Nagyfelbontású elválasztástechnikai módszerek (MEKC, CZE) fejlesztése. Gyakorlati alkalmazások biológiailag aktív molekulák fizikai-kémiai és biológiai tulajdonságainak jellemzésére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37188
típus K
Vezető kutató Idei Miklós
magyar cím Nagyfelbontású elválasztástechnikai módszerek (MEKC, CZE) fejlesztése. Gyakorlati alkalmazások biológiailag aktív molekulák fizikai-kémiai és biológiai tulajdonságainak jellemzésére
Angol cím Development of high performance separation techniques (MEKC, CZE). Practical applications for physico-chemical and biological characterisation of biologically active molecules
zsűri Kémia 1
Kutatóhely MTA-SE Pathobiokémiai Kutatócsoport (HUN-REN Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
résztvevők Bökönyi Györgyi
Hollósy Ferenc
Kiss Éva
Kissné Dobos Zsófia
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.272
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az elválasztási módszerek fejlesztése során vizsgáltuk a CZE-ben puffer módosítóként alkalmazott szerves oldószereknek az elválasztási mechanizmusra, az analizált molekula konformációjára/szolvatációjára gyakorolt hatását. Megkezdtük a biokompatiblis CZE módszerek kifejlesztése során alkalmazható polimer bevonatok tulajdonságainak, alkalmazhatóságának vizsgálatát. Bizonyítottuk, hogy a MEKC-ben bevezetett relatív micelláris fázistartózkodási idő alkalmas egyrészt az analizált molekulák lipofilitásának kísérleti meghatározására, másrészt alkalmas a MEKC-ben alkalmazandó micelláris fázisok lipofilitásának számszerű jellemzésére. Bevezettük a CLOGP50 fogalmát, amely az a lipofilitási érték, amellyel rendelkező molekula teljes analízis idejének éppen a felét tölti a micelláris fázisban. Bizonyítottuk, hogy ez a CLOGP50 érték alkalmas a micelláris fázisok egymással való összehasonlítására. Ez támpontot adhat a MEKC módszerfejlesztés során az adott elválasztási feladathoz leginkább megfelelő megosztófázis kiválasztására. CZE és HPLC módszereket dolgoztunk ki a vizsgált molekulák fizikai-kémiai paramétereinek meghatározására. Bizonyítottuk a kísérleti lipofilitási adatok és a molekulák biológiai aktivitása közötti jó összefüggést. Ezeket a módszereket különböző kémiai szerkezetű molekulakönyvtárak jellemzésében, lipofilitásuk meghatározásában, valamint a szintetikus tervezőmunka támogatásában az optimalizálni érdemes szerkezetek kiválasztásában használtuk fel.
kutatási eredmények (angolul)
Effect of the organic solvents applied as buffer modifiers in capillary zone electrophoresis (CZE) on the separation has been investigated. Development and characterization of biocompatible polymers applicable as coating material in capillary electrophoresis has been started. Application of the normalized micellar phase residence time has been suggested in micellar electrokinetic chromatography (MEKC), its applicability for the characterization of the lipohilicity of the analytes were proved. CLOGP50 value was defined and it has been applied to compare the lipophility of the pseudo-stationary phases applied in MEKC. CZE and HPLC methods has been developed and applied to determine physico-chemical parameters of molecules possessing antiproliferative activity. Good correlation between the experimentally determined physico-chemical parameters of the investigated molecules and the biological activity of the same molecules has been proved. These separation methods developed in our laboratory has been applied in characterization of molecular libraries of different chemical nature, and were applied to support the optimization of the chemical structure of the core molecules.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/97/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
