309. Szerencs,, 2005
Kókai Sándor: A Bánát természeti-környezeti adottságai, erőforrásai, Kókai S. szerk. Természettudományi Közlemények, pp. 205-211. Nyíregyháza,, 2005
Dobány Zoltán: Adalékok a Hernád-völgy 18-19. századi történeti földrajzához., Kókai S. szerk. Földrajz és turizmus. Tiszteletkötet Dr. Hanusz Árpád 60. születésnapjára, pp. 111-132. Nyíregyháza, 2006
Frisnyák Sándor: A magyar bányaipar történeti földrajzi vázlata (895-1920)., Abonyiné Palotás J. – Becsei J. – Kovács Cs. Szerk. A társadalomföldrajzi kutatás gondolatvilága, pp. 121-134, 2005
Frisnyák Sándor: Szendrő földrajzi képe, Veres L. – Viga Gy. szerk. Szendrő monográfiája, pp. 7-22. Szendrő, 2002
Frisnyák Sándor: A történeti földrajz alapjai, Tóth J. szerk. Általános társadalomföldrajz, pp. 9-20. Pécs-Budapest,, 2002
Frisnyák Sándor: Észak-Magyarország, Enyedi Gy. – Horváth Gy. szerk. Magyar Tudománytár 2. Tájak, települések, régiók, pp. 101-123. Budapest,, 2002
Frisnyák Sándor: A magyar mezőgazdaság történeti földrajzi vázlata (895-1920)., Dövényi Z. – Schweitzer F. szerk. Táj és környezet. Tiszteletkötet a 75 éves Marosi Sándornak, pp. 315-330. Budapest, 2004
Frisnyák Sándor: A Hernád-völgy történeti földrajza, megjelenés alatt, 2006
Frisnyák Sándor: Környezet- és természeti erőforrás-használat a Hernád-völgyben (18-19. század) (0,6 ív), megjelenés alatt, 2006
Frisnyák Sándor: A Hernád-völgy környezettörténeti vázlata (kb. 1-1,2 ív), megjelenés alatt, 2006
Frisnyák Sándor: Táj és ember (Nagytárkány, Szlovákia) (kb. 1 ív), megjelenés alatt, 2006
Frisnyák Sándor: 1.Táj- és természeti erőforrás-használat a Zempléni-hegységben (kb. 1,5-1,7 ív), megjelenés alatt, 2006
vissza »