Catalogue raisonné of eleven hungarian sculptors in nineteenth century  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34701
Type K
Principal investigator Nagy, Károlyné
Title in Hungarian A magyar historizmus 11 szobrászának oeuvre-katalógusa
Title in English Catalogue raisonné of eleven hungarian sculptors in nineteenth century
Panel Culture
Department or equivalent Magyar Nemzeti Galéria
Participants Papp, Gábor György
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.776
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunknak kettős célja volt. Egyrészt az, hogy tételesen áttekintsük a magyar historizmus szobrászainak munkásságát, másrészt pedig, hogy műveiket új szempontok szerint közelítsük meg. Az első feladat teljesítéseként elkészült 830 katalógus tétel. Ennek során megtaláltunk és azonosítottunk olyan műveket, amelyekről korábban a szakma nem tudott, pontosítottunk adatokat, összekapcsoltunk vázlatokat és kész műveket, előkerültek teljesen ismeretlen archív fotók, levéltári és adattári dokumentumok. Voltak természetesen negatív tapasztalataink is. A szabad térben (pl. temetők) lévő szobrok közül sok eltűnt vagy igen rossz állapotban van, a múzeumi raktárak zsúfoltsága miatt pedig egyes művek gyakorlatilag megközelíthetetlenek. Második célunk teljesítéseként hét tanulmány készült el. Ezt nagyban segítette, hogy a közelmúltban a hazai művészettörténet írásban is megnőtt az érdeklődés e korszak iránt, ezért kiállítások, konferenciák témáihoz tudtunk kapcsolódni (Művészek és műtermek, A Modell, Fadrusz János, Imitáció és kreáció). A tanulmányok részben egy-egy művésszel foglalkoznak, részben pedig egy-egy konkrét téma kapcsán olyan általános kérdésekkel, mint az akadémiai oktatás, a mester és a tanítványok kapcsolata, a művészek társadalmi helye, a megbízó igényei és azok teljesítése, illetve az antik művészet toposzainak továbbélése a korszak szobrászatában, ami talán a legizgalmasabb kérdés. Az itt felvetett problémák egyben felkínálják a további kutatás feladatait is.
Results in English
Our research had two main objectives. First an item by item review of Hungarian sculptors’ works in the period of historicism. Second, to find new points of view in approaching these works. As for the first objective, we have compiled an itemized list of 830 works. In the course of this project, we have found and identified some sculptures unknown before, refined data, and have found connections between sketches and completed pieces of work. We have also found and identified formerly unknown photographs and documents from archives. Nevertheless, we had some negative experiences during this work. Many of the sculptures erected in open air places have been disappeared or are in very bad condition. As for our second main objective, we have published seven papers. We were greatly helped by Hungarian art theory’s recently growing interest towards historicism. Therefore we were able to connect our work to the current exhibitions and the subjects of recent conferences (such as Artists and Atelieres; The Model; The Ouvre of Janos Fadrusz; Imitation and Creation). Part of these papers engages in the art of one single artist. Others, discuss general questions such as academic education, relations between the master and their pupils, the position of artists in the society, the requirements of the commissioner and its fulfilment, and the surviving of the patterns of ancient Greek and Roman art in historicism. Issues raised here also propose the objectives of further research.
Full text http://real.mtak.hu/54/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nagy Ildikó: Szobrászok a Gödöllői Művésztelepen, Kiállítási katalógus. Gödöllő, Városi Múzeum. 2003. 3 - 20., 2003
Nagy Ildikó: Stróbl Alajos berendezi az Epreskertet., Művészek és műtermek. Ernst Múzeum. 2002. 47-59., 2002
Papp Gábor György: Gerster Kálmán síremléképítészeti munkássága, Ars Hungarica, 2002. 1. sz. 49-122, 2002
Nagy Ildikó: Egy fotóegyüttes az Epreskertről 1894-ből, A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1997-2001. Tanulmányok Sinkó Katalin tiszteletére. 2002. 205-214., 2002
Nagy Ildikó: A pesti Vigadó szobrai és szobrászai., Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére. Budapest, 2004. 345-355, 2004
Nagy Ildikó: Három elmélet - három szobor. Elmélet és gyakorlat a magyar historizmus szobrászatának kialakulásában., Fadrusz János Emlékkönyv. Kolozsvár, 2004. 7 -12., 2004
Nagy Ildikó: Az akt a 19. századi magyar szobrászatban, A modell. Női akt a 19. századi magyar művészetben. Magyar Nemzeti Galéria. 2004. 163-174., 2004
Back »