Error Analysis of Worm Gear Pairs  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
34968
Type K
Principal investigator Bercsey, Tibor
Title in Hungarian Térbeli fogazott hajtópárok hibaanalízise
Title in English Error Analysis of Worm Gear Pairs
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Machine and Industrial Product Design (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Horák, Péter
Karsai, Géza
Mack, Péter
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.860
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás keretében kidolgozásra került a térbeli fogazott hajtópárok geometriai, gyártási, szerelési és alakváltozási hibákat is figyelembe vevő általános matematikai és leképezési modellje, valamint a hibatagokkal terhelt hajtópárok kapcsolódási viszonyokra gyakorolt hatásának a vizsgálatára alkalmas algoritmus és számítógépes program. A kidolgozott módszer és eljárás a hengeres csigahajtópárok hibahatás vizsgálatára, valamint a ZTA típusú hengeres csigahajtópárok kapcsolódási és hidrodinamikai teherbírási viszonyainak az elemzésére került felhasználásra. Az elvégzett numerikus vizsgálatok és gyors prototípus (RPT) eljárással elkészített mintadarabokon végrehajtott mérések igazolták, hogy a felállított modell alkalmas a determinisztikus geometriai hibák és hatásaiknak kezelésére, de a fogazott hajtópárok alkalmazásából adódó hibák meghatározására választott hatásmátrixot felhasználó végeselemes számítási algoritmus elfogadható ráfordítás mellett csak a geometriai hibák nagyságrendjébe eső globális alakváltozások figyelembevételére alkalmas. A kutatás eredményeiből 1 PhD dolgozat és 7 közlemény készült.
Results in English
In the framework of this research, a general mathematical and mapping model of spatially cogged gear pairs is developed, and this model takes the geometrical, production, assembly and deformation errors into account, as well. Furthermore, an algorithm and computer program capable of examining the impact of gear pairs loaded with the error factors on the connection was also worked out. The method and process developed for the examination of error impact of cylindrical gear pairs and the analysis of the connection and hydrodynamical loading capacity of ZTA type cylindrical gear pairs were applied. The completed numerical investigations and the measurements carried out on samples produced in rapid prototyping (RPT) verified that the model can be applied to handle the deterministic geometrical errors and their impacts. However, the finite element calculation algorithm using the matrix selected to determine errors from the application of cogged gear pairs is only capable of taking into the account the global deformations which are of the order of geometrical errors without excessive expenditure. 1 PhD dissertations and 7 publications were issued related to the results of the research.
Full text http://real.mtak.hu/71/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horák P;Bercsey T: Tooth Contact Analysis of ZTA Type Worm Gear Drives, In: 5 th International Multidisciplinary Conf. Baira Mare 2003. pp. 207-212, 2003
Bercsey Tibor;Horak P: Modelling of the Contact and Tribological Conditons of Spatial Gearing, In: International Conference on Gears 2002. München VDI Berichte 2002. No1 665. pp. 95-106, 2002
Bercsey T;Horak P: Finite Element Analysis of ZTA type worm gear, A gépgyártástechnológia fejlesztés tendenciái 2002. CD, 2002
Horák P: Körívprofilú csigahajtópárok tribológiai vizsgálata, BME Gépészmérnöki Kar 2003. 1-94, 2003
Horák P: Numerical investigation of the power loss between worm gear flanks on the base of the ET HD lubrication theory, In: Proceedings of the fourth Conference on Mechanical Engineering, Budapest, 2004. pp. 533-537, 2004
Bercsey T;Horak P: Calculation of the efficiecny of ZTA-typ worm gear drives on the base of the ETHD lubrication theory, Scientific Bulletin North University of Baia Mare Series C, Vo1. XVIII. Baia Mare 2004. pp. 33-38, 2004
Bercsey T.; Horák P: Analyse der Schmierungsverhältnisse und Abweichungen von ZTA-Schneckengetriebe, Dresdener Maschinenelemente Kolloquium 2005 Dresden, pp. 209-218, 2005
Horák P: ZTA típusú csaigahajtópárok kenési viszonyainak vizsgálata ETHD kenéselmélet alapján, Gép, LVI. évf. 9-10. sz., 2005. pp. 75-78,, 2005
Back »