Ciklikus klímaváltozások kimutatása dél-magyarországi pleisztocén rétegsorok üledéktani, geokémiai és őslénytani vizsgálatai alapján  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
35139
típus F
Vezető kutató Hum László
magyar cím Ciklikus klímaváltozások kimutatása dél-magyarországi pleisztocén rétegsorok üledéktani, geokémiai és őslénytani vizsgálatai alapján
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Földtani és Őslénytani Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Horváth Zoltán
Magyari Enikő Katalin
Rudner Zita Edina
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.238
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Paksi Lösz Fomációba tartozó rétegsorok vizsgálatai kibővítették és elmélyítették a terület lösz-paleotalaj összleteire vonatkozó ismereteinket. A paleoklimatikus feltételek által meghatározott üledéktani jellemzők, mikromorfológiai valamint az ásványi és kémiai összetétel alapján különböző mértékű mállás és pedogenezis által kialakított lösz- és paleotalaj típusokat különítettünk el, melyek alapján rekonstruálhatók a paleoklimatikus trendek is. Fenti vizsgálatok a rétegtani korrelációhoz is nagyban hozzájárultak. Kvartermalakológiai vizsgálataink alapján kimutattuk a terület „fiatal lösz” sorozatának paleoökológiai és klímatörténeti változásait és a terület zöld folyosó jellegét a preillír refugiumterület és az ettől északra fekvő területek között. A középső- és felső-pleisztocén képződmények paleoökológiai vizsgálatai a területen érvényesülő erős déli klímahatás következményeire világítanak rá. A területen a csapadék mennyisége és ezzel összefüggésben a növényzeti borítottság nagyobb volt, mint a Kárpát-medence középső és északabbi területein. A zártabb növényzeti borítottság azokra az időszakokra is jellemző, melyekben a Kárpát-medence központi és északi területein általánossá váltak a nyílt területek. Az enyhébb klíma és a nagyobb növényzeti borítottság kiegyenlítő hatása miatt a lehűlések erős hatása gyakran nem tapasztalható. Több új paleoökológiai-biosztratigráfiai horizontot irtunk le, melyek közül legkarakteresebb a vezetőszintként használt, középső-pleisztocén korú „Bagi tefra” feküképződményéhez köthető nagyon markáns lehűlési szakasz, korjelző faunával.
kutatási eredmények (angolul)
The investigations brought extended new results regarding the characteristics of loess-paleosol sequences. Via the evaluation of the patterns observable in such parameters as grain-size composition, micromorphology, chemical and mineral composition, all heavily influenced by the prevailing past climatic conditions, numerous genetic loess and paleosol types could have been distinguished reflecting differential degree of weathering and pedogenesis. The observed patterns in the referred parameters are suitable for capturing paleoclimatic fluctuations as well. With the help of the gained results of detailed malacological analyses, a detailed climate and paleoecological history of the „young loess” series of the study area was given. Furthermore, the role of the area as an ecological corridor between the refugia of the Preillirycum and the areas north of the study site could also have been corroborated. The paleoecological investigations point to a strong, southern climatic influence in the study area. Not only higher values in the precipitation, but a concomitant higher vegetation cover is discernible compared to the central and northern parts of the Carpathian Basin. The special conditions observable in the milder conditions and greater vegetation cover at the study site had a moderating effect on the climate. As a result the stronger cooling periods are often not observable here. Finally, several new paleoecological-biostratigraphical horizons were introduced. The most characteristic of these is connected to the bedrock of the “Bag Tephra”, indicating an intensive cooling embedding index fossils.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/81/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
HUM, L.: Mocskos arany. A 2000. év cianidos és nehézfémtartalmú szennyezőhullámainak mérlege, SZKHT konferenciakötet, Szeged, 2005
HUM, L.: Cyclic climatic records in loess-paleosol sequences in the south-eastern Transdanubia (Hungary) on the base of sedimentological, geochemical and malacological investigations, Abstact Band der DTTG2000, Zürich, 2000
