Neutron kölcsönhatások kísérleti és elméleti vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37190
típus K
Vezető kutató Csikai Gyula
magyar cím Neutron kölcsönhatások kísérleti és elméleti vizsgálata
Angol cím Experimental and theoretical studies on neutron interactions
zsűri Fizika
Kutatóhely TTK Kísérleti Fizikai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Cserpák Ferenc
Dóczi Rita
Fenyvesi András Csaba
Király Beáta
Oláh László
Sudár Sándor
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1) Több mint 20 neutron indukált magreakció gerjesztési függvényének pontosítása új adatok mérésével és elméleti modell (STAPRE, EMPIRE 2.19) számításokkal a 0-22 MeV energiatartományban, az IAEA Reference Neutron Activation Library kiegészítésére, az EC OECD- NEA WPEC keretében az európai fúziós reaktor tervezéséhez és az IRDF-2002 új dozimetriai könyvtár ellenőrzésére (Geel,IRMM–Debrecen; Debrecen-Jülich,KFA-Kairó). 2) A 27Al(n,p)27Mg reakció gerjesztési függvényének analízisével új neutron energia monitor ajánlása a 13-15 MeV tartományra analitikus formában: s(En) = (-12.654En + 254.117) mb, ami a 27Mg aktivitásának mérésével, a spektrumra átlagolt ismeretében lehetővé teszi a D+T plazmából származó neutronok hozamának meghatározását is (Debrecen-Obninsk). 3) A Zn, Pt, Ir és Cd céltárgyakon létrehozott (p,x) és (d,x) reakciókban 61 gerjesztési függvény mérése és számítása az ALICE-IPPE modellel a küszöb- 80 MeV tartományban, amelyek zömére korábban nem volt adat (Brüsszel-Debrecen-Sendai,CYRIC-Obninsk). 4) A NAÜ által koordinált program keretében plasztik töltésű taposóaknák észlelésére és beazonosítására neutronokra alapozott módszerek és hordozható eszközök kifejlesztése. 5) Az epitermikus neutronok lelassulásán alapuló új módszer kidolgozása kiterjedt közegek hidrogéntartalmának meghatározásra. A relatív fluxus és a hidrogénatomok száma közötti kapcsolat analitikus leírása (Debrecen-Tsukuba,KEK, Japán; Debrecen-Kairó-Tsukuba). 6) Eljárás kidolgozása az átlagos aktiváló termikus és epitermikus neutron fluxus kísérleti meghatározására kiterjedt, erősen abszorbeáló közegekre is (Debrecen-Tsukuba).
kutatási eredmények (angolul)
1) More than 20 precise excitation functions of neutron induced reactions were given by new data and model calculations (STAPRE, EMOIRE 2.19) in the 0-22 MeV range to complete the IAEA Reference Neutron Activation Library, to design the European fusion reactor in collaboration with the EC OECD-NEA WPEC and for the validation of IRDF-2002 new dosimetry library (Geel,IRMM-Debrecen; Debrecen-Jülich,KFA-Cairo). 2) Using the evaluated excitation function for 27Al(n,p)27Mg reaction a new energy monitor was given for the 13-15 MeV interval: s(En) = (-12.654En + 254.117) mb. In the knowledge of the spectrum averaged data the yield of D+T plasma neutrons can also be determined by the measurement of 27Mg activity (Debrecen-Obninsk). 3) Measurements and calculations(ALICE-IPPE) of 61 excitation functions from threshold to 80 MeV produced in (p,x) and (d,x) reactions on Zn, Pt, Ir and Cd targets. Most of these data were determined for the first time (Brussels-Debrecen-Sendai, CYRIC-Obninsk). 