A borsodi vaskohászat a 18-20. században. Történeti adatbá-zis  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
35257
típus K
Vezető kutató Németh Györgyi
magyar cím A borsodi vaskohászat a 18-20. században. Történeti adatbá-zis
Angol cím The historical database of iron metallurgy in the Borsod Industrial Region between the 18th and the 20th century
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (Miskolci Egyetem)
projekt kezdete 2001-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.930
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A világgazdaság szerkezetének a megváltozása az elmúlt évtizedekben jellegzetes ipari tájak eltorzulását, esetenként gyors eltűnését vonta maga után. Kutatásaim célja egy olyan történeti adatbázis létrehozása volt, amely az ipari táj egyik magyarországi példájának, nevezetesen a borsodi iparvidéknek a vasgyártással kapcsolatos tárgyi emlékeit dokumentálja. Az Európa Tanács útmutatásaival összhangban megtervezett adatbázis, vagy más néven ipari örökségleltár, nem csak a borsodi ipari emlékek történeti értékeinek a feltárásában és megőrzésében játszik alapvető szerepet, hanem azok gazdasági hasznosításában (kulturális turizmus, terület- és településfejlesztés), illetve az egykor az iparban foglalkoztatottak kulturális és közösségi identitásának a megerősítésében is. A kutatási program eredményeként megalkotott adatbázis kétféle adatlapot tartalmaz, az egyik (A) az épületekre és az építményekre, a másik (B) a műszaki berendezésekre és a gépekre vonatkozik. Az adatlapok egymással korrelálnak, azaz könnyen feltárható, hogy adott épülethez milyen berendezések és gépek tartoznak, vagy tartoztak. A történeti adatbázis elkészítése csak az OTKA támogatásával vált lehetővé, mert a terepi és kutatómunkában nélkülözhetetlen technikai eszközök, valamint a belföldi kutatás és terepbejárás költségeire más forrás nem állt rendelkezésre. Azonban az elnyert pályázati összeg alultervezett volta, illetve az elmúlt évek elvonásai miatt egyes megtervezett tevékenységekre a keret nem volt elegendő.
kutatási eredmények (angolul)
The change of the world economic structure resulted in the deformation, sometimes even in the quick disappearance of characteristic industrial landscapes in the last decades. The aim of my researches was to set up a historical database documenting the industrial heritage of iron making in the Borsod industrial district, having a well-known industrial landscape in Hungary. The database or heritage inventory, compiled according to the guidance of the Council of Europe, plays a fundamental role not only in the identification and preservation of the historical values of the industrial heritage but also in its economic reuse through cultural tourism or in territory and settlement development as well as in the preservation of the identity of people once related to industry. The database compiled as a result of the research programme contains two kinds of datasheets. Datasheet ‘A’ refers to buildings, datasheet ‘B’ refers to technological equipment and machines. The datasheets are correlated, thus giving easy access to the technological equipment and machines of a given industrial workshop. The historical database could only be created with the financial help of OTKA as the prices of technical devices necessary for field and historical research, as well as other research expenses were covered by its funds. However, underestimated research expenses in the application as well as last year’s withdrawals resulted in the dismissal of some activities planned in the research project.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/90/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Németh Gy: Útmutató a bányászat és a kohászat emlékeihez Magyarországon és Szlovákiában, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség, Miskolc, 90 oldal, 2002
Németh Gy: „Nyaraljon a Ruhr-vidéken!” A szénbányászati és vaskohászati ipari örökség megőrzésének szükségességéről és lehetőségeiről., Új Holnap 3: 140-143, 2002
Németh Gy: A nagyüzemi termelés, In: Veres L (szerk.), Miskolc története IV/1, Miskolc: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Herman Ottó Múzeum, 2003. pp. 460-479, 2003
Németh Gy: The Iron and Steel Works in Miskolc-Diósgyőr, In: Pontois M T, Bergeron L (ed.) Les ’dinosaures’ du patrimoine industriel. Le gigantesque et l’encombrant sont-ils réutilisables? Paris: TICCIH-ASDEC, 2003.DVD-ROM, 2003
Németh Gy: Ipari örökség és turizmus Észak-Magyarországon és Szlovákiában, Műemlékvédelem Különszám: 33-35, 136-137, 2004
Németh Gy: Industrial landscape preservation and tourism in East Central Europe, Industrial Tourism and Community Building. New Developments in Industrial Tourism. Transactions, Nagoya: TICCIH Japan Committee. pp. 25-31., 2005
Németh Gy: Ipari örökség és városkép, Regio 3: 27-46, 2005
Németh Gy: Industrial heritage and tourism in Hungary and in Slovakia, Monuments and Sites XI: 133-136, 2005
Németh Gy (ed.): Growth, Decline, and Recovery? Heavy Industrial Regions in Transition. Proceedings of the TICCIH Conference on the Conservation of the Industrial Heritage of Mining and Iron Metallurgy. Budapest-Miskolc, September 22-28, 1999., Megjelenés előtt, 2006
Németh Gy: Pilot survey of the iron and steel works in Miskolc-Diósgyőr, Közlésre elfogadva In: Németh Gy (ed.) Growth, Decline? Heavy Industrial Regions in Transition. Proceedings of the TICCIH Conference on the Conservation of the Industrial, 2006
Németh Gy: National Report. Hungary 1997-2006, Patrimoine de l'industrie, Industrial Patrimony. Közlésre elfogadva., 2006
Németh Gy: Heavy industrial heritage and environment, Padova. Közlésre elfogadva., 2006
Garami E: A rudabányai vasércdúsítómű története, Érc- és Ásványbányászati Múzeum, Rudabánya, 92 oldal, 2005

 

Projekt eseményei

 
2010-04-19 13:34:23
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Újkori Magyar Történeti Tanszék (Miskolci Egyetem), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (Miskolci Egyetem).
vissza »