Linguistic and historical analysis of Greek epigraphical texts  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34628
Type K
Principal investigator Mayer, Gyula
Title in Hungarian Görög nyelvű feliratos emlékek nyelvészeti és történeti vizsgálata
Title in English Linguistic and historical analysis of Greek epigraphical texts
Panel Linguistics
Department or equivalent Research Center for Ancient Studies (Office for Research Groups Attached to Universities and Other Institutions)
Participants Farkas, Zoltán
Ősz, Ferenc
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.370
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás legfontosabb eredménye egy a felsőoktatásban is használható, nyelvi és tárgyi kommentárral ellátott, a Kr. e. első évezred görög nyelvjárásait bemutató szöveggyűjtemény. Szerkezetét alapvetően a nyelvészeti, pontosabban nyelvjárástani szempont határozta meg. Az áttekinthetőség érdekében a nyelvjárásoknak arra a ,,közepesen finomnak'' nevezhető csoportosítására építettünk, melyet R. Schmitt alakított ki. Az így összeállt 16 egységen belül a feliratok a szövegek keletkezésének hozzávetőleges időrendjében sorakoznak. A kötet majdani nyomtatott formában való megjelenését megelőzve hálózaton hozzáférhetővé tettük a szövegek és a kommentárok egy részét, valamint a szövegekhez kapcsolódó olyan fényképeket és rajzokat, melyek közlését a szerzői jog lehetővé tette. Az ábrák megfelelő minőségben való kinyomtatására anyagi okokból nem fog sor kerülni, ezért az internetes képanyag ideálisan egészíti ki a papírpublikációt. A kutatáshoz kapcsolódó részlettanulmányok a számítástechnika alkalmazásának lehetőségeit tekintették át, egy-egy nyelvészeti, felirattani és történeti kérdést elemeztek.
Results in English
The main result of our efforts is a chrestomathy of greek inscriptional texts from the first millennium B.C., containing also a concise commentary on the selected items. Its structure is based on the ``medium fine'' grouping of the dialects created by R. Schmitt. That will make possible a convenient use of the chrestomathy together with his Einführung. Within those sixteen units the inscriptions are ordered according the dates of the creation of their texts. Before publishing a printed version, a selection is made available over the internet, as well as a collection of such photos and drawings, which are already in the public domain. To print high quality pictures with the texts is financially hardly feasible, therefore their publication on the net will be an optimal supplement to the printed volume. Also some papers have been written on litterary computing, and about specific topics of linguistic, epigraphical and historical analysis.
Full text http://real.mtak.hu/49/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ősz Ferenc: Számítástechnika és ókortudomány - szöveges adatbázisok, Antik Tanulmányok 48, 227--238, 2004
Ősz Ferenc: Kleomenés -- A negatív hagyomány ereje, Antik Tanulmányok 47, 183--198, 2003
Mayer Gyula: Feliratok és képmásaik, http://clphx.btk.ppke.hu/classics/gam/ins/iminscrgr.html, 2005
Mayer Gyula: Feliratszövegek és magyarázatok, http://clphx.btk.ppke.hu/classics/gam/ins/dialgr.pdf, 2005
Back »