A magyar népesség biológiai állapota az ezredfordulón  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34872
Type K
Principal investigator Bodzsár, Éva
Title in Hungarian A magyar népesség biológiai állapota az ezredfordulón
Panel Ecology and evolution
Department or equivalent Department of Biological Anthropology (Eötvös Loránd University)
Participants Gyenis, Gyula
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.404
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az első országos reprezentatív növekedésvizsgálat eredményei alapul szolgálnak a további magyarországi epidemiológiai, auxológia összehasonlító vizsgálatok elvégzéséhez. Míg Körmendi Növekdésvizsgálat sorozat eredményei alapján a növekedés és érés pozitív szekuláris változása kimutatható e régióban élő gyermekek körében, addig az érdi utánvizsgálatok a hosszméretek és a nemi érés pozitív irányú változását nem igazolták. Ugyanakkor a testtömeg szekuláris növekedése a túlsúlyos és az obez gyerekek és ifjak előfordulási gyakoriságának emelkedéséhez vezetett. Regionális vizsgálataink megerősítették, hogy a szocio-ökonómiai tényezők közül a szülők iskolai végzettsége az egyik legfontosabb befolyásoló tényező, nemcsak a növekedés és az érés folyamatát, de a túlsúlyosság és a kövérség kialakulásában is jelentős szerepe van. Vizsgálati eredményeink azt igazolták, hogy a túltápláltság a negatív önértékelést, a jól-lét érzést, a mentális egészségi státust rontja, valamint a pszicho-szomatikus panaszok gyakoriságát növeli pubertáskorban. Mindezek az eredmények felhívják a figyelmet a növekedésvizsgálatok jelentőségére, a nem harmonikus egyedfejlődés pedagógiai, mentál-egészségi és szociálpolitikai vonatkozásaira.
Results in English
The results of the first representative Hungarian National Growth Study give the realistic basis to further epidemiological auxological comparative investigations in Hungary. The Körmend Growth Study series documented presence of positive secular trend in growth and maturation in Hungarian youth till turn of the Millennium, while the Érd Growth Study series revealed that the secular changes in the length body measurements and the sexual maturation pattern stopped in the 1990’s. At the same time the positive trend in the body mass of children has continued. It is the reason for the increasing prevalence of childhood and pubertal overweight and obesity. Our regional growth studies confirmed that the educational level of the parents is the most important one out of the socio-economic factors influencing not only the growth and maturation process, but also development of obesity in children and youth. Our results proved that excess fat contributes markedly to an accumulation of negative scores in self-concept, impairs well-being feeling and mental-health status, as well as increases the prevalence of psycho-somatic problems in puberty. These results call attention to the pedagogical, mental- and health prevention, socio-political, science-political, etc. aspects of growth process, especially in prepuberty and puberty.
Full text http://real.mtak.hu/66/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bodzsár ÉB; Zsákai A: Testalkati elemzések néhány metodológiai aspektusa, In: Bodzsár É; Mészáros J; Pápai (Szerk) Humánbiológiai tanulmányok. Humanbiol Budapest 29: 27-34, 2002
Eiben OG: A magyar gyermekek biológiai állapota a XX. században, Történeti Demográfiai Évkönyv 2001: 481-502, 2001
Eiben OG: Socio-economic status of the children at the turn of Millennium, Anthropologiai Közlemények 42: 81-104, 2001
Eiben OG; Németh Á: Somatotypes of Budapest children, In: Dasgupta P; Hauspie R (ed.) Perspectives in Human Growth and Maturation, Dordecht: Kluver Acad Publ, 2001. pp. 301-312., 2001
Eiben OG: The Körmend Growth Study: Tendencies in generations, Humanbiologia Budapestinensis 27: 39-46, 2002
Ross WD; Eiben OG: BMI: A critique of its use in human biology and the health professions, Humanbiologia Budapestinensis 27: 47-56, 2002
Bodzsár ÉB: Sexual maturation and body composition in puberty, Humanbiologia Budapestinensis 27: 27-38, 2002
Zsákai A; Bodzsár ÉB; Leffelholc E: A longitudinal evaluation of blood pressure and body composition, Humanbiologia Budapestinensis 27: 129-136, 2002
Szmodis M; Bodzsár BÉ; Szmodis I; Mészáros J: Exploratory regression analysis of aerobic capacity on anthropometric variables in young girls, Humanbiologia Budapestinensis 27: 167-173, 2002
Bodzsár BÉ: Pubertás: a változások sokfélesége és komplexitása, Anthropologiai Közlemények 42: 111-125, 2001
Gyenis Gy; Sz Pásztor Zs; H Hidegh A: ÉRD ''99'' növekedésvizsgálat, Anthropologiai Közlemények 42: 105-109, 2001
Eiben OG: Changes of age at menarche over half-a-century in Körmend Growth Study, Anthropological Notebook (Ljubljana) 7: 33-44, 2001
Eiben OG: Chorea minor and secular trend, Anthropologiai Közlemények 43: 113-116, 2002
Suskovics C; Eiben OG: Secular changes in growth and maturation in Kaposvár (South-West of Hungary) over the last century, Humanbiologia Budapestinensis 27: 185-196, 2002
Bodzsár ÉB: Multifactoral nature of adolescence, Colleg Antropol 26, 13th Congress of the European Anthropological Association, Zágráb, Abstracts: 25, 2002
Bodzsá ÉB: Physique, body composition, maturation and life style - puberty study in Hungary, Fysisch-Anthropologische Mededelingen, spec issue: 21-23, 2002
Bodzsár ÉB: Pubertal change in body composition, Colleg Antropol 26, 13th Congress of the European Anthropological Association, Abstarcts: 25, 2002
Némeht Á; Bodzsár ÉB; Aszmann A: Sexual maturation and some psychosocial characteristics of Hungarian students, Colleg Antropol 26, 13th Congress of the European Anthropological Association, Zágráb, Abstracts: 147, 2002
Ramocsa G; Bodzsár ÉB; Zsákai A: Relationship between body composition and postural disorders, Colleg Antropol 26, 13th Congress of the European Anthropological Association, Zágráb, Abstracts: 165, 2002
Eiben OG: Socio-economic background of the family and growth of children, Xth International Congress of Auxology: Human Growth in Sickness and in Health, Firenze, Olaszország, Abstracts: 44, 2002
Németh Á; Bodzsár É; Aszmann A: Maturation status and psychosocial characteristics of Hungarian adolescents, Anthropologiai Közlemények 43: 85-94, 2002
Bodzsár ÉB; Zsákai A: Some aspects of secular changes in Hungary over the twentieth century, Collegium Antropologicum 26(2): 477-484, 2002
Szmodis M; Bodzsár ÉB; Szmodis I; Zsákai A: Parental body linearity and skinfolds in the offspring, Papers on Anthropology XI: 297-312, 2002
Gyenis G; Zsoffay K; Pröhle T: Body development and prevalence of obesity in Hungarian schoolchildren, 12th Workshop ECOG, Abstract, Prága: 2002. p. 22, 2002
Eiben OG: Changes in body proportions during the growth process of children, Archaeologia Astriaca 84-85: 61-67, 2001
Eiben OG: Körmend ifjúságának biológiai fejlettsége a 20. század második felében, Körmendi Füzetek, Körmend. 265 oldal, 2003
Eiben OG; Mascie-Taylor CGN: Age at menarche and social status of the family, Történeti Demográfiai Évkönyv 2003: 5-31, 2003
Bodzsár ÉB; Zsákai A: Some psyco-social aspects of puberty, International Anthropological Congress, Prága: 2003, Abstracts, pp. 9., 2003
Bodzsár ÉB; Zsákai A: Relationship between physical and psycho-social development in puberty, Anthropologie XLX(1-2): 143-149, 2003
Eiben OG: Social changes and growth of children - The Hungarian case, Colleg Antropol 26, 13th Congress of the European Anthropological Association, Zágráb, Abstracts: 61, 2002
Bodzsár ÉB; Zsákai A: Postnatal growth pattern, Slovenská Antropológia 5: 4-7, 2003
Gyenis Gy; Zsoffay K; Nyilas K: Szocioökonomikus tényezők hatása a nyíregyházi gyermekekre, Régiók szerepe, versenyképessége az Európai Únióban. A Magyar Tudomány Napja 2002, Sz-Sz-B megyei Tudományos Konferencia Anyaga, Összefoglalások, 200. Nyíregyháza: 2002, 2002
Gyenis Gy: Az elhízás becslésére szolgáló módszerek problémái, Obesitologia Hungarica 2003, Suppl. (3): 38-39, 2003
Zsoffay K; Gyenis Gy: Testi fejlettség és a szülők iskolai végzettsége három magyar város iskolás gyermekeinél, Anthropologiai Közlemények 44: 89-96, 2003
Bodzsár BÉ: Multifactor nature of adolescence, Anthropologiai Közlemények 45: 27-34, 2004
Zsákai A; Tóth BK; Antalovits D; Jakab K; Bodzsár ÉB: Szekuláris változások 4-18 éves egri gyermekek növekedésében és érésében, Anthropologiai Közlemények 45: 41-49, 2004
Gyenis Gy; Pásztor ZsSz; Hidegh AH: Prevalence of overweight and obesity assessed by the body mass in dex in the schoolchildren of the 3rd Érd Growth Study, Biennial Books of EAA 3: 139-148, 2004
Gyenis Gy: Magyar iskolás gyermekek testi fejlettsége és a társadalmi-gazdasági tényezők, IV. Kár-pát-medencei Biológiai Szimpózium, Fővárosi Állat- és Növény-kert, 89-95, 2005
Gyenis Gy: Adatok a gyermek- és ifjúkori túlsúly és elhízás magyarországi prevalenciájához., Magyar Elhízástudományi Társaság V. Kongresszusa, Előadás kivonatok. Obesitologia Hungarica, Suppl., 2, 24-24., 2004
