Növényvédőszerek fotokatalizált degradációjának vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34714
típus F
Vezető kutató Kiss Attila Péter
magyar cím Növényvédőszerek fotokatalizált degradációjának vizsgálata
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Biokémiai Tanszék (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)
résztvevők Csutorás Csaba
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.930
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Munkánk fő célkitűzése a gyakorlatban is széles körűen felhasznált növényvédőszerek fotokatalizált bomlási mechanizmusának megismerése, a köztitermékek azonosítása és toxicitásának a vizsgálata. Ez utóbbi célt mikrobiológiai modelkísérletekkel valósítottuk meg, melynek során reprezentatív mikroorganizmusokban a peszticidszármazékok hatására fellépő gátló hatást vizsgáltuk. Fotodegradációs vizsgálataink a peszticidek döntő hányadánál releváns, hiszen fényérzékeny anyagokról van szó. A vizsgálatainkhoz választott tizenkettő peszticid kémiai szerkezetüket tekintve öt külön csoportba sorolható, széles körben alkalmazottak, toxicitásuk ismert, de a természetben lejátszódó bomlási folyamataikról nagyon kevés adat áll rendelkezésre. Ezen túlmenően a fotokatalizált degradációjuk mechanizmusa, a metabolitok kémiai azonosítása, illetve azok biológiai hatásának elemzése rendkívül fontos részletekkel járult hozzá a peszticidek általános jellemzéséhez és alklamazásához. A biológiai hatás modellezése céljából mikrobiológiai modellkísérleteket hajtottunk végre reprezentatív talajmikrobák tesztfajként történő alkalmazásával. Kinetikai vizsgálataink által igazoltuk, hogy az egyes peszticidek degradációja eltérő kinetikai viszonyok között megy végbe. A legfontosabb talajalkotó fémekkel történő kölcsönhatást modellező kísérleteink hozzárulnak az alapvegyületek és bomlástermékeik viselkedésének ,felvehetőségének a megértéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
Major goal of our study was to investigate photolytic degradation of distinctive types of pesticides being frequently applied in practice. A special, immersable UV-light source emitting light of 254 nm effected degradation. Subsequent to the irradiation of the sample the isolation of the degradation products was carried out by column-, and gas-chromatography. Identification of degradation species was implemented by mass spectrometry. Each of the studied 11 distinctive pesticides of definitely different chemical structure exhibited definite liability to undergo photolytic decomposition. The degradation mechanisms of the mentioned pesticedes were entirely revealed, and in each case 5 or 6 major degradation species have been detected. Loss of thiomethyl, alkyloxy, alkyl and chloro groups might be regarded as typical ways of transformation. We observed significant differences in the kinetic behaviour of the investigated pesticides by GC-monitoring. The kinetic curves of photolytic decomposition made it possible to compare photosensibility and reaction mechanisms of the studied pesticides. The research on revealing the exact reaction mechanisms of photolytic degradation of pesticides contributes to the proper understanding of behaviour of pesticides, and points out the possible environmental risk factors and ways of proper application. Interaction of soil-constituent metals and pesticides, as well as decomposition products was also investigated.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/56/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
A. Kiss, Cs. Csutorás: Studies on photodegradation mechanism of different pesticides, XII Hungarian – Italian Symposium on Specctrochemistry, 23-27 October 2005, Pécs, 2005
Cs. Csutorás, A. Kiss: 6. An efficient method for characterization of interaction of pesticides and different soil samples, Microchemical Journal, in press, 2005., 2005
A. Kiss, Cs. Csutorás: Investigation of the mechanism of photodegradation of different pesticides, Microchemical Journal, in press, 2005, 2005
Dr. Kiss Attila, Rapi Sándor: Peszticidek fotolitikus degradációjának és biológia hatásának vizsgálata, XXIV. Kémiai Előadói Napok, Szerves-, Gyógyszer- és Biokémiai Szimp., 2002
Attila Kiss, Sándor Rapi: Photolytic degradation of pesticides and their biochemical impact assessment, Proceedings, XIX IUPAC Symposyum on Photochemistry, 2002
A. Kiss1, Z. Dinya2, Cs. Csutorás, S. Rapi1: Studies on photolytic degradation and biological impact of pesticides, International Journal of Environmental & Analytical Chemistry, 2002
Dr. Attila Kiss, Dr. Zoltán Naár, Sándor Rapi: Reaction mechanism and biochemical impact assessment of photolytic degradation of pesticides, 1st International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, Prague, 2003
Dr. Attila Kiss: Photosensitivity and patterns of decompositions of pesticides, International worshop on environmnetal chem., Budapest, 2003
A.Kiss, S. Rapi, Cs. Csutorás and Z. Dinya: Studies on photolytic degradation mechanism of s-triazine type pesticides, J. Env. Anal. Chem. Suppl.., 2003
Kiss Attila: Fényérzékeny peszticidek vizsgálata, Környezetanalitikai és biokémiai szimpózium, Miskolc, 2003
L. Francescoli, A. Kiss, S. Rapi, Z. Naár: Role of pesticides in soil degradation processes by decomposition, Agrochimica, Suppl., 2004
A. Kiss: Microcontaminants and their fate in the environment, International Biochemical Symposium, Kosice, 2004
A. Kiss, Cs. Csutorás, D. Virág: Comparative studies on ways of photolytic degradation of pesticides of different types, , Euroanalysis XIII., Salamanca, Spain, 2004
Cs. Csutorás, A. Kiss: Photochemical degradation of s-triazine type pesticides, , Euroanalysis XIII., Salamanca, Spain, 2004
Kiss Attila: Különböző peszticidek talajdegradációs, illetve biológiai hatásának modellezése, Bioanalitika 2004 szimpózium, Balatonföldvár, 2004
Kiss A., Virág D.: Fotolitikus reakciók szerepe a kontaminánsok lebontásában és a környezetvédelemben, Környezetvédelmi Szimpózium Miskolctapolca, 2004
A Kiss, Cs. Csutorás, D. Virág: Revealing photolytic degradation mechamism of different pesticides, Toxicological and Environmental Chemistry, 2005
Cs. Csutorás, A. Kiss: Investigation of the interaction of pesticides and soil samples, Colloquium Spectroscopium Internationale (CSI 2005), Antwerpen, 2005
A. Kiss, Cs. Csutorás, D. Virág: Revealing of photodegradation reaction mechanisms of distinctive pesticides, XXXIV. Colloquium Spectroscopium Internationale (CSI 2005), Antwerpen, 2005
Cs. Csutorás, A. Kiss: New method for study of interaction of pesticides and different soil samples, XII Hungarian – Italian Symposium on Specctrochemistry, 23-27 October 2005, Pécs, Hungary, 2005
vissza »