Varsány: Egy északmagyarországi falu megismételt társadalomnéprajzi vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34799
típus K
Vezető kutató Sárkány Mihály
magyar cím Varsány: Egy északmagyarországi falu megismételt társadalomnéprajzi vizsgálata
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Néprajzi Kutatóintézete
résztvevők Szabó Piroska
Váli Dezsoné
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.088
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A vizsgálat, amely Varsány cigány lakosságára is kiterjedt, három fő témakörre fókuszált: 1/ gazdaság és a társadalmi rétegződés, 2/ a kommunikációs rendszer, 3/ az értékrendszer változása a rendszerváltást követően. 1/ A mezőgazdaság üzemstruktúrájának átalakulásával és más munkahelyek megszűnésével csökkent az aktív keresők száma. Kevesekből lett vállalkozó, döntésüket a tsz felbomlásakor megszerezhető előnyök, családi háttér, korábbi tapasztalatok és egyéni adottságok egyaránt motiválták. A kisbirtokok kiegészítő jövedelemszerzésre adnak esélyt, így tovább él a távoli munkavállalás hagyománya, de kevesebbeket érint, mint korábban. A következmény társadalmi polarizáció, amelyet fékez a falubeli társadalmi hálók, az állami szociális háló, a közoktatás idejének kitolódása - korántsem lezárt társadalmi átrendeződésre vezetve. 2. Mind technikailag, mind jellegében változott a véleményformálás rejtettebb módját téve lehetővé, miközben a közterek szerepe csökkent. Az információs bázis kiszélesedése ellenére a kormányzati szint információs várakozásai és a falubeliek fogadási és adási képessége között komoly szakadék tátong. 3. A változás korábban megindult tendenciát erősített fel. A „becsületesség” helyét átvette a rámenősség. Nőtt a lányok szabadsága, de megmaradt a fiúk nagyobb respektusa. A fiatalok körében terjed a könnyedebb életvitel eszménye. Közben csökken a családméret és nő a javak fitogtatásával vívott versengés.
kutatási eredmények (angolul)
The restudy of Varsány since the socioeconomic changes in 1990 focused on three themes : 1/ economy and social stratification, 2/ communication system, 3/ value system. It included the Gipsy population too. 1/ The number of active earners decreased after the restructuring of agriculture, industry and services in the evolving market economy. Only a few people have become entrepreneurs. Their choice was motivated by family background, personal experiences and inclination in addition to economic factors. Small holdings provide only additional income. Thus a tradition of commuting has been maintained, though involving less people than earlier. As a consequence social polarisation gets on, though social networks in the village, a social security net and a lengthening of the educational period put a brake on it. A restructuring of the local society has not been completed yet. 2/ Changing technique resulted in changing forms of behaviour. Covered modes replaced more overt forms in forming public opinion. Despite increasing channels there seems to be a gap between expectations of the government and the ability of the locals in giving and receiving information. 3/ Former trends has been strengthened in the new era. Honesty has been replaced with assertiveness. Freedom of girls has increased, but boys enjoy more respect. An ideal of a lighter life spreads in the youth together with a decreasing family size and growing competition in window dressing.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/61/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jávor Kata: A hálókamrától a franciaágyig. A fiatalság élete Varsányban 1971-2004 között. Változásvizsgálat., Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. Szerk. Borsos B., Szarvas Zs., Vargyas Gábor. Bp., 2004. L’Harmattan. I. 467-478., 2004
Kardos Ferenc: Kutatás közben: a varsányi cigányok a mezőgazdaságban., Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Szerk. Schwartz Gy., Szarvas Zs., Szilágyi M. Bp, MTA Néprajzi Kut.-MTA Társ.tud.Közp. pp. 47-59., 2005
Sárkány Mihály: Vállalkozók Varsányban: mezőgazdaság és azon túl a nagyvilág., Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Szerk. Schwartz Gy. Szarvas Zs. Szilágyi M. Bp., MTA Néprajzi Kut. - MTA Társ.tud. Közp. pp. 37-468., 2005
Sárkány Mihály: Üzemstruktúra, megélhetés, társadalmi tagolódás. Tanulságok Varsány megismételt társadalomnéprajzi vizsgálatából., Falupolitikák. Szerk. Bognár L., Csizmadia A., Tamás P., Tibori T. Budapest, Új Mandátum Kiadó - MTA Sztaki, pp. 169-179. (Nemzetfelfogások 3.), 2005
Sárkány Mihály: Restudy of Varsány: entrepreneurs and property in rural Hungary after 1989., Anthropology of Europe. Teaching and Research. Ed. Peter Skalník. Prague, Set Out, pp. 143-151. (Prague Studies in Sociocultural Anthropology 3), 2005
Máté György: Borzag, Adatok a földi bodza népi felhasználására egy Nógrád megyei példa alapján., Motogoria. Szerk. A. Gergely A., Kemény M. Bp., 2004. MTA Politikai Tudományok Intézete Könyv Kiadó Kft.-ELTE Kulturális Antropológia Szakcsoport. 338-348, 2004
Hann, Chris -Sárkány Mihály: The great transformation in rural Hungary. property, life strategies, and living standards., Hann, Chris and the 'Property Relations' Group: The Postsocialist Agrarian Question. Münster, 2003. LIT Verlag, 117-141., 2003
vissza »