Az érés és a szénhidrogén-képződés folyamatainak összeha-sonlítása növényieredetű (III-as és II/III-as átmeneti tí-pusú) és kénben gazdag II-es és III-as típusú szerves anya-gok esetében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34579
típus K
Vezető kutató Sajgó Csanád
magyar cím Az érés és a szénhidrogén-képződés folyamatainak összeha-sonlítása növényieredetű (III-as és II/III-as átmeneti tí-pusú) és kénben gazdag II-es és III-as típusú szerves anya-gok esetében
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely MTA Geokémiai Kutatóintézet
résztvevők Brukner Sándorné
Hetényi Magdolna
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.570
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
~100 db. III- és ~50 db. II/IIIS- ill. IIS-típusú minta közül választottuk ki a pirolizálandókat. Az alk-1-ének, n-alkánok, i-alkánok, izoprenoid szénhidrogének (CH-k), alkil-benzolok, alkil-fenolok és tiofének eloszlásait határoztuk meg szimulációs kísérletek (200-530°C) termékeiben, és arányaik alapján: 1) alföldi pliocén lignitek között elkülönítettük a gázadó mintákat a kis kőolaj-potenciálúaktól és az olajképzőktől; 2) a ny. borsodi II. miocén széntelep 2 közeli szelvényében eltérő érettségi mutatókat (simonellit/retén) mértünk, melyekről bizonyítottuk, hogy az eltérő oxidációs hatások következményei; 3) palinológiailag jellemzett barnakőszenek közül ~40 mintát többféle módon pirolizáltunk és jellemeztük a botanikai és lápövi csoportok CH-potenciálját: a Taxodiaceae-Cupressaceae eredetűeké (fillokladán tart.) a legkisebb és a Cupuliferae eredetűeké a legnagyobb (Palmae, Ericaceae és Myricaceae minták köztesek); 4) 8 szén pirolízis sorozatai alapján: a CH-képződés és a maradék kerogén CH-potenciál görbéi egyedi utakat mutatnak, a meghatározó botanikai és lápövi hatások mellett a mikrobiális aktivitás mértéke is döntő; 5) dunántúli potenciális kőolaj-anyakőzetek és a Zala-medence olajainak biomarkerei korrelációja során, 4 kőolajról tételeztük fel, hogy Kösszeni márgából származik. Megállapítottuk hogy az illékony S-tartalom nagy része tiofénes a kén-gazdag minták pirolizátumaiban, míg a szegényebbekben (Sorg/C<0,02), változékony a tiofénes kötésű S aránya.
kutatási eredmények (angolul)
Selected immature samples were pyrolysed (by Rock-Eval, py-GC, MSSV simulations, bulk-flow experiments) to study the hydrocarbon generation from diverse kerogens. 1) Samples from delta plain, interbedded by Pliocene lignites were investigated. Based on the relative proportions of oct-1-ene, (m+p)-xylene and phenol in pyrograms, the samples were divided into groups: gas-prone, gas-prone with moderate oil-potential, gas-prone with considerable oil-proneness. 2) Maturation diversity in close vicinity (conversion of simonellite to retene was observed in Miocene lignites and it was concluded that phenomenon caused by the different level of oxidation during sedimentation. 3) On the basis of pyrolyses, 50 brown coals were grouped from varied botanical assemblages (ferns, Taxodiaceae-Cupressaceae, Palmae, Cupuliferae, Myricaceae, Ericaceae etc.), from different mire zones, with different preservation of microfossils and stamp of biological activity. 4) 8 samples were analysed from the previous groups. At first, their artificial evolution paths shown considerable differences (inherited from diverse precursor sources, oxygen facies and grades of biological activity), but with increasing evolution the paths converged progressively. 5) On the basis of biomarkers, Kössen source rocks were correlated with oils from Transdanubia and found that the thermally labile type-II-S kerogens can generate sulfur-rich oils at low levels of thermal stress as a result of the cleavage of C-S.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/46/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
