A magyarországi neogén mélymedencék pannóniai s.1. képződ-ményeinek szedimentológiája, ciklussztratigráfiája és fej-lődéstörténete  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
35168
típus K
Vezető kutató Juhász Györgyi
magyar cím A magyarországi neogén mélymedencék pannóniai s.1. képződ-ményeinek szedimentológiája, ciklussztratigráfiája és fej-lődéstörténete
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Magyar Állami Földtani Intézet
résztvevők Magyar Imre
Pogácsás György
Thamóné dr. Bozsó Edit
Tóthné Makk Ágnes
Vakarcs Gábor
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.740
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Pannon-medence mélymedencebeli pannóniai képződményeiben integrált rétegtani, szedimentológiai, őslénytani és ciklussztratigráfiai vizsgálatokat végeztünk, és következtetéseket vontunk le a medence fejlődéstörténetére vonatkozóan. A pannóniai rétegsorban értelmezett 3.rendű üledékes ciklusok kialakulásában a szerkezeti változások játszottak döntő szerepet, míg a 4.rendű ciklusok a nagyléptékű Milankovics-féle excentricitás klímaciklusokkal mutatnak kapcsolatot. Földtani szelvénysorozat mutatja be a különféle egységek: ciklusok, formációk és biozónák kapcsolatát, valamint a vízszintingadozások hatását az üledékes fáciesekben. Megállapítottuk, hogy a 6.8 és 9.1 Ma között képződött Pa-3 3.rendű szekvencia, amely szélsőséges fáciesváltozásokat és komoly intra-pannon szerkezeti mozgásokat képvisel az Alföld és a Dráva-medence pannóniai rétegsorában, önálló tektonosztratigráfiai ciklust alkot. Lerakódása idején jelentős oldaleltolódásos mozgások kezdődtek a medencében (kb. 7.2 – 8.0 Ma), majd a Pa-4 szekvenciahatár környékén (cca. 6.8 Ma) megindult a medence inverziója, korábban az eddig feltételezettnél. Korrelációs lehetőségeket kerestünk a Mediterránum és a Paratethys irányában. Mikromineralógiai vizsgálatok során meghatároztuk az alföldi pannóniai üledékek ásványtani összetétel változásainak tendenciáit, fáciesenként, térben és időben, amelyek jól tükrözik a behordási irányokat, valamint a 3.rendű ciklusokat.
kutatási eredmények (angolul)
Integrated stratigraphic research of the Late-Neogene (Pannonian s.l.) post-rift sedimentary succession of the Pannonian Basin was carried out by regional dip profiles from NW and NE directions. One of the conclusions is that 3rd order cycles were formed by structural changes in the basin while 4th order cycles were driven by large-scale climatic eccentricity cycles of the Milankovitch band. The interrelations in terms of sequence stratigraphy, sedimentology and biostratigraphy as well as their effect on the changes of depositional facies during sedimentary evolution were drawn up by a set of geologic profiles. Among the studied 3rd order cycles the Pa-3, deposited in the 6.8 – 9.1 Ma time frame forms a tectonostratigraphic cycle. This cycle represents a huge amount of sediment yield and extremities in facies architecture driven by renewed strike-slip movements causing transgression and tilting in some areas. Then the structural style completely changed and at SB Pa-4 (appr. 6.8 Ma) a strong relative base level drop occured all around the basin driven most probably by the onset of inversion in the coevel marginal areas. The Sarmatian - Pannonian boundary and the basal marls had special interest in the detailed work. Interrelations to the Mediterranian and other subbasins of the Paratethys were studied. Mineralogical studies showed different types of tendencies in the sands of the Hungarian Plain, pinpointing sediment input as well as 3rd order cycles into the basin.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/84/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Magyar I. - Juhász Gy.- Szurominé Korecz A. - Sütőné Szentai M.: A pannóniai Tótkomlósi Mészmárga Tagozat képződményeinek kifejlődése és kora a Battonya-pusztaföldvári hátság környezetében, Földtani Közlöny 134/4, pp-521-540, 2004
Magyar I.: Tanulságok a hazai pannóniai puhatestű-rétegtan történetéből - What lesson can we learn from the hundred-year history of the Lake Pannon mollusc biostratigraphy in Hungary, Földtani Közlöny 134/3, pp. 369-390, 2004
Nemèok, M., Pogacsas Gy., Pospísil L.: Activity timing of the main tectonic systems in the Carpathian-Pannonian region in relation to the rollback destruction of the lithosphere. In: Golonka J. Picha F. (eds) The Carpathians and their foreland: Geology and hydrocarbon resources: AAPG Memoir 84., AAPG Memoir Series 84, 2005
Tóth-Makk Á.(in print): Sequence stratigraphy of the Late-Miocene series of the Kiskunhalas -Mélykút region, Pannonian Basin, Hungary: How do core, seismic and electric log data fit together., Geologica Carpathica, 2006
Thamóné Bozsó E., Juhász Gy. & Ó.Kovács L. (in print): A pannóniai s.l. üledékek nehézásványtani jellemzői és azok változásának tendenciái az Alföldön., Földtani Közlöny, 2006
