School-based answers to the educational needs of romany children with learning disabilities  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34966
Type K
Principal investigator Szabó, Ákosné
Title in Hungarian Iskolai válaszok a cigány gyermekek nevelési szükségleteire
Title in English School-based answers to the educational needs of romany children with learning disabilities
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Department of Learning Difficulties and Intellectual Disabilities (Eötvös Loránd University)
Participants Gaál, Éva
Mesterházi, Zsuzsa
Starting date 2001-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 5.834
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás olyan oktatási, nevelési, fejlesztési, szervezeti, legitimációs stb. tartalmak, módszerek, rendszerek megalapozásához kívánt hozzájárulni, amelyek hatékonyan segíthetik a cigány gyermekek társadalmi integrációját. A kutatás lehetőséget adott arra, hogy az utóbbi esztendők országos vizsgálatainak állításait úgy fogalmazza meg, hogy a dogmatikus és globális megállapítások igazolhatók-e a vizsgálati színtereken. Hétköznapi, emberközeli, antropológiai szemlélettel megformált kérdésekkel kívánta kiegészíteni a meglévő kutatási tapasztalatokat: mit akarnak a szülők, mit tudnak a gyermekek, hogyan gondolkodnak a pedagógusok és a gyógypedagógusok a különböző típusú általános iskolákban, milyen iskolai megoldásokra nyitottak stb. A kutatás empirikus pedagógiai-szociológiai vizsgálat. A cigány gyermekek tanulási akadályozottságának fogalmi tisztázása, a sajátos nevelési igény nem diagnosztikus, hanem jogi katerógóriaként történő értelmezése, és a pedagógiai/gyógypedagógiai segítés lehetőségeinek vizsgálata az etnikai kisebbségekkel kapcsolatos - nemzetközileg is vitatott - probléma-kezelési eljárásokhoz kívánt adalékokkal szolgálni.
Results in English
The research intended to contribute to the foundation of such educational, developmental, organizational, legitimizational contents, methods and systems, which can effectively support the social integration of the Roma children. The research gave possibility to formulate the statements of the latest years’ national surveys as to whether the dogmatic and global findings are sustainable on the research fields. It wished to supplement the existing search experience with questions formed from ordinary, human and anthropological aspects: what do parents want, what do children know, how do teachers and special teachers think in the various types of elementary schools, what type of solutions are they open for, etc. The research is an empirical educational-sociological examination. It intended to contribute to the problem solving procedures – disputed internationally as well – of the exploration of the possibilities of pedagogical/special educational support related to the ethnic minorities, the conceptual clarification of the learning difficulties of Roma children, and to the interpretation as a legal and not diagnostic category of special educational needs.
Full text http://real.mtak.hu/70/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Szabó Ákosné: A roma gyermekek nevelési szükségletei, II. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2002. október 24-26., 2002
Szabó Ákosné: Velük vagy rajtuk? A roma gyermekek és szüleik szükségletei, Gyógypedagógiai Szemle, 2003/2. 170-175., 2003
Szabó Ákosné: A roma gyermekek nevelési szükségletei, Gyógypedagógiai Szemle, 2003/3. 97-109., 2003
Back »