Craftsmen: their organizations and products (16-19. century). Research in archives, analysis and edition of unpublished data  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37198
Type K
Principal investigator Hofer, Tamásné
Title in Hungarian Mesteremberek szervezetei, készítményei. Publikálatlan levéltári források feltárása, elemzése, közlése (16-19.sz.)
Title in English Craftsmen: their organizations and products (16-19. century). Research in archives, analysis and edition of unpublished data
Panel Culture
Department or equivalent MTA Néprajzi Kutatóintézete
Participants Horváthné Csukás, Gyöngyi
Tuza, Csilla
Vissi, Zsuzsanna
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 7.124
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A projekt a harmadik abban a témakörben, amelyben a kézműiparosoknak a hazai levéltárakban található publikálatlan ár-limitációi és a Magyar Országos Levéltárban található kiadatlan céhprivilégiumai közreadásához támogatást kaptunk. 2002-2005 között, a pályázatban feltüntetett foglalkozási körökben, 14 kézműves-szakma 17-19. század közötti árszabásait tettük közzé, négy kötetben. A céhes kiváltságlevelek közül, az 1683-1738 közötti időszakból, azokat publikáltuk két kötetben, amelyek technika-, kultúra- vagy gazdaságtörténeti szempontból újdonságot jelentenek a már közreadottakhoz képest. A pályázatban résztvevők egyéni és munkahelyi problémái ugyan módosították a forráskiadványok tervezett sorrendjét, a kutatási szerződésben vállalt végeredményre azonban nem voltak befolyással.
Results in English
The project is the third continuation of a coordinated publication programme aiming at the publication of craftsmen’s (formerly non-published) price lists and limitations and of charters of artisans’ guilds. Between 2002-2005 the team published four volumes with price-limitations of 14 crafts, originating from the 17th-19th centuries. In two volumes, charters and letters-patent of guilds were published from the years between 1683-1738, wherever these documents furnished new information on cultural, technical or economic history. Overall, the volume of work planned in 2002 has been realised, unexpected difficulties caused minor modifications in the sequence of publications.
Full text http://real.mtak.hu/103/
Decision
Yes

 

List of publications

 
H. Csukás Györgyi: Az Mester Emberek Míveinek árazása... Vasárosok, kovácsok, kerékgyártók, kaskötők árszabásai (1626-1821), MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2004
Flórián Mária: Az Mester Emberek Míveinek árazása. Takácsok, festők, gombkötők és gombcsinálók árszabásai (1626-1820), MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2002
Flórián Mária: \''Kékbeli közrendűek\'', In: Andrásfalvy Bertalan - Domokos Mária - Nagy Ilona (szer.): Az idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. III. 63-81. L\'Harmattan, 2004
H. Csukás Györgyi: A limitációkról, TÉKA, 2004
Vissi Zsuzsanna: Az Mester Emberek jó rendtartása. Magyar nyelvű céhlevelek (1683-1719), MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2003
H. Csukás Györgyi: A bútorkészítésben közreműködő iparosok a 17-19. században, Néprajzi Értesítő LXXXV. 17-30., 2003
H. Csukás Györgyi: Az Mester Emberek Míveinek árazása... Lakatosok, puskaművesek, csiszárok, kötélgyártók árszabásai (1626-1821), MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2005
H. Csukás Györgyi: Építőiparok. In: Szulovszky János (szerk.): A magyar kézművesipar története. 419-426., Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 2005
Vissi Zsuzsa: A feudális kor forrásai. In: Szulovszky János (szerk.): A magyar kézművesipar története. 419-426., Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 2005
H. Csukás Györgyi: Az Mester Emberek Míveinek árazása... Szíjgyártók és nyereggyártók árszabásai (1597- 1621), MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2005
Tuza Csilla: Az Mester Emberek jó rendtartása. Magyar nyelvű céhlevelek (1719-1740), MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2005
Flórián Mária: Gerezna, Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXIX. 151-163., 2005
Tuza Csilla: III. Károly céhrendeleteinek hatása a céhprivilégiumokban az 1730-as években, Leadva: Documentatio Ethnographica, 2006
H. Csukás Györgyi: Adatok a magyar módra való bőrkikészítéshez a szíjgyártó árszabások alapján, Leadva: Documentatio Ethnographica számára, 2006
Back »