Rövid és tartós nehézfémkitettség hatása a talaj Trichoder-ma-populációjának diverzitására és funkciójára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34665
típus F
Vezető kutató Naár Zoltán
magyar cím Rövid és tartós nehézfémkitettség hatása a talaj Trichoder-ma-populációjának diverzitására és funkciójára
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Növénytani és Növényélettani Tanszék (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.088
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A nehézfémek hatására módosulhat az egy habitátban élő Trichoderma fajok közti kölcsönhatás, ami viszont jelentősen befolyásolhatja más mikrobák, pl. a mikorrhiza gombák aktivitását. A Trichoderma gombák között még jelentős mértékben szennyezett környezetben sem jelentek meg kiugró toleranciájú vagy rezisztens egyedek, a tartós környezeti stressz melletti fennmaradásuk adaptáció révén történt. A szennyezett talajból származó trichodermák in vitro szaporodásának nehézfémek hatására bekövetkező csökkenése, a cellulózbontás és a Pythium növényi kórokozó gomba elleni antagonista aktivitás csökkenése, valamint a hifaelágazási rendszerben bekövetkező változások nem mutattak elegendően szoros összefüggést a talaj terheltségével ahhoz, hogy ezek az élettani jellemzők alkalmazhatóak legyenek a szennyezés bioindikációjára. Az adott nehézfém-terhelés mellett kialakuló Trichoderma-populáció fajösszetétele azonban hosszú távon stabil, így a nehézfém-stressz fennállása monitorozására alkalmas paraméternek tekinthető. A talaj mikrobiális ökológiai kutatásokban nemzetközileg is elsőként alkalmaztam a redundancia analízist és a parciális korrelációanalízist, valamint meghatároztam a több Trichoderma faj morfológiai és növekedési érzékenységét jellemző LAEL (káros hatású legkisebb koncentráció) értéket 10 nehézfémre. Jelentősen továbbfejlesztettem a környezeti tényezők gombák hifaelágazási rendszerére, a telepszél fraktálgeometriájának meghatározására szolgáló technikát.
kutatási eredmények (angolul)
The interspecific relationships among the coexisting Trichoderma species may alter due to the heavy metal stress, which in turn may alter the activity of other microbes such as mycorrhiza fungi. No tolerant or resistant Trichoderma fungi developed even in the experimental plots polluted with extremely high amount of heavy metals. Probably, Trichoderma fungi could maintain due their very good adaptability. The in vitro growth reduction, the drop of antagonistic activity against the phytopathogenic Pythium and the changes in the hyphal branching system did not correlated with the previous history of heavy metal pollution of investigated habitats of Trichoderma fungi. Thus, these ecophysiological features proved not to be suitable for application in bioindication of heavy metal pollution. The species composition of Trichoderma population was found to be enough stabile for monitoring of changes in long-term heavy metal pollution. The phytopathogenic Pythium irregulare was much more tolerant to heavy metals than Trichoderma fungi that are natural antagonists of soilborne pathogens. This phenomenon may arise as a risk source in the phytoremediation of heavy metals. This is the first application of redundancy analysis and partial correlation analysis for soil microbial ecological investigations as well as the first determination of lowest adverse effect level of 10 heavy metals for Trichoderma fungi.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/52/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Naár, Z.: Changes in Trichoderma species composition of soil artificially treated with heavy metals, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 52: 234., 2005
Naár, Z., Szarvas, J. Hajdú, Cs.: Simplified method to study the colony morphology of various fungal species and isolates, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 52: 252-523., 2005
Naár Zoltán: The effect of heavy metals on the fractal geometry of mycelium of Trichoderma spp., Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 52: 251-252., 2005
Naár, Z., Szabó, A.: Application of image analysis of fungal colonies for assessment of effect of heavy metals, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 52: 102-103, 2005
Naár, Z., Román, F. Füzy, A.: Correlation between indigenous mycoparasitic and symbiotic beneficial fungi at heavy metal stress, Agrokémia és Talajtan, 51: 115-122., 2002
Naár, Z., Biró, B.: Species composition of indigenous Trichoderma fungi affected by Cd, Ni, and Zn heravy metals in calcareous chernozem soil, Agrokémia és Talajtan, 55: 1: 261-270, 2006
Naár, Z.: A rapid method to determine the heavy metal sensitivity of Trichoderma spp. as change in the fractal geometry of colony border, Journal of Microbiological Methods, közlésre beküldve, ref.: MICRES-D-06-00154, 2006
Naár, Z., Dobos, A., Kecskés, M.: Evaluation of the abiotic characteristics influencing the occurrence of Trichoderma speices in soil, Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica 49: 380-381., 2001
Naár, Z., Dobos, A.: Redundancy analysis of the influence of metal content and other edaphic parameters on the coexistence of Trichoderma species, Applied Ecology and Environmental Research, közlésre elfogadva, 2006
Naár, Z.: Effect of cadmium, nickel, and zinc on the antagonistic activity of Trichoderma spp. against Pythium irregulare BUISMAN, Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, közlésre elfogadva, 2006
vissza »