Long-term comparative analysis of Finland and Hungary and their forecasts  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
35104
Type K
Principal investigator Koszegi, Lászlóné
Title in Hungarian Finnország és Magyarország hosszú távú összehasonlító elem-zése és előrejelzése
Title in English Long-term comparative analysis of Finland and Hungary and their forecasts
Panel Economics
Department or equivalent Elnökség/Elnöki Titkárság (Hungarian Central Statistical Office)
Participants Karin, Holstius
Pentti, Malaska
Starting date 2001-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.000
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A tanulmány összehasonlítja Finnország és Magyarország, két kis európai ország hosszú távú fejlődését. Habár különböznek egymástól a gazdaság és társadalom több területén, a két ország számos jellemzője, sajátossága összehasonlításának eredménye nemcsak gazdasági tervezők, hanem más kis országok olyan szakértői számára is hasznosak, akik gazdaságuk rövid- és hosszú távú fejlesztésével foglalkoznak. Nemzetközi és hazai források, de ezen az összehasonlítás eredményei is igazolják, hogy a sikeres jövő számára elkerülhetetlen a legfrissebb nemzetközi információk birtoklása, mely hozzásegíti a belső fejlődést sikeres nemzetközi tevékenységéhez és a külső gazdasági mozgások figyelése is, hozzásegít az állandó belső fejlesztés irányának: kijelöléséhez, ha kell: változtatásához. Ugyancsak nem becsülendő le a magasan képzett és magas fokú szakértelemmel rendelkező társadalom, mely képes fejlett technológiák azonnali adaptációjára, ugyanakkor képes saját újszerű elképzeléseivel kilépni a világba – késedelem nélkül.
Results in English
The study makes a comparison of the long-term development of Hungary and Finland, two small European countries. Although being different in more than one fields of economic and social life, the comparison of the numerous characters and specialities of these two countries yields results useful not only for the economic planners but also for experts of other small countries which are about to develop their economic future in near and distant future. International and national sources, also the results of this comparison prove that for a successful future it is indispensable to have access to the latest international information, based upon which one than is able to develop ones international economic activities input for and to monitor foreign economy to get input for continual development. The importance of a well-educated and highly skilled society also cannot be underestimated for it is necessary to adapt and develop new high technology immediately and to be capable to bring own ideas “in time” to the world market.
Full text http://real.mtak.hu/79/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kőszeginé Kalas Mária: Finnország és Magyarország az elmúlt másfél évtizedben, Statisztikai Szemle, 82. évfolyam, 2004. 5. szám 492-516 oldal, 2004
Back »