Hungaro-Mongolian field-work  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34689
Type K
Principal investigator Sárközi, Alice
Title in Hungarian Magyar-mongol expedíciós kutatások (folytatás)
Title in English Hungaro-Mongolian field-work
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Oriental Studies (Eötvös Loránd University)
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.218
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
2001-ben a program résztvevői kutatóutat tettek Nyugat-Mongólia ojrát területein.Az út során torgut, hosut, dörböt, urjanhai, mjangat, bajit és hoton nyelvjárási anyagokat gyűjtöttek és felmértek több kolostort, az újjáéledő mongóliai buddhizmus vallási életének tanulmányozásához. 2002-ben részt vettek a 8. Nemzetközi Mongolisztikai Konferencián, ahol közreadták a kutatás legújabb eredményeit. 2003-ban néprajzi, nyelvjárás gyűjtést végeztek a halhák lakta észak-góbi, illetve nyugat-mongóliai területeken. 2004-ben az ulánbátori levéltárak és könyvtárak eddig még feltáratlan mongol és tibeti kéziratait viszgálták, elsősorban a mongol buddhizmus témakörével kapcsolatban. 2005-ben folytatták az egy évvel korábban megkezdett kutatásokat Ulánbátorban, illetve feltáró kutatásokat végeztek a program kiterjesztésének lehetőségeiről Kína belső-mongol területén.
Results in English
2001: the participants of the program carried out field research work in West Mongolia in Oirat territory. During the field word they collected Torgut, Hosut, Dörböt,l Uriyanhai, Myangat, Bayit and Hotor dialectological material. They made research in several moasteries to reveal the tendencies of the reviving Mongolian Buddhism. 2002: the participants took part at the 8th International Mongolistic Conference where they presented the new result of their research. 2003. Folklore and dialectological collecting work among the Halhas of the North Gobi and West Mongolian territories. 2004: Research work in the Archives and Libraries of Ulán Bator and digitalisation of rare Mongolian and Tibetan xylographs and manuscripts concerning Mongolian Buddhism. 2005. The work of the previous year has been followed. Research work in China, in Inner-Mongolia to reveal the possibility of carrying out field work also in this territory.
Full text http://real.mtak.hu/53/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Birtalan Ágnes: Mongolian Shamanic Texts. Texts Collections and Monographs on Mongolian Shamanic Texts., In. Shamanism. An Ancyclopedia of World Beliefs, Practices, and Culture., 2004
Szilágyi Zsolt: Galdan szent fája. Egy szent hely tiszteletének történeti háttere., Bolor-un gerel. The Crystal-splendour. Essays presented in honour of Professor Kara György's 70th birthday., 2005
Szilágyi Zsolt: Manchu-Mongol Diplomatic Correspondens, Budapest - Ulánbátor, 2004
Sárközi Alice: Dayan Degereki megidézése, Helyszellemek kultusza Mongóliában. Őseink nyomán Belső- Ázsiában III., 2004
Sárközi Alice: Mongol buddhista pokoljárás-történetek, Helyszellemek kultusza Mongóliában. Őseink nyomán Belső-Ázsiában III., 2004
Birtalan Ágnes: A Föld és a Víz gazdaszellemeinek kultusza a nyugat-mongóliai zahcsinoknál, Helyszellemek kultusza Mongóliában. Őseink nyomán Belső-Ázsiában III., 2004
Szilágyi Zsolt: A mongol buddhista egyház feje, a VIII. Bogd gegeen élete és politikai szerepvállalása., Helyszellemek kultusza Mongóliában. Őseink nyomán Belső-Ázsiában III:, 2004
Sárközi Alice: Képeskönyv a tibeti poklokról, Kagylókürt, 2005
Birtalan Ágnes: ''Talking to the Ongons'': The Invokation Texts and Music of a Darkhan Shaman., Shaman. Vol:12.1-2, 2004
Birtalan Ágnes: Wörterbuch der Mythologie der mongolischen Volkreligion., Stuttgart, 2001
Bethlenfalvy Géza: The Life of Dzogchen Master Dga’-Rab-Rdo-Rje in a Mongolian Rnam-Thar., Bolor-un gerel. The Crystal-splendour. Essays presented in honour of Professor Kara György's 70th birthday., 2005
Sárközi Alice: Őfényessége tanítása. A 8. Dzsebcundamba Kutuktu pásztorlevele, Bolor-un gerel. The Crystal-splendour. Essays presented in honour of Professor Kara György's 70th birthday., 2005
Birtalan Ágnes: Schamanismus und Volksreligion bei den Kalmücken., Die Welt des tibetischen Buddhismus. Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg. Neue Folge 36 (2005), Museum für Völkerkunde, 2005
Birtalan Ágnes: Die Nahrungsmittel bei den mongolischen Völkern., Die Welt des tibetischen Buddhismus. Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg. Neue Folge 36 (2005), Museum für Völkerkunde, 2005
Sárközi Alice: Proper Names in the First Chapter of the Mongolian Suvarnaprabhasottama-sutra., The Black Master. Essays on Central Eurasia in Honor of György Kara on his 70th Birthday, 2005
Sárközi Alice: Calling the Soul of the Dead. Texts of Folk-Religion in the St. Petersburg Collection, Harrassowitz, 2005
Back »