M. Hetényi, T. Nyilas, Cs. Sajgó and A. Brukner-Wein: Heterogeneous organic matter from the surface horizon of a temperate zone marsh, Organic Geochemistry 37 pp. xxx-xxx. megjelenés alatt, 2006
Hetényi Magdolna, Sajgó Csanád: Kőolajképződés karbonátos kőzetben: szerves geokémiai esettanulmány, Magyar Kémiai Folyóirat 109-110. 4. pp. 183-191, 2004
Sajgó, Cs., Brukner-Wein, A., Hetényi, M. and Tóth, G.: Pyrolytic studies on organic rich sediments with different sulphur richness, Pyrolysis 2004, Programme 16th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis P11, p. 135, 2004
Sajgó, Csanád, Galicz, Zsuzsanna and Brukner-Wein, Alice: Comparisons of geochemical data to organic petrological observations and classification of organic matter, Abstract Book of 56th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology Environmental management implications of organic facies studies pp. 20, 2004
Sajgó Csanád: Studies on the matrix effect in Pyrolysates of pre-treated organic rich sediments, Abstract Book of 56th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology Environmental management implications of organic facies studies pp. 90, 2004
Sajgó, Cs. and Brukner-Wein, A.: Pyrolysis gas chromatographic and elemental data of kerogens to characterise organic facies, 15th Internat. Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis. 2002 p. 51, 2002
Sajgó Cs. Hetényi M. Kedves M. and Tóth G.: Hydrocarbon generation path of some Hungarian low-rank coals, 21st Internat. Mtg on Org. Geochem. 2003. Soc. of Res. on Envir. Changes „Geosphere” Part. II. 156-157, 2003
Hetényi M, Vető I, Sajgó Cs, Brukner-Wein A, Szántó, Zs: Organic matter in a low productivity suboxic intraplatform basin in the Triassic Tethys, 21st Internat. Mtg on Org. Geochem. 2003. Soc. of Res. on Envir. Changes „Geosphere” Part. II. 270-271, 2003
Sajgó Cs., Brukner-Wein A.: Bulk geochemical characterisation and classification of organic matter. -II. Coals, 21st Internat. Mtg on Org. Geochem. 2003. Soc. of Res. on Envir. Changes „Geosphere” Part. II. 154-155, 2003
Hetényi, M., Brukner-Wein, A., Sajgó, Cs., Haas, J., Hámor-Vidó, M., Szántó Zs., Tóth, M.,: Variation in organic geochemistry and lithology of a carbonate sequence deposited in a backplatform basin (Triassic, Hungary), Organic Geochemistry 33 pp. 1571-1591., 2002
Sajgó, Csanád, Hetényi, Magdolna, Brukner-Wein, Alice and Kedves, Miklós: Pyrolysis products and palynology of Tertiary brown coals in Hungary, Book of Abstract 17th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis Environmental management implications of organic facies studies pp. 20, 2006
Sajgó, Csanád, Hetényi, Magdolna, Brukner-Wein, Alice and Kedves, Miklós: Hydrocarbon generation Path from terrestrial organic matter during thermal degradation, Book of Abstract 17th International Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis Environmental management implications of organic facies studies pp. 20, 2006
Sajgó, Csanád: Bilateralism of organic-inorganic chemical processes., in: Geonomy: the Synthesizing Geoscience, for the 21rst Century, 2005
Sajgó, Cs, Z. Kárpáti and I. Varsányi: Organic compounds in hot thermal waters of Szentes, Hungary, Organic Geochemistry: Challenges for the 21st century (books of Abstracts of the Communications presented to the 22nd International Meeting on Organic Geochemistry Sevill, 2005
Sajgó, Cs. A. Brukner-Wein and M. Hetényi: Organic geochemical study on Hungarian oil shales, Organic Geochemistry: Challenges for the 21st century (books of Abstracts of the Communications presented to the 22nd International Meeting on Organic Geochemistry Sevill, 2005
Hetényi, M, Sajgó Cs., Vető, I., Brukner-Wein A, Szántó Zs,:: Organic matter in a low productivity anoxic intraplatform basin in the Triassic Tethys, Organic Geochemistry 35 pp. 1201-1219., 2004
vissza »