Mineralizációs dinamika és humifikáció ökológiai össze-függései természetes és művelt talajokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34644
típus K
Vezető kutató Forró Edit
magyar cím Mineralizációs dinamika és humifikáció ökológiai össze-függései természetes és művelt talajokban
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Talajtan és Vízgazdálkodási Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Draskovits Eszter
Szili Kovács Tibor
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.860
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A természetes állapot a talajokban a nyers szerves anyag felhalmozódásnak és a humifikációnak kedvez, a művelés pedig a mineralizációs folyamatoknak. Ezért kisebb a lehetőség a bomlásnak ellenálló humuszanyagok kialakulására. A művelés még a nagy biomassza tömeget adó erdős területeken is érezteti a hatását. Azonos körülmények között az erdőgazdálkodással fenntartott erdők talajában kisebb a stabil humuszanyagok aránya, mint a háborítatlan erdős területeken. A haszonnövény is hatással van a talaj szerves anyagaira, legkedvezőbbek a gabonafélék. A talaj környezeti terhelésekkel szembeni védelmében és ellenállásában a talaj felszínén lévő nyers szerves anyagoknak van a legnagyobb szerepük. A legstabilabb, ásványi-humusz komplexek kialakulására viszont ott van meg a lehetőség, ahol a szerves bomlás termékek mellett ásványi anyagok is jelen vannak, vagyis a mélyebb talajrétegekben (20-40 cm). A szénsavas mész jelenléte még fenyvesekben is javítja a humuszanyagok stabilitását. Komposztálás során csak fegyelmezett technológia mellett képződnek stabil humuszanyagok.
kutatási eredmények (angolul)
The natural condition of soils is favourable to the accumulation of raw organic matter and humification, while the cultivation to the processes of mineralization. Therefore the possibility of the development of humus substances resistant to decomposition in smaller. The impact of cultivation is detectable even in the large biomass producing forest areas. The ratio of stable humic substances is lower in the soil of forests maintained by silviculture. The cultivated plant has an effect on the organic matters of the soils, the most favourable one are cereals. The raw organic matters of the soil surface play an important role in the protection and resistance of the soil against environmental burden. However the possibility of the development of the most stable mineral-humus comlexes is in the deeper soil layers (20-40 cm), where together with the product of organic matter decomposition mineral matters are also present. The presence of lime improves the stability of humus matters even in pine forest. Compost production is an artificial humus production, according to our results stable humus substances are producted only disciplined technology.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/51/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jakusné Sári Sz., Kappel N. Sipos B.,Forró E.: The effect of soil coverage on the soil quality, Int. J. Hort. Sc. 9. 1. 77-80., 2003
Jakusné Sári Sz., Kappel N. Tóth K.,Forró E.: Tőzeghelyettesítő kertészeti közegek alkalmazása, Lippay J., Ormos I., Vass K., Tud. Ülésszak 598-599., 2003
Jakusné Sári Sz; Forró E.: Talajtulajdonságok változása talajtakarás hatására, Erdei Ferenc Emlékülés Tud. Konf. 166-171., 2001
Forró E.; Kiss K; Czájlik P.: Organic matter and nitrogen transformation in soils of forest ecosystems, 11th Nitrogen Workshop Book of Abstracts 289-290., 2001
Forró E.: Anthropogenic soils, artificial soils and substrates in man-made environment, Proc. of Abstracts of the Int. Symp. Soil Classification 52., 2001
Fórizs K.; Forró E.; Kocsis I.; Simándy P.: Multivariate assesment of some micro-elements in soils of low organic matter content by near infrared spectroscopy, 10th Int. Trace Element Symp. 83-91, 2002
Csoma Z.; Forró E.: Changes of soil properties influencing ecosystems tolerance in different forest development phases, V. Int. Sc. and Pr. Students, Postgrad., Young Sc. Conf. Abstracts Book. 13-15, 2002
Csoma Z.; Forró E.: Ásványi anyagok sav-bázis pufferoló hatásának összehasonlító vizsgálata, Proc. Int. Workshop. 78-83., 2002
Csoma Z.; Forró E.: Assesment of acid-alkaline buffer capacity of growth media, Proc. Int. Workshop. 83-86., 2002
Csoma Z.; Forró E.: Módszertani áttekintés a talajok agrokémiai és környezetvédelmi terhelhetőségének vizsgálatáról, XVI. Orsz. Környezetv. Konf. 247-253., 2002
