Gyulai - Tarján school in crystal physics  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
35044
Type K
Principal investigator Hartmann, Ervin
Title in Hungarian A Gyulai-Tarján kristályfizikai iskola
Title in English Gyulai - Tarján school in crystal physics
Panel History
Department or equivalent Crystal Physics Dept. (Research Institute for Solid State Physics and Optics Hung. Acad. Sci.)
Participants Malicskó, László
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 1.759
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Rámutattunk egy nemzetközi meglepetést is okozó tényre: a “Crystallographia Hungarica “ című könyv már 1776-ban megjelent, míg maga a “Crystallography” szó az angol nyelvben csak 1802-ben tűnt fel. Gyulai Zoltán 1928-ban kősó kristály összenyomásakor az elektromos vezetőképesség növekedését észlelte. (”Ez a kísérlet bizonyította először, hogy plasztikus deformációkor hibahelyek jönnek létre.” - F.R.N. Nabarro). 1954-ben Gyulai (a világon először) megmérte a tűkristályok szakítószilárdságát. Az ideális kristályokra kiszámolt értéket megközelítő értékeket kapott. Kimutattuk, hogy a fenti két eredmény között szoros logikai összefüggés van. Rámutattunk Tarján Imre tudományos, tudománypolitikai és műszaki tevékenységének egységére (kvarckristályok növesztése, csatlakozás a Nemzetközi Krisztallográfiai Unióhoz, a „Kristall und Technik” legidézettebb cikke). A tanítványok írták a “Laboratory Manual on Crystal Growth” című könyvet. („Minden kristálynövesztéssel foglalkozó tanár vagy diák polcán ott kell állania.” – C.W. Bunn). Gyulai tanítvány írta az “An Introduction to Crystal Physics” című művet, amely a Nobel-díjas Gábor Dénes szerint elsőrendű bevezetés, és „senki sem csinálhatta volna szebben és egyszerűbben.” A Gyulai-Tarján iskola 1936-1995 közti publikációs tevékenységét hisztogramban foglaltuk össze.
Results in English
It was shown a surprising fact: The book “Crystallographia Hungarica “ was already published in 1776, while the word „Crystallography” in the English language appeared only in 1802. Zoltán Gyulai (in 1928) compressing common salt crystals observed their increased electrical conductivity. (“The first evidence of the formation of point defects by plastic deformation.” – F.R.N. Nabarro). In 1954 Gyulai measured (for the first time) the tensile strength of whiskers. He obtained values, which are similar to the theoretical value for ideally perfect crystals. It was shown the logical sequence of the above two results. The activity of the Gyulai-Tarján school between 1936-1995 was discussed: In 1950 Gyulai together with Imre Tarján grew quartz crystals I. Tarján arranged for Hungary to join the International Union for Crystallography in 1963. The paper of I. Tarján about the growth of alkali halide crystals of high purity proved to be the most cited one in the journal “Kristall und Technik”. Hungarian crystal growers wrote the book “Laboratory Manual on Crystal Growth”. (“It should be in the hands of all teachers and students of crystal growth” - C.W. Bunn.) The pamphlet “An Introduction to Crystal Physics” (1984) was written by a pupil of Gyulai for IUCr. („An excellent introduction” – Denis Gabor, Nobel prize winner).
Full text http://real.mtak.hu/74/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hartmann E: Crystal Physics in Hungary, Acta Cryst A60: s296, 2004
Hartmann E; Janszky J: Voszka Rudolf 1928-2004, Fizikai Szemle 54: 174-175, 2004
Hartmann E: Gyulai-Tarján kristályfizikai iskola, In: \''PHYSICA INFILTRANS\'' General Meeting of the Roland Eötvös Physical Society, Szombathely: 2004. 65, 2004
Hartmann E: Magyar ötletek és hazai megvalósításuk; Hetvenöt éves a Gyulai-Hartly effektus; Ötvenévesek Gyulai tűkristály-mérései, Magyar Tudomány: 1559-1565, 2003
Hartmann E; Janszky J; Rontó Gy: Turchányi György 1913-2001, Fizikai Szemle 65: 109-110, 2003
Hartmann E: Morlin Zoltán (1913-2002), Fizikai Szemle 64: 64, 2002
Földvári I: Tarján Imre (1912-2000), Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett, MTA, Budapest 2002, 16 oldal, 2002
Hartmann E: Imre Tarján (1912-2000), IUCR Newsletter 8: 29, 2001
Hartmann E: Egyetemi tanári kinevezés 1935-ben, Fizikai Szemle 55: 110-114, 2005
Back »