A Basedow-Graves kór immunológiai és molekuláris genetikai vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37184
típus K
Vezető kutató Balázs Csaba
magyar cím A Basedow-Graves kór immunológiai és molekuláris genetikai vizsgálata
Angol cím Immunological and molecular genetical investigation of Graves` disease
zsűri Élettan, Kórélettan, Gyógyszertan és Endokrinológia
Kutatóhely Budai Irgalmasrendi Kórház Kht.
résztvevők Kiss Erzsébet
Ráczné dr. Kaczur Viktória
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.625
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A szolubilis CD4 (sCD4) molekulák szintjét határozták meg a terhesség alatt és után azokban a nőkben, akik korábban post-partum thyreoiditsben (PPT-ben ) szenvedtek Kimutatták, hogy ha az anya dohányzott vagy fiú gyermeket szült, akkor a PPT recidivája gyakoribb és a sCD4 szint élettani csökkenésének elmaradása jó indikátora a betegség recidivájának. Prospektiv, randomizált vizsgálatot végeztek, amelyben összehason-lították a metimazol (MMI)+ placebo és a MMI+ pentoxifillin (Ptx) hatását a pajzsmirigybetegséghez társult orbitopathia (TAO) kialakulásában. Kimutatták, hogy a dohányzás növelte a TAO rizikóját. A Ptx kezelés jelentősen gátolta a TAO manifesztációját, ezért javasolt alkalmazása a dohányzási szokást abbahagyni nem képes betegeknek. A Basedow-Graves kór csak az emberben megfigyelt autoimmun betegség, amelynek ki-alakulásában felvetődött a TSH-receptornak (TSH-R-nak) az állatoktól eltérő genetikai polimorfizmusa. A szerzők ezért szekvenálták az ember és két majom törzs, a M. mulatta és a C. aetiops TSH-R génjét. Mindkét törzs génjei 764 aminosavat kódoltak, a szerkezeti homológia a két állat receptora között 99%-os, a C. aetiops , ill. a M mulatta és az ember között 97 és 96%-os volt. A receptor ektodoménjének C-terminális és intracelluláris szekvenciái mutatták a legnagyobb varianciát. Megállapították, hogy a TSH-R-nak a főemlősöktől eltérő struktúrája nem felelős a BG kór kizárólagosan az emberre vonatkozó manifesztációjáért-
kutatási eredmények (angolul)
The soluble CD4 and CD8 molecules during and after pregnancies in women who had been suffered from post-partum thyroiditis (PPT). The risk of relapse of thyroiditis was increased in patients with smoking habit or if their children were boys. It was concluded that the loss of physiological decrease in soluble CD4 concentration is an indicator of relapse of thyroiditis. Prospective, randomized study was made for comparing the influence of methimazole (MMI) + placebo and MMI + pentoxiphylline (Ptx) with respect to grades of thyroid associated orbitopathy.(TAO). Smoking by itself without genetic factors greatly increased the risk of orbitopathy. If the smoking habit was associated with genetic background, the manifestation of orbitopathy significantly increased. Ptx therapy had a beneficial preventive effect on manifestation of eye symptoms. To test human specificity of Graves’ disease, we sequenced the TSHR gene of two monkey species M. mulatta and C. aethiops.. Both genes encoded a protein of 764 residues. This structure was 99% homologous between the two species while C.aethiops was 97 % and M mulatta 96% homologous to H. sapiens. The most variable sequences were those of the intracellular tail and the distal cysteine-rich C-terminus flanking region. of the ectodomain. There was not found specific region of TSH- receptor which migh be responsable of autoimmunity in human thyroid disease included Graves’disease.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/95/
döntés eredménye
nem

 

