A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltá-sai, műfaji rendszere és adattára a XVI.-XVIII. században  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
35045
típus K
Vezető kutató Heltai János
magyar cím A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltá-sai, műfaji rendszere és adattára a XVI.-XVIII. században
Angol cím The social history, genre system, functions and data base of religious disputes in the 16-18th century in Hungary
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Kecskeméti Gábor
Koncz Attila
Mészárosné Varga Bernadett
Szigeti Jeno
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.362
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az eltelt idő alatt kidolgoztuk az adattár felállításának elveit és konkrét módszerét. Az elkészült tervezetet egy szakmai konferencián bemutattuk és vitára bocsátottuk. Ezt követően nyomtatásban is megjelentettük, és ez alapján kezdtük meg a később felépítendő adattárhoz a hitviták nyilvántartásba vételét. A módszer a gyakorlatban is bizonyította használhatóságát, segítségével megfelelő mennyiségű adat rögzíthető kellően mechanizált formában az egyes hitvitákról úgy, hogy az a legigényesebb kutatások szempontjait is teljes mértékben kielégítse. Az adatgyűjtéshez használatos adatlap rovatait úgy terveztük meg, hogy az összegyűjtött anyag egy megfelelő időpontban könnyen elektronikus adatbázissá legyen alakítható. A program keretében 2004 tavaszán egy konferencián mutattuk be a kutatás során keletkezett eredményeinket. A konferenciára meghívtuk a téma legkiválóbb hazai szakértőit, de voltak külföldi előadóink is Kolozsvárról. Ezen a konferencián a kutatás résztvevői közül négyen tartottak előadást, a konferencia anyagát nyomtatásban közreadó tanulmánykötetben pedig öten szerepelnek hat tanulmánnyal. A kutatási program résztvevőinek fenti munkáit a meghívott szakértők előadásaival együtt, összesen tizenöt írást, 2005 júniusában nyomtatásban is közzétettük egy tanulmánykötetben. A kiadott kötet alkalmas annak demonstrálására, hogy a hitviták az egyház- és teológiatörténeti szempontokon kívül számos más aspektusból is vizsgálhatók.
kutatási eredmények (angolul)
During this time we elaborated the principles and the concrete method of creating the data collection. We presented the completed layout and brought it up for discussion at a professional conference. Afterwards, we published its printed version, based on which we started to register the polemics for the data collection to be set up later. The method has proven its utility in practice as well: with its help we can record a sufficient quantity of data about the polemics in a form mechanized enough to fully satisfy the aspects of the most ambitious researches. The heads of the data sheet used for collecting the data are planned in a way that the collected data will be easily transformable into an electronic data base at the right time. Within the frameworks of the programme, we presented our results obtained during the research at a conference in the spring of 2004. We invited to the conference the most excellent home experts of the topic but we also had foreign lecturers from Cluj. From the participants of the research, four people gave a lecture at this conference, and five people are present with six studies in the printed volume of the material of the conference. In June 2005, we published the participants’ abovementioned works and the invited experts’ lectures – fifteen studies altogether – in a volume of essays. The published volume is suitable to demonstrate that the polemics can be examined from several other aspects besides the church and theology historical viewpoints.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/75/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kecskeméti Gábor: Pázmány vitapartnerei és a wittenbergi egyetem, "Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne..", 2005
Heltai János: A 16-17. századi magyarországi hitviták adattárának tervezete, ''Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne..'', 2005
Nagy Júlia: Régi irodalmunk női olvasói, pártfogói, MicroCAD Humanities Bölcsészettudományi kötet, 2001
Nagy Júlia: School dramas or school books in dialogus? Iskoladrámák vagy dialogizált tankönyvek?, Pedagogica Historica, 2002
Lipa Tímea: Pázmány Péter belső irói fejlődése az Öt szép levél három kiadásának tükrében, Irodalomtudomány, 2002
Heltai János, Tasi Réka: ''Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne...'' Tanulmányok XVI-XVIII. századi hitvitáinkról, ME BTK, Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, 2005
Heltai János: A nyomtatott vallási vitairatok Magyarországon a XVII. század elején (1601-1655), ''Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának özöne...'', 2005
Tasi Réka: "Könyü vólna meg-torkolni" Polémikus hang a XVII-XVIII. század fordulóján megjelent katolikus prédikáció-gyűjteményekben, ''Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának özöne...'', 2005
Nagy Júlia: Hitvitázó drámák a XVI-XVIII. században, ''Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának özöne...'', 2005
Szigeti Jenő: Hitvita a látomásban. Gál József XVIII. századi látása és az iskoladráma, ''Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának özöne...'', 2005
Heltai János: Kis Imre és Pósaházi János hitvitája a kálvinista vallás régiségéről (könyvészeti tanulmány) (Kézirat megjelenés előtt), Magyar Könyvszemle, 2006
vissza »