Iskolai válaszok a cigány gyermekek nevelési szükségleteire  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
34966
típus K
Vezető kutató Szabó Ákosné
magyar cím Iskolai válaszok a cigány gyermekek nevelési szükségleteire
Angol cím School-based answers to the educational needs of romany children with learning disabilities
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedegógiája Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Gaál Éva
Mesterházi Zsuzsa
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.834
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás olyan oktatási, nevelési, fejlesztési, szervezeti, legitimációs stb. tartalmak, módszerek, rendszerek megalapozásához kívánt hozzájárulni, amelyek hatékonyan segíthetik a cigány gyermekek társadalmi integrációját. A kutatás lehetőséget adott arra, hogy az utóbbi esztendők országos vizsgálatainak állításait úgy fogalmazza meg, hogy a dogmatikus és globális megállapítások igazolhatók-e a vizsgálati színtereken. Hétköznapi, emberközeli, antropológiai szemlélettel megformált kérdésekkel kívánta kiegészíteni a meglévő kutatási tapasztalatokat: mit akarnak a szülők, mit tudnak a gyermekek, hogyan gondolkodnak a pedagógusok és a gyógypedagógusok a különböző típusú általános iskolákban, milyen iskolai megoldásokra nyitottak stb. A kutatás empirikus pedagógiai-szociológiai vizsgálat. A cigány gyermekek tanulási akadályozottságának fogalmi tisztázása, a sajátos nevelési igény nem diagnosztikus, hanem jogi katerógóriaként történő értelmezése, és a pedagógiai/gyógypedagógiai segítés lehetőségeinek vizsgálata az etnikai kisebbségekkel kapcsolatos - nemzetközileg is vitatott - probléma-kezelési eljárásokhoz kívánt adalékokkal szolgálni.
kutatási eredmények (angolul)
The research intended to contribute to the foundation of such educational, developmental, organizational, legitimizational contents, methods and systems, which can effectively support the social integration of the Roma children. The research gave possibility to formulate the statements of the latest years’ national surveys as to whether the dogmatic and global findings are sustainable on the research fields. It wished to supplement the existing search experience with questions formed from ordinary, human and anthropological aspects: what do parents want, what do children know, how do teachers and special teachers think in the various types of elementary schools, what type of solutions are they open for, etc. The research is an empirical educational-sociological examination. It intended to contribute to the problem solving procedures – disputed internationally as well – of the exploration of the possibilities of pedagogical/special educational support related to the ethnic minorities, the conceptual clarification of the learning difficulties of Roma children, and to the interpretation as a legal and not diagnostic category of special educational needs.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/70/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szabó Ákosné: A roma gyermekek nevelési szükségletei, II. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2002. október 24-26., 2002
Szabó Ákosné: Velük vagy rajtuk? A roma gyermekek és szüleik szükségletei, Gyógypedagógiai Szemle, 2003/2. 170-175., 2003
Szabó Ákosné: A roma gyermekek nevelési szükségletei, Gyógypedagógiai Szemle, 2003/3. 97-109., 2003
vissza »