F. Hollósy, T. Lóránd, L. Őrfi, D. Erős, Gy. Kéri and M. Idei: Evaluation of hydrophobicity and antitumor activity of molecule library of Mannich ketones of cycloalkanones., J. Liq. Chrom. and Related Techniques: 25(7), oldalak:1129-1143, 2002
F. Hollósy, J. Seprődi, L. Őrfi, D. Erős, Gy. Kéri, M: Idei: Evaluation of lipophilicity and antitumour activity of parallel carboxamide libraries., J. Chromatography B. 780, oldalak:355-363, 2002
F. Hollósy, T. Lóránd, L. Őrfi, D. Erős, Gy. Kéri and M. Idei: Relationship between lipophilicity and antitumor activity of molecule library of Mannich ketones determined by HPLC, clogP calculation and cytotoxicity test., J. Chromatography B, 768, oldalak: 361-368, 2002
M. Idei, É.Kiss, Zs. Dobos, B. Hallgas, Gy. Mészáros, F. Hollósy, Gy. Kéri: Separation of anti-tumour peptides by capillary electrophopresis in organic solvent containing background electrolites., Electrophoresis: 24, oldalak: 829-833, 2003
É.Kiss, K. Erdélyi, I. Szendrő, E.I. Vargha-Butler: Adsorption and wetting properties of pluronic block copolymers on hydrophobic surfaces studied by OWL spectroscopy., Journal of Adhesion, 80 oldalak: 815-829, 2004
B. Hallgas,T. Patonay, A. Kiss-Szikszai, Zs. Dobos, F. Hollósy, Gy. Kéri, D. Erős, L. Őrfi, M. Idei: Comparison of measured and calculated lipophilicity of substituted aurones and related compounds, J. Chrom. B. 801 oldalak: 229-235, 2004
Zs. Dobos, T. Lóránd, F. Hollósy, B. Hallgas, M. Mészáros, Gy. Kéri, M. Idei: Determination of the basicity of Mannich ketones by capillary electrophoresis., J. Chromatography B. 799, oldalak: 179-183, 2004
B. Hallgas, Zs. Dobos, E. Ősz, F. Hollósy, R. E. Schwab, E. Z. Szabó, D. Erős, M. Idei, Gy. Kéri and T. Lóránd: Characterization of lipophilicity and antiproliferative activity of E-2-arylmethylene-1-tetralones and their heteroanalogues., J. Chrom. B. 819, oldalak: 283-291, 2005
Zsófia Dobos, Éva Kiss, Balázs Hallgas, György Kéri, Miklós Idei: Micellar proportion: a parameter to compare the hydrofobicity of the pseudo-stationary phases or that of the analytes in MEKC, Electrophoresis 26, oldalak: 849-857, 2005
Idei M.: Elválasztási módszerek alkalmazási lehetőségei a gyógyszerkutatásban., Kooperációs Kutató Központ 3. Munkaértekezlet,(Budapest), 2002
Örfi,L., Wáczek F., Varga Z., Idei M., Mészáros Gy., Seprődi J., Bökönyi Gy., Kéri Gy.: Tirozin kináz gátló kontrol molekulák előállítása., II. Medichem Konferencia (Budapest), 2002
Seprődi,J., Vincze B., Hallgas B., Idei M., Kovács M., Tóth G., Kéri Gy.: GnRH analógok és MDR ellenes peptidek szintézise és vizsgálata., MTA Peptidkémiai Munkabizottság (Balatonszemes), 2003
Dobos Zs., Hallgas B. Lóránd T., Hollósy F., Kéri Gy. Idei M.: Aminok pH értékeinek meghatározása kapilláris elektroforézissel., MTA Peptidkémiai Munkabizottság (Balatonszemes), 2003
Idei M., Kéri Gy.: Kapilláris elektroforetikus módszerek a gyógyszeranalitikában és a racionális hatóanyag tervezésben., MTA Kémiai Osztály ülése ( Budapest), 2004
Kéri Gy., Idei M., Seprődi J., Bökönyi Gy., Schwáb R., Waczek F., Erős D., Őrfi L.: Jeltovábbítást gátló molekulakönyvtárak tervezése, szintézise és karakterizálása., III. Medichem Konferencia (Budapest), 2004