Juhász Gy., Gy. Pogácsás, I. Magyar, G. Vakarcs: Late-Neogene facies, sequences and basin subsidence in the Eastern part of the Pannonian Basin (HUNGARY)., 22nd IAS Regional Meeting of Sedimentology, Coimbra, Portugal, Abstracts p. 155, 2004
Magyar I.: Radiation of lacustrine cocles (Limnocardiinae, Bivalvia) in the Paratethys and its implications for the Lago Mare, - 4th Intl. Congress, Environment and Identity in the Mediterranean, Korzika - Abstracts p.58, 2004
Juhász, Gy.; Pogácsás, Gy.; Vakarcs, G.; Magyar, I.: Sedimentary evolution and integrated stratigraphy: a key to structural evolution in the Eastern Pannonian Basin, Hungary, Geophysical Research Abstracts, Vol.7, (CD melléklet) EGU05-A-09682 EGU General Assembly, 2005
Magyar I., Lantos M., K. Újszászi (in print): Magnetostratigraphic correlations of the Upper Miocene sediments by means of seismic- and biostratigraphy in the NW Pannonian Basin System., Geologica Carpathica, 2006
Szuromi-Korecz A. - Sütő-Szentai M. - Magyar I.: Biostratigraphic revision of the Hód-I well: Hungary’s deepest borehole failed to reach the base of the Upper Miocene Pannonian stage, Geologica Carpathica, 55, 6, pp.475-485, Bratislava, 2004
Pogácsás Gy.-Hámor G.-Jámbor Á.: Paleogeographic structural evolutionary stages and the related volcanism of the Carpathian-Pannonian region., Acta Geologica Hungarica, Vol.44, 2-3 pp.193-222, 2001
Juhász Gy.: Large-scale deltaic progradational and retrogradational cycles in the Late Miocene Pannonian lake., 21th IAS Regional Meeting of Sedimentologists, Svájc, Davos Abstracts pp.155-156, 2001
Thamó-Bozsó E.-Juhász Gy.: Mineral composition of Upper-Miocene-Pliocene (Pannonian s.l.) sands and sandstones in the different sedimentary subbasins in Hungary., Geologica Carpathica 53. Spec Issue: XVIIth Congress of CBGA, Bratislava, CD melléklet, 2002
S.Popov, I. Scherba, L.Ilyina, L. Nevesskaya, N.P. Paramonova, S.O. Khondkarian, I. Magyar (in print): Late Miocene to Pliocene paleogeography of the Paratethys and its relation to the Mediterranean., Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Special Issue, 2006
P.Kovács-Pálffy, E.Thamó-Bozsó: Composition and provenance of the Pontian sand at Supuru de Jos (Romania)., Acta Mineralogica-Petrographica, 2nd Mineral Sciences in the Carpathians Conference, p.28, 2003
B.Saftic, J.Velic,O.Sztanó, Gy.Juhasz, Z.Ivkovic: Tertiary subsurface facies, source rocks and HC reservoirs in the SW part of the Pannonian Basin., Geologia Croatica 56/1, pp.101-122, 2003
B.Saftic, J.Velic,O.Sztanó, Gy.Juhasz, Z.Ivkovic: Tertiary subsurface facies, source rocks and HC reservoirs in the SW part of the Pannonian Basin., 22nd IAS Meeting of Sedimentology, Opatija Abstract p.183, 2003
Tóthné Makk Á: Late-Miocene sequence stratigraphic studies in the southern and middle part of the Danube—Tisza interfluve, Great Hungarian Plain., 22nd IAS Meeting of Sedimentology, Opatija Abstract p.207, 2003
Tóthné Makk Á: Szekvencia sztratigráfiai vizsgálatok a Duna-Tisza köze középső és déli részének késő-miocén rétegsorában., PhD értekezés, ELTE, p.150, 2002
Sztanó O.,Krezsek Cs., Magyar I., Wanek F., Juhász Gy: Sedimentary cycles and rythms in a Sarmatian to Pannonian transitional profile at Oarba de Mureº/Marosorbó, Transylvanian Basin, Acta Geologica Hungarica, Vol. 48/3, pp.235-257, 2005
Juhász, Gy.; Pogácsás, Gy.; Magyar, I.;Vakarcs, G.: Integrált sztratigráfiai és fejlődéstörténeti vizsgálatok az Alföld pannóniai s.l. rétegsorában, Földtani Közlöny 136/1, 2006
Juhász, Gy.; Pogácsás, Gy.; Magyar, I.;Vakarcs, G. (in print): Tectonic vs. climatic forcing in the evolution of fluvio-deltaic systems in a lake basin, Eastern Pannonian Basin (Central Paratethys)., Sedimentary Geology, 2006
Juhász, Gy.; Pogácsás, Gy.; Vakarcs, G.; Magyar, I.: Evolution of fluvio-deltaic systems in the central part of the Pannonian Basin., 8th International Conference on Fluvial Sedimentology, Delft, 7- 12/08/1995, Abstracts p.148., 2005
Juhász, Gy.; Pogácsás, Gy.; Vakarcs, G.; Magyar, I.: Integrated stratigraphy, architecture and sedimentary evolution of the upper Neogene in the Pannonian Basin, Hungary., Regional Congress on Mediterranian Neogene Stratigraphy, (RCMNS) Vienna, 08-10/09/2005, Abstracts pp. 121-122, 2005
Magyar I.: Radiation of lacustrine cocles (Limnocardiinae, Bivalvia) in the Paratethys, In: L. HUM, S. GULYÁS and P. SÜMEGI (eds.): Environmental historical studies from the Late Tertiary and Quaternary of Hungary. SZTE , Szeged pp. 13-24, 2006
Thamóné Bozsó E., Gy. Juhász & B. Koroknai: Tracing the sediment transportdirections into Lake Pannon during the Late Neogene, based on mineralogical composition of sandstones in the Hungarian Plain., 22nd IAS Regional Meeting of Sedimentology, Coimbra, Portugal, Abstracts p. 265, 2004
vissza »