188-W/188-Re generátortermékek terápiás alkalmazása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
35057
típus K
Vezető kutató Pávics László
magyar cím 188-W/188-Re generátortermékek terápiás alkalmazása
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Nukleáris Medicina Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Thurzó László
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.300
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Az HEDP és EDTMP kit-tel a 188-Re jelölési hatásfok minden esetben 95% felettinek bizonyult. 2. A 3000 MBq aktivitással végzett 7 palliatív csontfájdalom kezelést során két személyben a fájdalom megszűnését, 1-ben a fájdalom 33%-os csökkenését észleltük. 3. Átmeneti thrombocyta (30 %-os) és fehérvérejtszám (15 %-os) csökkenést tapasztaltunk, a 12. hét végére normalizlódtak. 4. A kezelés után 3 órával a betegek törzsétől 1 m-re 6,3 +/- 1,0 uSv/h gamma , a testfelszínen 183 +/- 40 s-1 béta sugárdózist mértünk, a radiofarmakon 25-30%-a ürült a vizelettel. 5. A 99mTc-MDP-vel végzett csontszcintigráfiákhoz képest vázrendszer metasztatikus lézói a 188Re képeken identikus lokalizációkban ábrázolódtak. 6. . Gél alapú 188-W/188-Re generátor összetételének optimalizálása - A ZrOWO4*X H2O gél összetételének optimális Zr/W aránya 1,1-1,2. - A Zr oldat pH-ját 1,8-2,5, a radioaktív W oldat pH-ját 3-5 között optimális. - A szárítás 80 fokon optimális. - 1-2 óra szárítást tartottunk szükségesnek. 7. A gél alapú generátorból 150 mCi aktivitásút állítottunk elő. - A kis aktivitású generátorokhoz hasonló kezdeti 70 +- 10%-os eluálási hatásfok a rohamosan csökkent, két hét után 10% körüli volt.. 8. 188-Re oldat koncentráló automata építése - A W megkötéshez Al , az eluáló oldat Cl megkötéséhez ioncserélő, a Perhenát megkötésére anion cserélő oszlopot építettünk be, melyről izotóniás sóoldattal választottuk el a koncentrált 188-Re oldatot. A munkafolyamat automatizálására egyben sterilizálható műanyag cső és csap panelt állítottunk elő.
kutatási eredmények (angolul)
1. The radiopharmaceutical purity of the 118 Re HEDP and EDTMP were over 95%. 2. The therapy with 3000 MBq compound was effective. (2/7 symptom free, 1/7 significant pain decrease, 1/7 unchanged, 1/7 NA) 3. Transient decline of thrombocytes (30 %) and WBC (15 %), which normalised at the end of the 12 th week. 4. The radiation doses were 3 hours after the treatment in 1 m distance from the trunk 6,3 +/- 1,0 uSv/h for gamma, at the trunk 183 +/- 40 s-1 for the beta. 25-30% of the radiopharmaceutical was eliminated by the kidneys. 5. Metastatatic lesions were in the same location on the 99mTc-MDP scan and the 188Re-HEDP 6. Optimalisation of gel based 188-W/188-Re generator: - Optimal Zr/W ratio on ZrOWO4*X H2O gel 1,1-1,2. - The optimal pH of Zr solvent 1,8-2,5, for radioactive W solution 3-5. - Drying optimum is 80 Centigrade. - Drying duration 1-2 hours. 7. There was a 150 mCi gel based generator constructed: - The initial 70 +- 10% yield decreased dramatically, it was 10 % after two weeks 8. 188-Re concentration device - For W absorption Al- , for the Cl ion-exchange-, for the perrhenate anion exchange -column was inserted. The concentrated 188 Re solution was eluted by isotonic saline. For the automatisation of the process a single use panel was constructed.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/77/
döntés eredménye
igen
vissza »