M. Idei, F. Hollósy, É. Kiss, Zs. Dobos, B. Hallgass: Relation of the normalised retention factor (k'') to the resolution and effective plate number in Micellar Elecktrokinetic Chromatography., HPLC 2002, 26. Int. Symp. On High Performance Liquid Phase Separations (Montreal) p 91, 2002
F. Hollósy, M. Idei: Evaluation of hydrophobicity of Mannich ketones by chromatographic methods and MTT test., HPLC 2002, 26. Int. Symp. On High Performance Liquid Phase Separations (Montreal) p19, 2002
Dobos Zs., Lóránd T., Hallgas B., Idei M., Hollósy F.: Mannich ketonok pK értékének meghatározása CZE segítségével., Elválasztástudományi Vándorgyűlés (Lillafüred) p12, 2002
Hallgas B., Idei M., Hollósy F., Dobos Zs.: Auronok és szerkezeti analógjaik hidrofóbicitásvizsgálata HPLC-vel., Elválasztástudományi Vándorgyűlés (Lillafüred) p21, 2002
Hollósy F., Idei M., Hallgas B., Dobos Zs., Kéri Gy. Lóránd T.: Mannich ketonok hidrofóbicitásának és biológiai aktivitásának vizsgálata HPLC és MTT módszerekkel., Elválasztástudományi Vándorgyűlés (Lillafüred) p23, 2002
F. Hollósy, M. Idei, T. Lóránd: HPLC characterisation of a,b.unsaturated ketone library of antimicrobial activity. Relationship between their hydrophobicity and cytotoxic activity., 11. FECHEM Conference on Heterocycles in Bio-organic Chemistry (Barcelona) p 188, 2002
Zs. Dobos, B. Hallgas, T. Loránd, F. Hollósy, Gy. Mészáros, Gy. Kéri, M. Idei: Determination of the basicity of Mannich ketones., 5. Balaton Symposium on High Performance Separation Methods (Siófok) P 22, 2003
Hallgas, Zs. Dobos, M. Idei, T. Patonay, F. Hollósy, L. Örfi, D. Erős, Gy. Kéri: Relationship of measured and calculated lipophilicities in a molecular library of substituted aurone derivatives., 5. Balaton Symposium on High Performance Separation Methods (Siófok) P 34, 2003
M. Idei, É. Kiss, Zs. Dobos, F. Hollósy, B. Hallgas, L. Örfi, J. Seprődi, Gy. Mészáros, Gy. Kéri: Phase residence times in micellar elektrokinetic chromatography., 5. Balaton Symposium on High Performance Separation Methods (Siófok) P 40, 2003
Zs. Dobos, T. Loránd, F. Hollósy, B. Hallgas, Gy. Kéri, M. Idei: Determination of the basicity of Mannich ketones by capillary electrophoresis., 27. Symp.On High Performance Liquid Phase Separations and Related Techn. (Nice) p 130, 2003
M. Idei, É. Kiss, F. Hollósy, Zs. Dobos, B. Hallgas, L. Őrfi, J. Seprődi, Gy. Mészáros, Gy. Kéri: Different applications of the phase residence times in micellar electrokinetic chromatography., 27. Symp. On High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (Nice) p 144, 2003
F. Hollósy, T. Patonay, B. Hallgas, ZS. Dobos, Gy. Kéri, M. Idei: QSAR and chromatographic study on a set of aurone derivatives., 27. Symp. On High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques (Nice) P 183, 2003
B. Hallgas, Zs. Dobos., F. Hollósy, M. Idei, Gy. Kéri, T. Loránd: Comparison of measured or calculated lipophilicity and cytotoxic activity of ariliden tetralones and benzyliden thiochromanones., ISC'04: 25. Int. Symp. on Chromatography (Paris), Abst. 124, 2004
Zs. Dobos, B. Hallgas, É. Kiss., Gy. Kéri, M. Idei: Micellar phase residence time in micellar elektrokinetic chromatography: a practical application., ISC'04: 25. Int. Symp. on Chromatography (Paris), Abst. 110, 2004
Hallgas B., Dobos ZS., Schwáb R., Szabó E. Erős D., Hollósy F., Idei M. Kéri Gy., Lóránd T.: Lipofilitás-hatás összefüggésének vizsgálata 2-arilidén tetralonok és szerkezeti rokonaik körében., Elválasztástudományi Vándorgyűlés (Hévíz), P 18, 2004
Dobos Zs., Hallgas,B., Kiss É., Kéri GY., Idei M.: Micelláris fázistartózkodási idő a micelláris elektrokinetikai kromatográfiában: gyakorlati alkalmazás., Elválasztástudományi Vándorgyűlés (Hévíz), P 18, 2004
