Japán agrárpolitikája (1950-2000)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34585
Type K
Principal investigator Benet, Iván
Title in Hungarian Japán agrárpolitikája (1950-2000)
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Institute of Economics, (Centre for Economic and Regional Studies)
Participants Kalmárné Hollósi, Erika
Nagaki, Masakazu
Rynichi, S.
Tsuboi, N.
Yanagisawa, K.
Yokoyama, S.
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.825
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás legfontosabb eredményei magyar szempontból: - Sikernek számít Japánban, hogy a farm háztartások jövedelemszínvonala ''paritásos'' a gazdaság más ágazataiban tevékenykedők jövedelemszínvonalával. Magyarországon a farm háztartások jövedelemszintje kb. 30%-kal alacsonyabb mint más ágazatokban. Kell-e foglalkoznia a kormányzatnak ezzel a kérdéssel? - Említésre méltó, hogy a japán mezőgazdasági árszínvonal 3-szor magasabb mint a világpiaci árszint 2000. évben. Beszélhetünk-e piacgazdaságról a japán mezőgazdaságban? - Az átlagos farm méret durván 2 hektárra tehető 2000-ben Japánban. Ez azt is jelenti, hogy az összes farm háztartásnak csupán 18%-a ''full-time''. 1989 előtt hazánkban sok százezer ''part-time'' gazdaság volt. Észszerűnek minősíthető ennek a struktúrának a teljes szétverése? - A jövőbeni japán mezőgazdaságban a társas vállalkozások nagyobb szerepet fognak játszani mint a 20. század folyamán. Javaslatok vannak a japán szövetkezetek továbbfejlesztésére, mégpedig a termelőszövetkezet irányába, természetesen önkéntes alapon. - Sok japán agrárközgazdász azon véleményének ad hangot, hogy a kizárólagosan magántulajdonra épülő mezőgazdaság nem a legjobb megoldás. A jövőben a közös tulajdon is üdvözlendő volna. Vajon nálunk is?
Results in English
The research put into its focus the “old” Agricultural Basic Law” (1961), the so called Maekawa report (1986), and the “New” Agricultural Basic Law (1999). What are the major results of the research from Hungarian point of view? • Success is the „parity” of income level of farm households with that of other branches of the economy. In Hungary the income level of farm households is by 30% lower than that of other branches. Should the government deal with this issue? • It is worth mentioning that the price level of Japanese agricultural products was 3 times higher than that of the world market in 2000. May we speak about market economy in Japanese agriculture? • The average farm size is roughly 2 ha in the year of 2000. It means that only 18% of the total farm households is full-time. Before 1989 in Hungary many hundred thousands part-time farms were functioning. Was it rational to destroy totally this structure? • In the future structure of Japanese agriculture the corporations will pay larger role than in the XX. century. There are proposals to further develop the cooperatives into the direction of farming cooperatives on voluntary basis. • Many Japanese agricultural economists have the opinion that agriculture only with private ownership is not the best solution. In the future the common ownership would be appreciated.
Full text http://real.mtak.hu/47/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Benet Iván: A japán agrárstratégia tanulságai, Nyug. Magy. Egyetem Mezőgazdasági Kara, 2004
Benet Iván: Magyar szemmel a japán agrárpolitikáról, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, 2004
Iván Benet: Agricultural polidy and environment in Japan, Institute of Agr. and Rural Development Academy of Poland, 2004
Ivan Benet: Economies of scale and the Japanese agriculture, Helsinki University. Viikki. Finland, 2004
Ivan Benet: Agricultural transition in CEE countries with conclusions for Japan, Tsukuba University. Tsukuba. February 2003, pp.20. Paper, 2003
Ivan Benet: Japanese agricultural policy- with conclusions for Europe, Institute for Agricultural and Rural Development Academy of Poland. Warsawa. September 2003. pp.10., 2003
Ivan Benet: The agririan structure of Japan, Institute of Economics Bulgarian Academy of Sciences. Sofia October 2003. pp.5., 2003
Benet Iván: A japán agrárfejlődés tanulságai, Előadások a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtud. Karán IV. évf. hallg. Számára 2003. nov., 2003
Benet Iván: A japán agrárpolitika 50 éve, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Mezőgazdasági Kara Mosonmagyaróvár 2003. március, 2003
Benet Iván: Magyar átalakulás - japán észrevételek, GEORGIKON NAPOK nemzetközi konferencia. Keszthely. 2005. szeptember 29/30. Előadás.5 oldal. CD-én publikálva, 2005
Benet Iván: Új agrárstratégia Japánban – tanulságokkal, GEORGIKON NAPOK nemzetközi konferencia. Keszthely. 2005. szeptember 29/30. Előadás. 5 oldal. CD-én publikálva, 2005
Benet Iván: A méretökonómia kihívásai, III. EURÓPAI KIHÍVÁSOK nemzetközi konferencia. Szeged. 2005. november 3. Előadás. Megjelent SZTE Élelmiszeripari Kar.Európai Kihívások kötet pp.1-6., 2005
Benet Iván: Japán agrárstratégiája - -tanulságokkal, Előadás. 8 oldal. Nemzetközi konferencia. Gyöngyös. CD-n megjelenés, 2006

 

Events of the project

 
2011-12-21 08:47:05
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Közgazdaságtudományi Intézet), Új kutatóhely: Közgazdaság-tudományi Intézet (MTA Közgazdaságtudományi Intézet).
Back »