Pest, Buda, Óbuda 1787-1867 közötti zsidó népessége számí-tógépes adatbázisának elkészítése és történeti - statiszti-kai értékelése.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34770
típus K
Vezető kutató Szabó Dániel
magyar cím Pest, Buda, Óbuda 1787-1867 közötti zsidó népessége számí-tógépes adatbázisának elkészítése és történeti - statiszti-kai értékelése.
Angol cím The construction of database of the Jewis population of Pest, Buda and Óbuda between 1787-1867 and the historico-statistical analysis of the database
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Haraszti György
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.258
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatatási téma megvalósítása 2001-ben kezdődött és engedélyezett hosszabbítás alapján 2005-ben fejeződött be. A munka során megvalósult az 1787-1867 közötti időszakból jelenleg rendelkezésünkre álló 32 fővárosi (Óbuda, Buda, Pest,) zsidóösszeírás adatainak számítógépre vitele és – összeolvasással - a rögzített adatok ellenőrzése. Ez mintegy 85 ezer ember átlagosan 10-12 jellemző adatának mint például sorszám - lakás - név - kor - foglalkozás - születési hely - itt tartózkodás ideje - családi állapot stb.) feldolgozását jelentette. Az adatok rögzítése és ideiglenes összekapcsolása a DBASE IV PLUS adat-báziskezelő programcsomag, illetve az EXCELL programcsomagok segítségével történt. Az utóbbi táblázatkezelő programcsomag segítségével megvalósítható az adatok előzetes történelmi-statisztikai kiértékelése, illetve elemzése az SPSS matematikai-statisztikai programrendszer bevonásával. Az időközben bekövetkezett informatikai fejlődés jóvoltából már nem látszik célszerűnek az anyag nyomtatott formában történő táblázatos megjelenítése és kiadásra. Ma a közzététel és más kutatók számára való hozzáférés legkönnyebben az INTERNET segítségével valósítható meg. Az adatbázis alapján – felkérésre - egy nagyobb tanulmány készül, amely a főváros illetve Pest megye zsidó népességének gazdasági-társadalmi szerepét (migrációját, területi elhelyezkedését, foglalkozásait, belső mobilitását, családi struktúráját stb.) vizsgálja.
kutatási eredmények (angolul)
The construction of database of the Jewish population of Pest, Buda and Obuda between 1787-1867 started in 2001 and was completed in 2005 after legalised extension. This research used 32 list of consription of the Jews of this area and period gathered form archives and other institutes. The data have been processed on computer and checked by collation. Nearly 85.000 people were involved in the concription described by an average 10-12 characteristic features – such as ordinal number, accomodation, name, age, occupation, place of birth, the period of stay, marital status, number of children, their sex according to name and age, financial state, taxation, moral description, number of domestic servant according to their name, age and sex. The procession and temporary union of data have been completed by DBASE IV PLUS and EXCELL spreadshett programs. By EXCELL the previous evaluation of historico-statistical data and its comparative analysis was completed using SPSS, a mathematical-statistical program. Due to IT development the printed publication of this material is no longer practical – since it is more than 1000 pages long. The easiest access to publication would be through Internet. For further request a larger study can be started on this database that would investigate the economical-socual role of the Jewish population of the capital and Pest county (migration, regional location, occupation, inner mobility, familiar structure etc.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/58/
döntés eredménye
igen

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 17:11:03
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »