Experimental nad human studies on morphological and functional alterations of the central nervous system induced by neoplastic and circulatory disorders  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34918
Type K
Principal investigator Molnár, Péter
Title in Hungarian A központi idegrendszer daganatainak és keringészavarainak morphológiai és funkcionális vizsgálata kísérletes model-lekben és humán megbetegedésekben
Title in English Experimental nad human studies on morphological and functional alterations of the central nervous system induced by neoplastic and circulatory disorders
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Department of Pathology (University of Debrecen)
Participants Aradi, János
Csécsei, György
Hegedűs, Katalin
Klekner, Álmos Péter
Németh, Tamás
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.790
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kísérletesen összehasonlítottuk a különböző gyógyszeradagolási módok effektivitását. A convection enhanced delivery (CED) alkalmazásakor az intratumoralis gyógyszereloszlás heterogén, a hatástalanság oka gyakran az alacsony AUC érték. Ezért sokszor a magas interstitialis folyadéknyomás felelős. Nyolc chemotherapeuticum CED bejuttatása nem járt eredménnyel, de neurotoxicitást sem észleltünk. Antisense oligonucleotidokkal kedvező eredményeket kaptunk, de a vizsgálatok félbeszakadtak. A daganatok extracellularis matrixa, vascularisatiója, és IHC jellemzőinek vizsgálata még folyik. A telomerase aktivitás-, ill. ploiditás érték nem korrelált az astrocytomák grádusával. Embolisatio okozta strokeban az erek permeabilitása alig (<3µL/g/min) emelkedik. Meningeomák különböző grádusaiban a digitalizált morphometriával mérhető nuclearis jellemzők közül csak a totális DNA-tömeg értéke korrelál a daganat-progresszióval. Subarachnoidealis vérzésben mindig emelkedik az FDG akkumuláció. A daganatok progressiója nem korrelál a localis glukose felhasználással. Humán anyagon igen nagy haszonnal kezdtük használni az MRI fiber-tracking alapján történő műtét-tervezést és szövettani mintavételt. Jelentős számban sikerült különböző daganatokból származó fagyasztott és beágyazott anyagokból tumor-bankot létrehozni. Megkezdtük a mini-PET vizsgálatokat és a teljes test/teljes agy autoradiographia beállítását, valamint a humán daganatok molekuláris pathologiai feldolgozását (FISH, 1p19q status).
Results in English
Various drug-delivery modalities have been compared experimentally. Markedly heterogeneous drug-distribution was detected when using convection enhanced delivery (CED). This reflected local tissue characteristics (e.g., necrosis) and increased interstitial fluid pressure. Eight clinically tested anti-neoplastic drugs have been delivered by CED without satisfactory tumor-kill, while no neurotoxicity occurred. Drug efflux measurements have been initiated. Antisense oligonucleotides look promising; unfortunately the work had to be terminated. In embolisation-induced stroke BBB permeability increased only slightly (<3µL/g/min). In SAH PET proved increased glucose uptake even in mild cases. Tumor progression is not necessarily accompanied by increased glucose utilization. Use of MRI fiber-tracking considerably helps surgery-planning and accurate tissue sampling. Large number of samples enriched our tumor-bank’s collection. Whole body and whole brain autoradiography together with “mini-PET” studies have been started. Molecular pathological methods (FISH, 1p19 status) have been implemented in routine diagnostics. Several previous works are ready for publication, this depends on the laboratory personell in the US.
Full text http://real.mtak.hu/68/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ali M.J., Navatithola Y., Vavra M.W., Kang E. W.-Y., Itskovich A.C., Molnár P., Levy R.M. Groothuis D.R.: Isolation of drug delivery from drug effect: Problems of optimizing drug delivery parameters., Neuro-Oncology in print, 2006
Molnár P.: "Az Idegrendszer pathologiája", In: Scaff Zs, KopperL. Pathologia (pp.1181-1290), 2004
Novák L, Emri M, Molnár P, Lengyel Z, Trón L: 18F-fluorodeocyglucose uptake in lesional epilepsy in patients with intracranial tumor., Nuclear Med. Communications 25: 123-128, 2004
Novák L, Molnár P, Lengyel Z, Trón L: Does increased 18-FDG uptake reflect malignant transformation of a low grade glioma? A diganostic dilemma., Neurology India (in print)., 2005
Zs Szondy, Zs Sarang, P Molnár, T Németh, M Piacentini, P Giorgio et al.: Transglutaminase -/- mice reveal a phagocytosis-associated crosstalk and apoptotic cells., PNAS 100: 787817, 2003