Kappel N.; Tóth K.; Forró E.; Jakusné Sári Sz.: Zöldségpalánták nevelésére alkalmas földkeverékek legfontosabb fizikai paraméterei, \''JUTEKO 2002\'' Teesedik Sámuel Tud. Napok 240-241., 2002
Jakusné Sári Sz.; Kappel N.; Forró E.: Tőzegpótló anyagok vizsgálata fólia alatti paprikatermesztésben, XLIV. Georgikon Napok Kiadv. 53., 2002
Forró E.; Csoma Z.: A talajok környezeti tűrőképessége, és megítélésének néhány kérdése, X. Orsz. Környezetv. Konf. Kiadv. 40-44., 2002
Forró E.: 6.5.2.4. Humifikáció és mineralizáció, A hazai erdőrezervátum kutatás célja, stratégiája és módszerei. A KvVM TH Tan.köt. 8. (szerk: Horváth F.; Borhidi A.) Természetbúvár Kiadó. 168-170., 2002
Forró E.: 6.5.2.5. Mineralizációs folyamatok elemzése nitrogén vizsgálatokkal, A hazai erdőrezervátum kutatás célja, stratégiája és módszerei. A KvVM TH Tan.köt. 8. (szerk: Horváth F.; Borhidi A.) Természetbúvár Kiadó. 171-173., 2002
Forró E.; Csoma Z.: Organic matter content and acidic-alcalic buffer capacity of forest soil, Abstracts for 12th N Workshop, 2003
Molnár J.; Csoma Z.; Forró E.: A talajok érzékenységi jellemzőinek vizsgálata városi környezetben, Lippay J.; Ormos I.; Vass K. Tud. Ülésszak 590-591., 2003
Csoma Z.; Forró E.: Javaslat a talajt érő hatások kvantitatív értékelésére, Lippay J.; Ormos I.; Vass K. Tud. Ülésszak 564-565., 2003
Fórizs K.; Forró E.: A talajok humszállapotának vizsgálata infravörös technikával, Lippay J.; Ormos I.; Vass K. Tud. Ülésszak 574-575., 2003
Forró E.: Mesterséges talajok a kertészeti termesztésben, Lippay J.; Ormos I.; Vass K. Tud. Ülésszak 576-577., 2003
Jakusné Sári Sz.; Forró E.: Termesztési közegek alkalmazása növényházi termesztésben, Lippay J.; Ormos I.; Vass K. Tud. Ülésszak 596-597., 2003
Forró E.; Kappel N.; Jakusné Sári Sz.: Anaerob viszonyok hatása a talaj szervesanyag- és nitrogénforgalmára, Hajtatás, korai termesztés XXXIV. 1. 21-24., 2003
Ragályi P.; Forró E.: Recens biomassza eredetű olajok összetételének hatása a belőlük készített üzemanyagra, Olaj, szappan, kozmetika LII. 4. 131-133., 2003
Forró Edit: Mesterséges talajok az épített környezetben, Tájépítészet 2. 34-36, 2001
Jakusné Sári Sz.: Pedological and agrochemical investigations on media using in vegetable forcing, Int J Hort Sc 10.1. 119-122., 2004
Jakusné Sári Sz.; Forró E.: Komposztált és nyers szervesanyagok vizsgálata növényházi termesztésben, Talajvédelem (különszám) Budapest. 215-222. Talajtani Vándorgyűlés Kecskemét 2004. augusztus 24-26, 2005
Forró E.; Kappel N.; Jakusné Sári Sz.: A fekete fóliás talajtakarás hatása a talaj szervesanyag állapotára és nitrogén forgalmára, Kertgazdaság 36. 3. 33-38., 2004
Forró E.: A talajok humuszanyagainak ökológiai szerepe a tápanyagforgalom szabályozásában és a környezetvédelemben, Talajtani Vándorgyűlés. Előadások, poszterek összefoglalói, 2004
Forró E.; Molnár J.;Csoma Z.: A városi talajok szervesanyag tartalmának környezetvédelmi hatása, Talajtani Vándorgyűlés. Előadások, poszterek összefoglalói, 2004
Jakusné Sári Sz; Forró E.: Komposztált és nyers szervesanyagok vizsgálata növényházi termesztésben, Talajtani Vándorgyűlés. Előadások, poszterek összefoglalói, 2004
Boronkay G., Forró E.: A termesztett rózsa talaj- és tápanyagigénye, Kertgazdaság (megjelenés alatt), 2006
Jakusné Sári. Szilvia, Forró E.: Organic-originated artificial soils in horticultural cultivation, XL. Croation Symposium on Agriculture 15-18 February 2005 Opatia 343-344., 2005
Rajkai K., Forró E. (in: Stefanovits P., Michéli E. (szerk.): A talaj, mint a természeti és az épített környezet része, A talajok jelentősége a 21. században. MTA Társadalomkutató Központ. Budapest. 119-139., 2005
Jakusné Sári Sz. Forró E.: Composted and natural organic materials as potential peat-substituting media in green pepper growing, Intern. J. Hort. Sc. (megjelenés alatt), 2006
Forró E.; Molnár J.;Csoma Z.: A városi talajok szervesanyag tartalmának környezetvédelmi hatása, Talajvédelem (különszám) Budapest 205-214. Talajtani Vándorgyűlés Kecskemét, 2004. augusztus 24-26., 2005
Forró E.: A talajok humuszanyagainak ökológiai szerepe a tápanyagforgalom szabályozásában és a környezetvédelemben, Talajvédelem (különszám) Talajtani Vándorgyűlés. Kecskemét, 2004. augusztus 24-26. 141-146., 2005
Forró E.: Organic matter transformation processes of soils in native steppe grass communities, Optimisation of nutrient cycling and soil quality for sustainable grasslands. Proc. of a satellite workshop of the XXth Int. Grassland C. 88., July 2005, Oxford, England, 2005
Szili-Kovács Tibor: Szubsztrát indukált respiráció a talajban, Agrokémia és Talajtan 53. 1-2. 195-214., 2004
vissza »