4) Development of neutron based methods and hand-held probes for the detection and identification of plastic anti-personnel landmines in cooperation with the IAEA. 5) Development of a new method for bulk hydrogen analysis using epithermal neutrons. Description the relation between the relative flux and the number of hydrogen atoms by analytical expression (Debrecen-Tsukuba, KEK, Japan; Debrecen-Cairo-Tsukuba). 6) An experimental procedure was elaborated for the determination of the average activating flux of thermal and epithermal neutrons in bulky samples containing highly absorbing elements (Debrecen-Tsukuba).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/99/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Király B; Csikai J; Dóczi R: NUCLEAR DATA RELEVANT TO DETECTION OF ILLICIT TRAFFIC MATERIALS, J. Nuclear Science and Technology, Suppl. 2: 1353-1356, 2002
Dóczi R; Király B; Penev II; Jordanova J; Csikai J: DETECTION OF ANTI-PERSONNEL LANDMINES BY NEUTRON METHODS, IRRMA-V, 5th Internat. Topical Meeting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Applications Bologna, Italy: 2002. p. 279, 2002
Király B; Sanami T; Dóczi R; Csikai J: DETECTION OF EXPLOSIVES AND ILLICIT DRUGS USING NEUTRONS, IRRMA-V, 5th Internat. Topical Meeting on Industrial Radiation and Radioisotope Measurement Applications Bologna, Italy: 2002. p.24, 2002
Csikai J; Dóczi R; Király B: DETECTION OF ILLICIT TRAFFIC MATERIALS USING NEUTRONS, Proceedings International Workshop Fast Neutron Physics, Dresden, Germany: 2002. pp. 1-10, 2002
Sudár S; Cserpák F; Qaim SM: MEASUREMENTS AND NUCLEAR MODEL CALCULATIONS ON PROTON-INDUCED REACTIONS ON 103Rh UP TO 40 MeV : EVALUATION OF THE EXCITATION FUNCTION OF THE 103Rh(p,n)103Pd REACTION, Appl Radiat Isotopes 56: 821-831, 2002
Király B; Sanami T; Csikai J: ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THERMAL AND EPITHERMAL NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS OF BULK SAMPLES, Appl Radiat Isotopes 58: 691-695, 2003
Király B: KITERJEDT KÖZEGEK ANALITIKAI VIZSGÁLATA NEUTRONOKKAL, Debreceni Egyetem, TTK, 116 old. (doktori értekezés), 2003
Dóczi R; Csikai J; Fayez-Hassan M.; Ali MA: DETERMINATION OF AVERAGE ACTIVATING THERMAL NEUTRON FLUX IN BULK SAMPLES, 4th Conference on Nuclear and Particle Physics, Fayoum, Egypt: 2003. pp 270-275 (NUPPAC\' 03), 2004
Csikai J: NEUTRON-BASED TECHNIQUES FOR THE DETECTION OF CONCEALED OBJECTS, Proc. Neutron Measurements and Evaluations for Applications (NEMEA), Budapest: 2003. pp. 75-83, 2004
Spahn I; Qaim SM; Sudár S; Csikai J: CROSS SECTION MEASUREMENTS FOR PRODUCTION OF SOME THERAPEUTIC RADIONUCLIDES USING d(Be)-BREAKUP NEUTRONS, Proc. Neutron Measurements and Evaluations for Applications (NEMEA), Budapest: 2003. pp. 122-125, 2004
Dóczi R; Király B; Csikai J: LANDMINE DETECTION BY NEUTRON METHODS, Proc. Neutron Measurements and Evaluations for Applications (NEMEA), Budapest: 2003. pp. 93-95, 2004
Király B; Sanami T; Dóczi R; Csikai J: DETECTION OF EXPLOSIVES AND ILLICIT DRUGS USING NEUTRONS, Nucl Instrum Meth B 213: 452-456, 2004
Tárkányi F; Ditrói F; Csikai J; Takács S; Uddin MS; Hagiwara M; Baba M; Shubin YuN; Dityuk AI: ACTIVATION CROSS SECTIONS OF LONG-LIVED PRODUCTS OF PROTON-INDUCED NUCLEAR REACTIONS ON ZINC, Appl Radiat Isotopes 62: 73-81, 2005