Zs Sarang, P Molnár, T Németh, Sz Gomba, T Kardon, G. Melino, S Cotecchia, L Fésüs, Zs Szondy: Tissue transglutaminase (TG2) acting as G protein protects hepatocytes against FAS-mediated cell death, Hepathology 42: 578-587., 2005
Árvai K, Tőth J, Németh T, Kiss Cs, Molnár P, Oláh É: Csecsemőkori nyaki lokalizációjú neuroblastoma, Magyar Onkológia 48: 89-95, 2004
Novák L; Emri M; Balkay L; Galuska L; Ésik O; Molnár P; Csécsey Gy; Trón L.: PET a neuro-onkológiaában - indikációk, diagnosis és klinikai alkalmazás., Orvosi Hetilap 143 (suppl.3.) 1289-1294, 2002
Ali MJ; Navalitloha Y; Vavra M; Kang E; Itskovich AC; Molnár P; Levy RM; Vick NA; Groothuis DR.: A novel method for separating the issues of drug delivery and sensitivity to therapeutic agents in experimental brain tumors., Neuro-Oncology 3: p. 286., 2001
Molnár P; Németh T; Rejtő L; Telek B; Csécsey Gy.: Primary intracranial eosinophilic chloroma, J Neuropath Exptl Neurol: 60 p. 538., 2001
Molnár P: A központi idegrendszer daganatainak molekularis pathologiája és elkülönítő diagnosztikája, VYSIS Symposium: Genetikai vizsgálatok az új évezredben: Tumor és szindróma diagnosztika, 2002
Molnár P; Szentirmay Z.: A gastrointestinalis tractus daganatainak pathologiája, Magyar Anaesth Társaság IV. Symposiuma. pp. 11-23., 2002
Molnár P.; Németh T; Lengyel Zs; Trón L.: A diabetes mellitus pathologiája, Magyar Anaesth. Társaság V. Syposiuma. pp.18-28., 2001
Molnár P; Scheithauer B; Kurtkaya-Yapicier Ö; Riehle D; Lochse C; Perry A; Sebo T.: Comparison of Nuclear Morphometry Features among Typical, Atypical and Anaplastic Meningiomas, Neuro-Oncology 4 (S1). #. 276, 2002
Szokol J; Novák L; Kiss Cs; Németh T; Scheithauer B; Molnár P.: Atypusos rhabdoid-teratoid tumor (AT/RT). Esetismertetés és elkülönítő diagnosis., 61, Magyar Pathologus Kongresszus, Győr., 2002
Németh T; Lengyel Zs; Dévényi K; Trón L; Molnár P.: Diffúz pulmonalis, progresszív interstitialis/intraalveolaris cholesterol granulomatosis., 61. Pathologus Kongresszus, Győr., 2002
Molnár P; Scheithauer B; Riehle D> Német T; Lohse C; Sebo T: Nuclearis képanalízis prognosztikai jelentősége meningeomákban, 61. Magyar Pathologus Kongresszus, Győr, 2002
Dóczi T; Horváth Á; Mészáros I; Molnár P; Szántó J.: Agydaganatok, In: Kásler M; (szerk). Az onkotherápia irányelvei. Budapets B+T Kft. pp. 633-660., 2001
Molnár P; Scheithauer B; Kurtkaya-Yapicier Ö; Riehle D; Lohse C; Perry A; Sebo T.: Differntial diagnostic value of nuclear morphometry of various types of meningiomas., 7th Eur. Congress of Neuropathol, Helsinki, 2002
Molnár P; Stoutenger W; Behrens P; Groothuis DR.: Temporal and topographical changes of blood-brain barrier function in an embolic stroke model, 16th Internatl. Congress of Neuropathology, Birmingham, 2001
Molnár P: Sántha Kálmán neuropathologiai munkássága, (in press) MTA Tudományos Ülése 2003. MTA Tud. Közl., 2005
Molnár P: Non-traumatic vascular pathology of the spinal cord. An overview., Clin. Neurosci. Ideggy. Szmle. 2nd Pannonian Symp. 194-195., 2003
Molnár P; Novák L; Dobai J; Németh T; Kollár J; Szilágyi L.: Subfrntal epithelioid MPNST misdiagnosed as chordoid meningioma, 15th Internatl Conf. on Brain Tumor Research and Therapy, Sorrento, Neuro-Onc. 5., 2003
Novák L; Lengyel Zs; Trón L; Molnár P.: Does increased 18FDG uptake reflect malignant transformation of gliomas?, Budapest Spring Neuropath. Conf. (Hungarian, Austrian, German NP Societies) p. 14., 2004
Novák L., Emri M; Balkay L; Galuska L; Repa I; Ésik O; Molnár P; Lengyel Zs; Kálvin B; Kollár J; Csécsey Gy.: Agytumorok PET vizsgálata., MTA Debreceni Bizottság. Ünnepi ülés - 10 éves a magyar PET program, 2004
Szilágyi L; Németh T; Lajgut A; Dobai J; Molnár P.: Malignus peripheriás ideghüvely eredetű tumor óriás rozettákkal., MPT 63. Kongresszusa. Siófok-Balatonszéplak. p.46., 2004
Németh T; Lajgut A.; Skapinyecz J; Dobai J; Molnár P.: Chordoid meniungeoma vagy epithelioid haemangioendothelioma, Magyar Path. Társ. (MPT) 63. Kongresszusa, Siófok, p 47., 2004
P. Molnár: The Central Nervous System, In: ''Pathology Secrets'', 2nd. ed. I. Damjanov (ed). pp.455-485, 2005
Molnár P.:: Single & multiple label quantitative autoradiography as a means for studying the pathophysiology of brain tumors. 6th European Meeting; European Society of Autoradiography. Bázel., CD and Handout., 2006
Molnár P. and Groothuis DR.: Circumventing the blood-brain barriers: Novel methods to increase drug delivery to brain tumors and solid neoplasms., Bp. Spring Neuropath. Conferences (Hungarian-Austrian-German NP Societies) p. 10, 2004
Molnár P.:: A központi idegrendszer daganatainak immunhisztokémiája. Elkülönítő diagnosis és ''csapdák''.Isolation of drug delivery from drug effect: Problems of optimizing drug delivery parameters., Immunmorphologiai Továbbképzés, Hisztopathologia KFT, Pécs, 2005
Back »