Response for forest trees to changing environmental conditions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37194
Type K
Principal investigator Ujváriné dr. Jármay, Éva
Title in Hungarian Erdei fás növények válaszreakciója környezeti tényezők változásának hatására
Title in English Response for forest trees to changing environmental conditions
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Forest Research Institute (Forest Research Institute)
Participants Ujvári, Ferenc
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 2.632
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A klímaváltozás előrejelzése indokolja a fás növények válaszreakciójának tanulmányozását. A Leltározó Lucfenyő Származási Kísérletsorozat (IUFRO 1964/68) magyarországi és svédországi kísérleteinek 16 éves kori növekedési adatait elemeztük. Megállapítottuk, hogy a magassági növekedés változatosságának 78 %-át a klímaparaméterek határozzák meg. A fiatalkori változatosságot elsősorban a hőösszeg-változás determinálja. Az elemzések megkönnyítésére a lucfenyő elterjedési területén 10 zónacsoportot alakítottunk ki. A kísérleti hely, valamint a származási hely közötti hőösszeg-változás növekedésre gyakorolt hatása zónacsoportonként matematikai függvények segítségével kifejezhető. Mindezek ismeretében klímaváltozás esetén a lucfenyő válaszreakciója modellezhető.
Results in English
Inventory Provenance Test with Norway Spruce (IUFRO 1964/68) in Hungary and Sweden were used for assessing the effects of the projected climatic change on forest trees. To get a clear picture of the large scale geographic variation 10 zone groups have been constructed. The temperature sum in growing season and the precipitation sum before vegetation period have been used to characterize the climate at the individual locations. A model can be constructed with the estimated changes in height growth as a function of the temperature sum at the original location and the change in the temperature sum caused by the geographical transfer.
Full text http://real.mtak.hu/101/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ujváriné JÉ: Lucfenyő, In: Mátyás Cs, Erdészeti-természetvédelmi genetika, Budapest: Mezőgazda, 2002. pp. 366-373, 2002
É. Ujvári Jármay- Ujvári F.: Adaptability of Norway spruce (Picea abies). Response of Second Generation of Provenance Test (IUFRO 1964/68) to Environmental Change (közlésre elfogadva), Acta Silvatica et Lignaria Hungarica (ed: Cs. Mátyás), 2006
M. Liesebach- A. König- E. Ujvári Jármay:: Provenance-environment interactions of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst on German and Hungarian test site, in Müller-Stark,G.-Schubert,R.(eds):Genetic Response of Forest Systems to Changing Environmental Conditions. Vol. 70. 353-363. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht ., 2001
Ujváriné Jármay É.- Ujvári F.:: A lucfenyő (Picea abies /L./ Karst.) alkalmazkodó képessége. Származások utódnemzedékeinek válaszreakciója környezeti tényezők változására. (megjelenés alatt), Erdészeti Kutatások. Vol. 93., 2006
Ujváriné Jármay É.- Járó Z.- Ujvári F.:: A biomassza mennyisége, megoszlása és változatossága a Nemzetközi Lucfenyő Származási Kísérletben (IUFRO 1964/68), Erdészeti Kutatások. Vol. 90: 49-63, 2001
Back »