Direkt és indirekt autoagresszív viselkedésformák kapcsoló-dása és veszélyeik (diagnosztikus, terápiás és preventív lehetőségek)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34958
Type K
Principal investigator Temesváry, Beáta
Title in Hungarian Direkt és indirekt autoagresszív viselkedésformák kapcsoló-dása és veszélyeik (diagnosztikus, terápiás és preventív lehetőségek)
Panel Clinical Medicine
Department or equivalent Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Kórháza
Participants Juhász, Anna
Szilárd, János András
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 2.832
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az öngyilkosság holisztikusan értelmezhető biopszichoiszociális determinált jelenség. 1). A szuicidális viselkedéssel összefügg a szerotonerg diszfunkció. A 13q14-q21 kromoszómára lokalizálódó humán 5HT2A receptor gén három axont és többféle polymorphismust tartalmaz. Vizsgáltuk a T/C szubsztitúció 102-es pozíciójú „silent polymorphismusát” (37 szuicidiumot megkísérelt és 38 kontroll személy). A C/C genotípus és a C allel nagyobb gyakoriságú volt a szuicidiumot megkíséreltek között (26 ill. 49%), mint a kontrollcsoportban (16 ill. 42%). A TPH gén a 11. kromoszóma (11p14-p15.3) rövid karján lokalizálódik, és egy adenin/cytosin transzverziót mutat a 218-an nukleoida 7-es intronján. A TPH A218C polymorphismust vizsgáltuk a szuicidiumot megkíséreltek és a kontrollszemélyek között. A C/C genotípus és a C allel nagyobb arányban fordult elő a szuicidiumot megkíséreltek közt (8 ill. 45%) (kontroll: 0 ill. 37%). 2). Ritkán hívják fel a figyelmet arra, hogy az eutanázia és az öngyilkosság közt sok a pszichodinamikai és társaslélektani hasonlóság. Kutatásaink szerint az eutanázia az öngyilkosság „projektív”, mintegy „másra átruházott” szuicidium. Elfogadása éppúgy intrafamiliáris szocializációs minta lehet, mint ahogy a családi szuicidium is az. Az eutanázia is csak komplex módon, holisztikus látásmóddal, pszichológia/pszichopatológia/pszichiátria vetületeit is figyelembe véve értelmezhető. Az eutanázia csak ezután lehet társadalmi viták tárgya.
Results in English
Suicide can be interpreted holistically inspected in its biopsychosocial determinants. 1). The central serotoninergic dysfunction is the main biological factor associated with suicide behavior. Human 5-hydroxytryptamine receptor (5HT2A) gene is localized on chromosome 13q14-q21. This gene consists of three exons and several polymorphisms. We examined the silent polymorphism T/C substitution at position 102 (38 contol and 37 subjects suicide attempts). The C/C genotype and the C allele appeared in higher frequency in the suicide group vs control group (C/C genotype: control:16%, suicide:26%; C allele: control:42%, suicide:49%). TPH gene is located on the short arm of chromosome 11 (11p14-p15.3) and contains an adenine/cytosine transversion at nucleotide 218 in intron 7. In this study we examined the TPH A218C polymorphism in the control and the suicide attempted group. We found, that C/C genotype and the C allele are in a higher frequency in the group with suicide attempts (control:0 and 37%, suicide:8 and 45%). 2). Attention is seldom drawn to the many psychodynamic and sociopsychological similarities between suicide and euthanasia. Our investigation consider euthanasia a „projective”, „transferred” form of suicide. The acceptonce of euthanasia may serve as an intrafamiliar socialisation model, just like a suicidal pattern even, in a complex way; the psychological and psychopathologic/psychiatric factors must be considered, only after this in done can euthanasia be the subject of social debate.
Full text http://real.mtak.hu/69/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Temesváry Beáta: Szuicidológiai kézikönyv, Szeged, 2004 (in press),, ISBN 963 217 7061, 2005
Fekete, S, Temesváry, B., Osváth, P: WHO/EURO Munlicentre Study on Parasuicide. Resoult of Pécs, and Szeged Centre., In: Schidtke,A.; Bille-Brahe-U, De Leo, D, Kerkhof, Ad(eds): suicidal Behavieur in Europe. Hubert Hogrefe, Göttingen, 2004
Schmidtke, A. et ai: (...Temesváry, B.):: Suicidal Behaviour in Europe: Chapt 4. Results from the WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide., Schmidtke, A., Bille-Brahe-U, De Leo, D, Kerkhof, Ad (eds): Suicidal Behaviour in Europe. Hubert Hogrefe, Göttinben, 2004
Schmidtke, A.et.al (... Temesváry B.:: Chapt 5., Results from the WHO/EURO Multicentre Study on Parasuicide., (lásd előbbi könyv), 2004
Temesváry, B.:: Az önpusztítás spektruma (felkért, referátum), Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, 2004. jan. (öf. megjelent a Psychiatria Hungarica kongresszusi különszámában), 2004
Temesváry, B, Szilárd J.:: Időskorúak és az eutanázia, Magyar Gerontológiai Társaság Nagygyűlése, Szeged, ö.f. kongresszusi kiadványban., 2004
Ambrus, L.; Juhász, A; Godó, Gy; Rimanóczy, Á., Borcz, I.; Temesváry, B., Janka, Z.: Impulzív és agresszív vonások összefüggésében a triptofán-hidroxiláz A218C polimorfizmusai., III. MPT Nagygyűlése, Budapest, 2005 (ö.f. megjelent a PH 2004-es évi kongresszusi kiadványában), 2004, 2004
Szilárd J., Temesváry B.: A destruktív és autodestruktív gyermek és serdülő., A Magyar Pszichiátriai Társaság Nemzeti Kongresszusa. Psychiatria Hungarica, 2004 (Supp. 7. o), 2004
Temesváry B., Szilárd J.: Kreatív vagy destruktív agresszió? A Magyar Pszichiátriai Társaság Nemzeti Kongresszusa., Psychiatria Hungarica, 2004 (Supp. 89. o), 2004
Temesváry, B.; Szilárd, J.:: Időskorúak és az eutanázia (felkért konzuláns), Magyar Belorvosi Archívum, 2004/3; 137-141., 2004
Temesváry Beáta: Alcohol is a psychoactive drug, Vth International Symposium of Interdisciplinary Regional Research. Szeged, 4-6 oktober, 2001 (Abstr.: p.95), 2001
Temesváry Beáta: Az öngyilkosság és az agresszió néhány pszichiátriai vetülete., Belügyi Szemle, 2001;1:85-106, 2001
Temesváry Beáta: Direkt és indirekt önpusztítás., Magyar Addiktológiai Társaság IV. Országos Kongresszusa. Balatonfüred, 2002. október 17-19. Ö.f.:111-119, 2002
Dr. Temesváry Beáta: Az alkoholelvonási tünetek kezelése, Háziorvos Továbbképző Szemle, 2003;8:559-566, 2003
Temesváry Beáta: Alkoholizmus-deviancia, indirekt önpusztítás vagy betegség., Magyar Addiktológiai Társaság V. Országos Kongresszusa. Balatonfüred, 2004. október 21-23. (Ö.f.:kiadványban), 2004
Temesváry Beáta: Open and hidden forms of autodestruction Health promotion in higher education in the light of the Bologna process., International Conference, 22-23 September, 2005 Szeged (Anstr.p.23), 2005
Back »