B. Hallgas, Zs. Dobos, F. Hollósy, M. Idei, Gy. Kéri, T. Lóránd: Characterization of hydrophobicity and cytotoxic activity of 2-arylidene-1- tetralones and their analogues., 12. FECHEM Conference on heterocycles in bio-organic chemistry (Siena) P 188-189, 2004
Hollósy Ferenc, Idei Miklós: HPLC alkalmazása Mannich ketonok hidrofóbicitásának és antitumor aktivitásának prediktálásában., Elválasztástudományi Ankét (Budapest), 2002
Hallgas B., Dobos Zs., Ősz E., Idei M., Erős D., Hollósy F., Schwab R., Zsabó Z., Kéri Gy., Loránd T.: Lipophilicity and antiroliferative activity profiling of 2-benzylidene-cycloalkanones., 6th Balaton Symposium on High Performance Separation Methods (Siófok) Abs 20., 2005
Hallgas Balázs, Idei Miklós: Lipofilitás-biológiai aktivitás összefüggésének vizsgálata HPLC-vel arilidén tetralonok körében, Elválasztástudományi Ankét (Budapest), 2005
Dobos Zsófia, Idei Miklós: Micelláris elektrokinetikai kromatográfiás megosztófázisok összehasonlítása a relatív tartózkodási idő alkalmazásával., Elválasztástudományi Ankét (Budapest), 2005
Dobos Zsófia, Hallgas Balázs, Kéri György, Idei Miklós: Micelláris elektrokinetikai kromatográfia a lipofilitás jellemzésére. A megosztófázisok összehasonlítása, MTA Peptidkémiai Munkabizottság (Balatonszemes), 2005
Hallgas Balázs, Dobos Zsófia, Kéri György, Idei Miklós: Lipofilitás-biológiai aktivtás összefüggésének vizsgálata elválasztástechnikai módszerekkel., MTA Peptidkémiai Munkabizottság (Balatonszemes), 2005
Hallgas Balázs, Idei Miklós: A lipofilitás és a biológiai hatás összefüggésének vizsgálata HPLC-val arilidén tetralonok körében, Racionális Hatóanyag tervező KKK – Humán Biotech KKK Ph.D. Konferencia (Budapest), 2005
Dobos Zsófia, Idei Miklós: Micelláris elektrokinetikai kromatográfia a lipofilitás jellemzésére. A megosztófázisok összehasonlítása, Racionális Hatóanyag tervező KKK – Humán Biotech KKK Ph.D. Konferencia (Budapest), 2005
Kéri Gy. Idei M., Seprődi J., Bökönyi Gy., Schwab R., Waczek F., Erős D., Őrfi L: Jeltovábbítást gátló molekulakönyvtárak tervezése, szintézise és karakterizálása., III. Medichem Konferencia (Budapest), 2005
Dobos Zs., Hallgas B., Patonay T., Kiss-Szikszay A., Erős D., Őrfi L., Kéri Gy., Idei M: Characerization of aurones by HPLC and MEKC., 6th Balaton Symposium on High Performance Separation Methods (Siófok) Abs 81., 2005
Zs. Dobos, B. Hallgas, Éva Kiss, Gy. Kéri, M. Idei: Normalized phase residence time in MEKC., 29th Int. Symp. On High Performance Liquid Separations and Related Techniques (Stockholm), P 7:15, 2005
Idei M., Hollósy F., Kéri Gy.: Kapilláris elektroforetikus módszerek (CZE,MEKC) a peptidek analitikájában., Elválasztástudományi Vándorgyűlés (Lillafüred) E-22), 2002
B. Hallgas, ZS. Dobos, A. Kiss.Szikszay, M. Idei, D. Erős, F. Hollósy, R.E. Schwab, E.Z. Szabó, Gy. Kéri and T. Patonay: Comparison of lipophilicity or phospholipohilicity and cytotoxic activity of aurone-based derivatives., 29th Int. Symp. On High Performance Liquid Separations and Related Techniques (Stockholm), P 12:30, 2005
E. Kiss, G. Kormány, M. Idei, E.I. Varga-Butler: Nanolayers to enhance the surface biocompatibility of polymeric drug delivery systems., Chemical Nanotechnology Talks, Frankfurt am Main, Abst. 29, 2005
Seprődi J., Sarkadi B., Hegedűs T., Kéri G., Örfi L., Idei M., Hollósy F., Okada Y: Preparation and pharmaceutical composition of soluble compounds for the inhibition of multi drug resistance., Patent WO: 2002020527, 2004
vissza »