A szegedi nyelvhasználat jellegzetességei az ezredfordulón  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
35154
típus K
Vezető kutató Kristó Gyuláné
magyar cím A szegedi nyelvhasználat jellegzetességei az ezredfordulón
Angol cím The Characteristics of Language Use in Szeged at the Millenium
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 0.890
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Nyelvhasználati gyűjtőmunkám elsősorban egy átfogó ezredfordulós adatmentési céllal készült, másodsorban a regionális köznyelviség elméletének konkrét adatokkal történő vizsgálatához igyekeztem hozzájárulni. A magnetofonfölvételeket szegedi születésű lakosok körében végeztem. A fölvételek fél és egy óra közötti hosszúságúak. A gyűjtés és a részbeni lejegyzés majd három évig tartott. 87 nőtől és 88 férfitól van fölvételem, amelyeket digitalizáltam is. A részbeni statisztikai feldolgozás e kritériumok alapján történt, valamint a rétegzett mintavétel szegedi arányainak megfelelően, a felvételekből ezért Szeged lakosságának egy százalékát veszem figyelembe a feldolgozáskor. Terveztem kérdőíves gyűjtést is, de tapasztalataim miatt ez csak fele részben valósult meg; a kérdőíves adatok köznyelvinek bizonyultak. A fölvételeknek a fele van leírva köznyelven, harmaduknak kész a transzkripciója. Ez utóbbiak alapján írtam publikációimat, amelyek a helyi nyelvhasználatban megjelenő régiós kulcsjelenségeket vizsgálják. E munkáim 2006-ban jelennek meg. A kutatáshoz kapcsolódó munkáimban nemcsak Szeged ezredfordulós nyelvhasználatával foglalkozom, hanem a regionális köznyelv elméletével, egy valódi tájszó etimológiájával, a földrajzi nevekben érvényesülő regionalizmusokkal és az ifjúság nyelvével is. Eddig három csoport korpuszát elemeztem, a hosszú adatgyűjtés után a feldolgozást folytatni kívánom.
kutatási eredmények (angolul)
My fieldwork, collecting examples of language usage, firstly has been done with the purpose of archiving data from the turn of the millennium, and secondly to add to the theory of regional vernacular, by providing actual data.I have done my recordings among Szeged-born citizens. The length of the recordings is between half and one hour. The gathering and the partial recording took almost three years. I have recordings of 87 women and 88 men, which have been digitalized. The partly statistic processing has been done on the basis of these criteria, and further on, according to the Szeged proportion of the stratified sampling data, therefore I take into consideration one percent of the Szeged population, when processing. I planned to carry out a questionnaire survey as well, but the data deriving from the questionnaire proved to be vernacular, therefore the questionnaire is inappropriate for gathering regional vernacular. Half of the recordings have been written down in vernacular, the transcription of one third is ready. I have written my publications on the basis of the latter, which investigate the key regional phenomena appearing in local language usage. My works are going to be published in 2006. In my other works connected with my research, I have dealt not only with the language usage of Szeged at the turn of the millennium, but also with the theory of regional vernacular, with instances of regionalism in geographical names, and with the language of the youth.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/83/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kristóné Fábián Ilona: Mérések a szegedi nyelvhasználatban, Magyar Nyelv, 2006
Kristóné Fábián Ilona: A regionális nyelvhasználat, Galgóczi László, Vass László szerk. Stílus és anyanyelv. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. Szeged. 2004. 77-82., 2004
Kristóné Fábián Ilona: Néhány új nyelvhasználati jelenségről, Hajdú Mihály, Keszler Borbála szerk. Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest. 2003. 392-396., 2003
Kristóné Fábián Ilona: A szegedi nyelvhasználat jellemzői egy társadalmi csoporton belül, Galgóczi László, Vass László szerk. ''A word elszáll...''. SZTE JGyTF Kar A pedagógusképzés kiskönyvtára 4. JGyF Kiadó. Szeged., 2006
Kristóné Fábián Ilona: A regonális köznyelviség vizsgálati módszereiről és lehetőségeiről, Szabó Géza, Molnár Zoltán, Guttmann Miklós szerk. IV. Dialektológiai szimpozion. Szombathely. 2002. 181-185., 2002
Kristóné Fábián Ilona: Ruzsa földrajzi nevei, Marjanucz László szerk. Ruzsa története és népélete. Ruzsa. 2002. 244-270., 2002
Kristóné Fábián Ilona: Ludáj., Magyar Nyelvjárások XXXVIII. 235-239, 2000
Kristóné Fábián Ilona: Belterületi és külterületi nevek., Marjanucz László szerk. Üllés története és népélete. 2004. 379-396., 2004
Kristóné Fábián Ilona: Csefkó Gyula, a tanár és a tudós, Galgóczi László, Vass László szerk. "A word elszáll..." SZTE JGYTFK A pedagógusképzés kiskönyvtára 4. JGYTF Kiadó, 2006
Kristóné Fábián Ilona: Regionális köznyelviség - standard - norma, Magyar Nyelvőr, 2006
Kristóné Fábián Ilona: Egy adatközlő regionális köznyelviségének szintje, Galgóczi László, Vass László szerk. Köszöntő kötet Békési Imre 70. születésnapjára. Szeged. 2006. JGYF Kiadó, 2006

 

Projekt eseményei

 
2010-02-19 09:59:50
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet (Szegedi Tudományegyetem), Új kutatóhely: Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem).
vissza »