Gyenis Gy: Testi fejlettség és biológiai állapot városi iskolásgyermekeknél, In: Kaposvári J (szerk) Egészség, Család, Iskola. Iskolások Egészségéért VI. Országos Konferencia. Budapest, 144-151, 2004
Tóth GA; Eiben OG: Secular changes of body measurements in Hungary, Humanbiologia Budapestinensis, 28, pp 76, 2004
Eiben OG; Barabás A; Németh Á: Comparison of growth, maturation and physical fitness of Hungarian urban and rural boys and girls, Journal of Human Ecology (Delhi) 16: 55-62, 2005
Eiben OG: Economics, social strata and body size, In: Norton K; Olds T (Eds) Anthropometrica. A textbook of body measurements for sports and health courses, 2002
Eiben OG; Mascie-Taylor CGN: Socio-economic background of the family and growth of children, Economics and Human Biology (Amsterdam) 1: 31-38, 2003
Susanne C; Bodzsár ÉB: On physique and body composition, Biennial Books of EAA 3: 9-40, 2004
Pápai J; Bodzsár BÉ; Zsákai A: Sexual maturation and body composition in pubertal boys, Xth International Congress of Auxology: Human Growth in Sickness and in Health, Firenze, Olaszország, Abstracts: 204, 2004
Szmodis M: A testszerkezet változása a növekedés és fejlődés során. PhD disszertáció tézisei, Anthropologiai Közlemények 46: 77-85, 2005
Jakab K; Bodzsár BÉ; Zsákai A; Tóth K: Nutritional status and sexual maturation, 14th Congress of EAA, Komotini, Görögország, Abstracts 22, 2004
Pápai J; Bodzsár BÉ; Zsákai A: Physiological age and body composition, 14th Congress of EAA, Komotini, Görögország, Abstracts: 39, 2004
Zsákai A; Bodzsár BÉ; Pápai J: Socio-economic background of growth, Xth International Congress of Auxology: Human Growth in Sickness and in Health, Firenze, Olaszország, Abstracts: 227, 2004
Bodzsár BÉ; Zsákai A; Pápai J; Susanne C: Evolution séculaire de la croissance et de la maturation sexuelle en Hongrie, XXVIIe Colloque du GALF, Toulouse, Franciaország, Abstracts: 3, 2005
Zsákai A; Bodzsár BÉ; Pápai J; Susanne C: Changements de la composition corporelle durant la maturation sexuelle, XXVIIe Colloque du GALF, Toulouse, Franciaország, Abstracts: 15, 2005
Pápai J; Bodzsár BÉ; Zsákai A; Susanne C: Evolution séculaire de la taille, du poids et de la composition corporelle a Jászság enfants, Hongrie, XXVIIe Colloque du GALF, Toulouse, Franciaország, Abstracts: 13, 2005
Bodzsár BÉ: Maturation, body composition and mental performance, Acta Med Auxol 33(1): 5-12, 2001
Susanne C; Bodzsár BÉ; Bielicki T; Hauspie R; Hulanicka B; Lepage Y; Rebato E; Vercauteren M: Changements séculaires de la croissance et du développement en Europe, ANTROPO (www.didac.ehu.es/antropo): 80-91, 2001
Nyilas K; Gyenis Gy: A nyíregyházi fiatalok testfejlettségének variációi szüleik iskolai végzettsége szerint, Magyar Tudomány Napja 2001, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tudományos Konferencia Anyagának Bemutatása, 194, 2001
Bodzsár ÉB; Zsákai A; Szmodis M: A testösszetétel és a szexuális érettségi státus hatása a leányok pszichológiai fejlődésére, In: Bodzsár É; Mészáros J; Pápai (Szerk) Humánbiológiai tanulmányok. Humanbiol Budapest 29: 113-122, 2002
Zsákai A; Bodzsár BÉ; Leffelholc E: Blood pressure and body composition in growing children, Acta Med Auxol 33(3): 219-225, 2001
Karkus Zs; Jakab K; Zsákai A; Szmodis M; Bodzsár É: A testalkat és a testösszetétel jellemzői és a szubjektív testkép, Anthropologiai Közlemények 44: 97-104, 2003
Bodzsár BÉ; Zsákai A; Susanne C: Mode de croissance du poids et de la taille de jumeaux de la naissance a la age de 10 ans, ANTROPO (www.didac.ehu.es/antropo) 7: 223-232, 2004
Szmodis M; Zsákai A; Szmodis I: Relationship of nutritional status and body dimensions in a sample of Hungarian youth, Anthropologiai Közlemények 44: 49-62, 2003
Szmodis M; Bodzsár ÉB; Szmodis I; Mészáros J: Direct and indirect interrelations between anthropometric and physiological variables in athletic and non-athletic adolescent girls: a path analytic study, Anthrop Anz 62: 217-229, 2004
Bodzsár BÉ; Szmodis M; Zsákai A: Testalkati változások a növekedés során, II. Kárpát-medencei Szimpózium, Budapest, Előadások összefoglalói: 269-273, 2001
Joubert K; Gárdos É; Gyenis Gy: A szülők iskolázottságának kapcsolata gyerme-kük iskolázottságával, testfejlettségével, értelmi képességével, In: Spéder Zs (Szerk) Család és népesség - itthon és Európában. KSH Népességtudományi Kutatintézet - Századvég Kiadó, Budapest, 406-440, 2003
Back »