Investigation of protective mechanisms controlled by salicylic acid in cereals  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37195
Type K
Principal investigator Szalai, Gabriella
Title in Hungarian Szalicilsav által szabályozott védekező mechanizmusok vizsgálata gabonafélékben
Title in English Investigation of protective mechanisms controlled by salicylic acid in cereals
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Agricultural Institute (Centre for Agricultural Research)
Participants Horváth, Eszter
Janda, Tibor
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 7.989
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat célja az volt, hogy megvizsgáljuk az exogén szalicilsav (SA) hatását különböző abiotikus stresszek során, valamint hogy megvizsgáljuk hogyan alakul az endogén SA szint stresszkörülmények között gabonafélékben. Hidegstressz során nem volt különbség a kontroll és a SA kezelt növények membránlipidjeinek zsírsavösszetételében, míg a SA előkezelés megemelte a putreszcin és a spermidin szintjét, és ez is hozzájárul valószínűleg a SA védőhatásához. Szárazság stressz ellen a SA nemcsak, hogy nem nyújtott védelmet, hanem fokozta annak károsító hatását. Nehézfémstressznél (Cd) a SA kezelés hatására gyökérben jobban csökkent a fitokelatin szintáz enzim aktivitása, míg levélben megnőtt. Szárazság stressz során kukorica (Norma hibrid) mind a kötött, mind a szabad endogén SA szint lecsökkent gyökérben, míg levélben drasztikus stressz hatására megnőtt. NaCl kezelésnél a levélben a szabad SA szint kismértékben megnőtt, gyökérben nem változott, a kötött mind levélben, mind gyökérben lecsökkent. Cd stressz során gyökérben mind a szabad mind a kötött SA tartalom megnőtt. Az abszcizinsav kezelés normál hőmérsékleten nem befolyásolta az SA szintet, míg egy nap 5°C-os alacsony hőmérsékleti stressz során a szabad SA szint megnőtt, a kötött pedig lecsökkent, mind levélben, mind gyökérben. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a szalicilsav szerepet játszik abiotikus stresszek során.
Results in English
The aim of the project was to examine the effect of exogenous salicylic acid (SA) during various types of abiotic stress, and to determine how the endogenous SA level changed under stress conditions in cereals. During cold stress no difference was observed in the fatty acid composition of membrane lipids between control and SA-treated plants, while preliminary treatment with SA caused a rise in the levels of putrescine and spermidine, probably contributing to the protective effect of SA. Rather than providing protection against drought stress, SA made the damage more severe. In the case of heavy metal (Cd) pollution the phytochelatin synthase enzyme activity was further reduced by SA in the roots, but increased in the leaves. During drought stress there was a reduction in the level of both bound and free endogenous SA in the roots of maize (hybrid Norma), while it increased in response to drastic stress in the leaves. Treatment with NaCl caused a slight increase in the free SA level in the leaves, while no change was observed in the roots; the bound SA level declined in both leaves and roots. During Cd stress there was an increase in both free and bound SA content in the roots. At normal temperature abscisic acid treatment had no effect on the SA level, but after one day of low temperature stress (5°C) there was an increase in free SA and a drop in bound SA in both leaves and roots. It is thus clear that salicylic acid plays a role in the response to abiotic stress factors.
Full text http://real.mtak.hu/102/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horváth E., Janda T., Szalai G., Páldi E.: In vitro salicylic acid inhibition of catalase activity in maize: differences between the isozymes and a possible role in the induction of chilling tolerance, Plant Science, 163:1129-1135., 2002
Szalai G., Pál M., Páldi E., Janda T.: Effect of salt stress on the endogen salicylic acid content in maize (Zea mays L.) plants., Acta Physiologiae Plantarum 26: 237., 2004
Németh M., Janda T., Horváth E., Páldi E., Szalai G.: Exogenous salicylic acid increases polyamine content but may decrease drought tolerance in maize, Plant Science, 162: 569-574., 2002
Pál M., Szalai G., Horváth E., Janda T., Páldi E.: Effect of salicylic acid during heavy metal stress, Acta Biol. Szegediensis, 46:119-120., 2002
Szalai G., Janda T., Golan Goldhirsh A., Páldi E.: Effect of Cd treatment on phytochelatin synthesis in maize, Acta Biol. Szegediensis, 46:121-122., 2002
Szalai G., Janda T., Páldi E.: Fitokelatinok bioszintézise kukorica növényben kadmium stressz során, III. Növénytermesztési Tudományos Nap, 198-201., 2003
Pál M., Horváth E., Janda T., Páldi E., Szalai G.: The effect of cadmium stress on phytochelatin, thiol and polyamine content in maize., Cereal. Res. Com. (in press), 2006
Pál M., Horváth E., Janda T., Páldi E., Szalai G.: Physiological changes and defence mechanisms induced by cadmium stress in maize., J. Plant Nutr. Soil Sci. 169: 1-8., 2006
Pál M., Horváth E., Janda T., Páldi E., Szalai G.: Cadmium stimulates the accumulation of salicylic acid and its putative precursors in maize (Zea mays L.) plants., Physiol. Plant., 125: 356-364., 2005

 

Events of the project

 
2022-01-10 11:30:03
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Növényélettani Osztály (Agrártudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Mezőgazdasági Intézet (Agrártudományi Kutatóközpont).
2010-04-09 11:18:39
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Növényi Molekuláris Biológiai Osztály (MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete), Új kutatóhely: Növényélettani Osztály (MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete).
Back »