HUM, L. - SÜMEGI, P.: Cyclic Climatic Records in Loess-Paleosol Sequences in Southeastern Transdanubia (Hungary) on the Basis of Sedimentological, Geochemical and Malocological Examinations, Abstracts of PAGES, Prague, 2000
SÜMEGI, P. - HUM, L.: Malacological examinations of Pleistocene sequences in Dunaszekcső (Hungary), Abstracts of Word Malacological Congress, Wienna, 2001
HUM, L. - SÜMEGI P.: Dunaszekcsői pleisztocén rétegsorok malakológiai vizsgálatai, Malakológiai Tájékoztató 19, pp. 17-27., Gyöngyös, 2001
HUM, L. - SÜMEGI, P.: Cyclic Climatic Records in Loess-Paleosol Sequences in Southeastern Transdanubia (Hungary) on the Basis of Sedimentological, Geochemical and Malocological Examinations, GeoLines 11, pp. 99-101., 2000
HUM, L. - MATSCHULLAT, J.: Gold kann schmutzig sein. Welche längerfristigen Auswirkungen hatte das Unglück bei Baia Mare auf die Theiss?, Unland G, Herzig P (szerk.): Der Bergbaubezirk Baia Mare, Rumänien. Eine komplexe Betrachtung der Lagerstätte, des Bergbaus, der Aufbereitung sowie der Umweltfolgen. p.16, 2003
HUM, L. - MATSCHULLAT, J.: Schwermetall- und Arsengehalte von Sedimenten der Theiss � Bilanzen der Cyanid- und Schwermetall-Katastrophe vom Jahr 2000, Schriftenreihe der deutschen Geologischen Gesellschaft, Heft 17., pp. 99-100., Hannover, 2002
HUM, L. - MATSCHULLAT, J.: Spurenmetallgehalte der Sedimente von Theiss und ihrer Nebenflüsse � Zustand Herbst-Winter 1999/2000, Schriftenreihe der deutschen Geologischen Gesellschaft, Heft 17., pp. 98-99., Hannover, 2002
HUM, L. - MATSCHULLAT, J.: A Tisza és mellékfolyói üledékeinek nehézfém- és arzéntartalma - az 1999/2000. őszi-téli állapot, Hidrológiai Közlöny 82/1. pp. 23-30., Budapest, 2002
HUM, L.: Über sedimentogische Eigenschaften der Löß-Paläoböden-Serien in Südost-Transdanubien (Ungarn), Schriftenreihe der deutschen Geologischen Gesellschaft, Heft 17., pp. 97-98., Hannover, 2002
HUM, L.: Délkelet-dunántúli lösz összletek ásványtani és geokémiai jellegei és ezek eredete, Földtani Közlöny,132/különszám pp. 117-132., Budapest, 2002
HUM, L.: Délkelet-dunántúli lösz-paleotalaj sorozatok keletkezésének rekonstrukciója őslénytani vizsgálatok alapján, Földtani Közlöny 131/1-2, 1-20., Budapest, 2001
HUM, L.: A Szekszárd, volt „Budai úti” téglagyári lösz-paleotalaj sorozat paleoökológia vizsgálatai, Malakológiai Tájékoztató 18, 29-50. Gyöngyös, 2000
HUM, L.: Cyclic climatic records in loess-paleosol sequences in the south-eastern Transdanubia (Hungary) on the base of sedimentological, geochemical and malacological investigations, Berichte der Deutschen Ton- und Tonmineralgruppe e. V., pp. 124-135., Zürich, 2000
HUM, L., GULYÁS, S., SÜMEGI, P. eds.: Environmental historical studies from the late Tertiary and Quaternary of Hungary, ISBN 963 482 744 6, 2005
HUM, L.: On the presence of Middle Pleistocene tuff horizons in the loess profiles of Dunaszekcső and the vicinity of Mórágy, HUM, L., GULYÁS, S., SÜMEGI, P. eds. (2005): Environmental historical studies from the late Tertiary and Quaternary of Hungary. pp. 85-102., 2005
HUM, L.: Középső pleisztocén tufithorizontok megjelenése dunaszekcsői és Mórágy környéki lösszelvényekben, Malakológiai Tájékoztató, 23., pp. 131-148., 2005
HUM, L. – MATSCHULLAT, J.: A Tisza üledékeinek nehézfém- és arzéntartalma – a 2000. év cianidos és nehézfémtartalmú szennyezőhullámainak mérlege, Hidrológiai Közlöny 85/5., pp. 41-47., 2005
HUM, L. – MATSCHULLAT, J.: Heavy metal and arsenic concentrations in the fluvial deposits of river Tisza– an account of the cyanide and heavy metal pollution events of 2000, HUM, L., GULYÁS, S., SÜMEGI, P. eds. (2005): Environmental historical studies from the late Tertiary and Quaternary, 2005
HUM, L.: Délkelet-dunántúli lösz-paleotalaj sorozatok keletkezésének paleoökológiai rekonstrukciója, MFT konferencia kiadvány, Pécs 2005, 2005
HUM, L. - LINKAI, I.: Middle Pleistocene tuff horizons in the loess profiles of south-eastern Transdanubia, Hungary, European Geosciences Union General Assembly, 2006
HUM, L.: Délkelet-dunántúli löszök üledéktani és geokémiai jellemzői, MFT konferencia kiadvány, Pécs 2005, 2005
LÓCSKAI, T. - HUPUCZI, J. – HUM, L. – SÜMEGI, P.: Dansgaard-Oeshger ciklusok kimutatása hazai löszszelvényből, Malakológiai Tájékoztató, in press, 2006
HUPUCZI, J. – LÓCSKAI, T. - HUM, L. – SÜMEGI, P.: Heinrich események kimutatása hazai löszszelvény alapján, Malakológiai Tájékoztató, in press, 2006
HUM, L. - HORVÁTH, Z. - LINKAI, I.: A villánykövesdi téglagyár pleisztocén képződményei, SZTE könykiadás, in press, 2006
vissza »