Mesteremberek szervezetei, készítményei. Publikálatlan levéltári források feltárása, elemzése, közlése (16-19.sz.)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37198
típus K
Vezető kutató Hofer Tamásné
magyar cím Mesteremberek szervezetei, készítményei. Publikálatlan levéltári források feltárása, elemzése, közlése (16-19.sz.)
Angol cím Craftsmen: their organizations and products (16-19. century). Research in archives, analysis and edition of unpublished data
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Néprajzi Kutatóintézete
résztvevők Horváthné Csukás Gyöngyi
Tuza Csilla
Vissi Zsuzsanna
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.124
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A projekt a harmadik abban a témakörben, amelyben a kézműiparosoknak a hazai levéltárakban található publikálatlan ár-limitációi és a Magyar Országos Levéltárban található kiadatlan céhprivilégiumai közreadásához támogatást kaptunk. 2002-2005 között, a pályázatban feltüntetett foglalkozási körökben, 14 kézműves-szakma 17-19. század közötti árszabásait tettük közzé, négy kötetben. A céhes kiváltságlevelek közül, az 1683-1738 közötti időszakból, azokat publikáltuk két kötetben, amelyek technika-, kultúra- vagy gazdaságtörténeti szempontból újdonságot jelentenek a már közreadottakhoz képest. A pályázatban résztvevők egyéni és munkahelyi problémái ugyan módosították a forráskiadványok tervezett sorrendjét, a kutatási szerződésben vállalt végeredményre azonban nem voltak befolyással.
kutatási eredmények (angolul)
The project is the third continuation of a coordinated publication programme aiming at the publication of craftsmen’s (formerly non-published) price lists and limitations and of charters of artisans’ guilds. Between 2002-2005 the team published four volumes with price-limitations of 14 crafts, originating from the 17th-19th centuries. In two volumes, charters and letters-patent of guilds were published from the years between 1683-1738, wherever these documents furnished new information on cultural, technical or economic history. Overall, the volume of work planned in 2002 has been realised, unexpected difficulties caused minor modifications in the sequence of publications.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/103/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
H. Csukás Györgyi: Az Mester Emberek Míveinek árazása... Vasárosok, kovácsok, kerékgyártók, kaskötők árszabásai (1626-1821), MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2004
Flórián Mária: Az Mester Emberek Míveinek árazása. Takácsok, festők, gombkötők és gombcsinálók árszabásai (1626-1820), MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2002
Flórián Mária: \''Kékbeli közrendűek\'', In: Andrásfalvy Bertalan - Domokos Mária - Nagy Ilona (szer.): Az idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. III. 63-81. L\'Harmattan, 2004
H. Csukás Györgyi: A limitációkról, TÉKA, 2004
Vissi Zsuzsanna: Az Mester Emberek jó rendtartása. Magyar nyelvű céhlevelek (1683-1719), MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2003
H. Csukás Györgyi: A bútorkészítésben közreműködő iparosok a 17-19. században, Néprajzi Értesítő LXXXV. 17-30., 2003
H. Csukás Györgyi: Az Mester Emberek Míveinek árazása... Lakatosok, puskaművesek, csiszárok, kötélgyártók árszabásai (1626-1821), MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2005
H. Csukás Györgyi: Építőiparok. In: Szulovszky János (szerk.): A magyar kézművesipar története. 419-426., Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 2005
Vissi Zsuzsa: A feudális kor forrásai. In: Szulovszky János (szerk.): A magyar kézművesipar története. 419-426., Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 2005
H. Csukás Györgyi: Az Mester Emberek Míveinek árazása... Szíjgyártók és nyereggyártók árszabásai (1597- 1621), MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2005
Tuza Csilla: Az Mester Emberek jó rendtartása. Magyar nyelvű céhlevelek (1719-1740), MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2005
Flórián Mária: Gerezna, Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIX. 151-163., 2005
Tuza Csilla: III. Károly céhrendeleteinek hatása a céhprivilégiumokban az 1730-as években, Leadva: Documentatio Ethnographica, 2006
H. Csukás Györgyi: Adatok a magyar módra való bőrkikészítéshez a szíjgyártó árszabások alapján, Leadva: Documentatio Ethnographica számára, 2006
vissza »