Csikai J; Dóczi R; Király B: INVESTIGATIONS ON LANDMINE DETECTION BY NEUTRON-BASED TECHNIQUES, Appl Radiat Isotopes 61: 11-20, 2004
Dóczi R; Csikai J; Sanami T; Fayez-Hassan M: BULK HYDROGEN ANALYSIS USING EPITHERMAL NEUTRONS, J Radioanal Nucl Chem, 266, No 1.: 11-17, 2005
Tárkányi F; Ditrói F; Takács S; Csikai J; Hermanne A; Uddin MS; Hagiwara M; Baba M; Shubin YuN; Dityuk AI: ACTIVATION CROSS-SECTIONS OF LIGHT ION INDUCED NUCLEAR REACTIONS ON PLATINUM: PROTON INDUCED REACTIONS, Nucl Instrum Meth B 226: 473-489, 2004
Csikai J; Király B; Sanami T; Michikawa T: STUDIES ON THERMAL NEUTRON PERTURBATION FACTOR NEEDED FOR BULK SAMPLE ACTIVATION, Nucl Instrum Meth A 488: 634-641, 2002
Dóczi R; Fayez-Hassan M; Fenyvesi A; Qaim SM; Csikai J: VALIDATION OF NEUTRON DATA LIBRARIES IN THE 8-13 MeV PROBLEM RANGE, Cairo 5th Conference and Workshop on Cyclotrons and Applications, Cairo, Egypt: 2003. pp. 149-154, 2004
Dóczi R; Ali MA; Fayez-Hassan M; Csikai J: DETERMINATION OF HYDROGEN CONTENT IN BULK SAMPLES USING THE NEUTRON ACTIVATION METHOD, Appl Radiat Isotopes 63: 137-140, 2005
Tárkányi F; Király B.; Ditrói F; Takács S; Csikai J; Hermanne A; Uddin MS; Hagiwara M; Baba M; Ido T.; Shubin YuN; Dityuk AI: ACTIVATION CROSS SECTIONS OF PROTON INDUCED NUCLEAR REACTIONS ON IRIDIUM, Nucl Instrum Meth B 239: 293-302, 2005
Al-Abyad M.; Spahn I; Sudár S; Morsy M; Comsan MNH; Csikai J; Qaim SM; Coenen HH: NUCLEAR DATA FOR PRODUCTION OF THE THERAPEUTIC RADIONUCLIDES 32P, 64Cu, 67Cu, 89Sr, 90Y AND 153Sm VIA THE (n,p) REACTION: EVALUATION OF EXCITATION FUNCTION AND ITS VALIDA, közlésre elfogadva, Appl Radiat Isotopes, 2006
Hámori K; Váradi M; Csikai J: SPACE CHARGE EFFECT ON THE ELECTROSTATIC COLLECTION OF THORON DECAY PRODUCTS, közlésre elfogadva, Appl Radiat Isotopes, 2006
Tárkányi F; Király B; Ditrói F; Takács S; Csikai J; Hermanne A; Uddin MS; Hagiwara M; Baba M; Shubin YuN; Kovalev SF: CROSS SECTIONS OF DEUTERON INDUCED NUCLEAR REACTIONS ON IRIDIUM, közlésre elfogadva, Nucl Instrum Meth B, 2006
Tárkányi F; Király B; Ditrói F; Takács S; Csikai J; Hermanne A; Uddin MS; Hagiwara M; Baba M; Ido T; Shubin YuN; Kovalev SF: ACTIVATION CROSS SECTIONS ON CADMIUM: PROTON INDUCED NUCLEAR REACTIONS UP TO 80 MeV, közlésre elfogadva, Nucl Instrum Meth B, 2006
Hagiwara M; Uddin MS; Kawata N; Itoga T; Hirabayashi N; Baba M; Hermanne A; Tárkányi F; Ditrói F; Takács S; Csikai J: EXPERIMENTAL STUDY OF ACTIVATION CROSS-SECTION FOR APPLICATION PURPOSES, Neutron Activation cross-section measurements from threshold to 20MeV for validation of nuclear models and their parameters. NEA/WPEC-19, OECD, 2005. pp.143-145, 2005
Dóczi R; Sudár S; Fenyvesi A; Szegedi S; Fayez-Hassan M; Qaim SM; Csikai J: VALIDATION OF NEUTRON REFERENCE ACTIVATION LIBRARIES, Neutron Activation cross-section measurements from threshold to 20MeV for validation of nuclear models and their parameters. NEA/WPEC-19, OECD, 2005. pp.109-116, 2005
Csikai J: NEUTRONS AS EVERYDAY TOOLS, Proceedings of the Second International Symposium on Radiation Education, Debrecen: 2002. pp. 41-46, 2003
Csikai J; Dóczi R; Király B: INVESTIGATIONS ON LANDMINE DETECTION BY NEUTRON-BASED TECHNIQUES, Final report on Contract No. 10886/RO, IAEA, Vienna, 2004
Csikai J: FINAL REPORT ON CONTRACT No. IRMM/ST/2001-248 CCR 478519, EC JRC Geel, 2005
vissza »