Közleményjegyzék

 
Kaczur V.,, Puskás L., Takács M., Rácz,I Szendrői A., Tóth S., Nagy Zs., Szalai Cs., Balázs Cs., Falus A., Farid NR: Evolution of teh thyrotropin receptor: a G protein coupled receptor with an intrinsic capacitiy to dimerize., Mol Genet Metab 78: 275-290., 2004
Balázs Cs.: A thyreoiditisek kezelése., Orvosi Hetilap 145.1012-14., 2004
Balázs Cs.: Autoimmun endokrinopathiák, MOTESZ Magazin közlésre elfogadva, 2006
Balázs Cs.: Euthyreoid pajzsmirigygöbök: megelőzés és a kezelés kórélettani alapjai, Orvcstovábbképző Szemle 7-8,124., 2004
Balázs Csaba.: Hyperthyreosis pajzsmirigybetegségekben, Baros utcai esték 52.14-18,, 2004
Nagy E.,Láng A-, Molnár, Balázs Cs.: TSH receptor elleni antitestek összehasonlító vizsgálata radioreceptor és enzimjelzése, Belorvosi Archívum (in press), 2006
Balázs Cs.Farid N.R.: Primary prevention of thyroid associated ophthalmopathy by Pentoxiphylline, 30th Annual Meeting of Eurapean Thyroid Association Poster 58., 2004
Balázs Cs.: Kísérletes autoimmun állatmodellek (szervspecifikus endokrin betegségek: pajzsmirigybetegségek, diabetes mellitus), Magyar Immunológia (megjelenés alatt) Medicina Szerk. Cziráki L.(megjelenés alatt), 2004
Balázs Cs.: Autoimmun endokrin betegségek, Magyar Immunológia ( megjelenés alatt) Szerk.Cziráki L., 2004
Balázs Cs.: Szervspecifikus autoimmun betegségek, A belgyógyászat alapja(megjelenés alatt)Szerk.Tulassay Zs., 2004
Kaczur V.,, Puskás L., Takács M., Rácz,I Szendrői A., Tóth S., Nagy Zs., Szalai Cs., Balázs Cs., Falus A., Farid NR: Evolution of teh thyrotropin receptor: a G protein coupled receptor with an intrinsic capacitiy to dimerize., Mol Genet Metab 78: 275-290., 2004
Kaczur V.,, Puskás L., Takács M., Rácz,I Szendrői A., Tóth S., Nagy Zs., Szalai Cs., Balázs Cs., Falus A., Farid NR: Evolution of teh thyrotropin receptor: a G protein coupled receptor with an intrinsic capacitiy to dimerize., Mol Genet Metab 78: 275-290., 2004
Balázs Csaba.: Hyperthyreosis pajzsmirigybetegségekben, Baros utcai esték 52.14-18,, 2004
Cseke B. Balázs Cs.: Nodosus struma radiojóddal történő kezelése után jeletkező Basedow- kór, Orvosi Hetilap, 2003 144: 2327-29, 2003
Kaczur V.,, Puskás L., Takács M., Rácz,I Szendrői A., Tóth S., Nagy Zs., Szalai Cs., Balázs Cs., Falus A., Farid NR: Evolution of teh thyrotropin receptor: a G protein coupled receptor with an intrinsic capacitiy to dimerize., Mol Genet Metab 78: 275-290., 2004
Oláh Zs, Vámos Á, Kovács I, Balázs Cs.: Struma linqualis, Orvosi Hetilap, 2003 144: 2525-29, 2003
Oláh Zs, Vámos Á, Kovács I, Balázs Cs.: Struma linqualis, Orvosi Hetilap, 2003 144: 2525-29, 2003
Nagy E, Láng A, Balázs Cs.: Comparative study on detection ofTSH receptor elleni antibodies using radioreceptor and ELISA technique, Clin. Endocrinol Invest, 2006 (in press, 2006
Balázs Cs, Korányi K, Farid N.R: Primary prevention of thyroid associated ophthalmopathy by Pentoxiphylline., Clin. Endocrinol Invest, 2006 (in press), 2006
Balázs Cs., Korányi K, Farid NR.: A pajzsmirigy betegséghez társult orbitopathia (endokrin ophthalmopathia) megelőzése pentoxifillinnel, Magyar Belorvosi Archivum, 2006, közlésre elfogadva, 2006
Nagy E., Láng A-, Molnár I, Balázs Cs: TSH receptor elleni antitestek összehasonlító vizsgálata radio-receptor és enzimjelzéses módszerrel., Magyar Belorvosi Archivum, 2006, közlésre elfogadva, 2006
Balázs Cs., Farid NR.: A szolublis CD4 szintjének változása terhességben és posztpartum thyreoiditisben., Magyar Belorv. Archivum 2005 58: 3-6., 2005
Balázs Cs., Farid NR.: A szolublis CD4 szintjének változása terhességben és posztpartum thyreoiditisben., Magyar Belorv. Archivum 2005 58: 3-6., 2005
Gelley A, Kalmár Á, Szolnoki M, Balázs Cs (: Immunglobulinnal nem megfelelően szubsztituált primer immunhiány okozta visszatérő szeptikus állapottal járó alsó légúti fertőzés., Gyermekgyógyászat, 56: 173-176., 2005
vissza »