Multi-paraméteres elektron-spektroszkópiai kutatások ionok, atomok és molekulák gerjesztett állapotainak vizsgálatára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37203
típus K
Vezető kutató Kövér Ákos
magyar cím Multi-paraméteres elektron-spektroszkópiai kutatások ionok, atomok és molekulák gerjesztett állapotainak vizsgálatára
Angol cím Multi-parameter analyses for investigating the excited states of ions, atoms and molecules using electronspectroscopy
zsűri Fizika 1
Kutatóhely Kísérleti molekulafizikai kutatócsoport (HUN-REN Atommagkutató Intézet)
résztvevők Ricz Sándor
Varga Dezso
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.088
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A fotoelektronok szögeloszlását jellemző dipól és nem-dipól anizotrópia paramétereket határoztunk meg Xe 5s, 5p1/2,3/2 és Ar 3p1/2,3/2 alhéjak esetében. A méréseket a lundi Max-2 szinkrotronnál az ESA-22L jelű elektron-spektrométerrel végeztük. Először sikerült külön-külön meghatároznunk mind a három héj esetében az anizotrópia paramétereket. Vizsgálataink egyértelműen bizonyítják, hogy a direkt és indirekt fotoionizációs folyamatok között jelentős interferencia van. A szögeloszlások részletes vizsgálatakor kimutattuk, hogy a jobb és bal oldali intenzitás (az impulzus vektorra mint szimmetria tengelyre nézve) nem azonos. A részletes kísérleti vizsgálatok egyértelműen bizonyították, hogy a jelenség nem kísérleti hiba következménye, hanem valós effektus, amely esetleges paritás sértésre utal fotoionizációnál. Kimutattuk, hogy a folytonos energiájú állapotokba történő elektronbefogás (ECC) folyamatot jellemző csúcs jelentősen eltolódik 50 eV-es pozitron lövedék esetében az elméleti értékhez képest. Úgy találtuk, hogy az ütközés utáni kölcsönhatás jóval erősebb, mint amit, a rendelkezésre álló elméletek jósolnak. Elkészült Debrecenben az ESA-22D jelű analizátor és a mérést vezérlő szoftver, amelyet elsősorban szilárd mintákból, különböző folyamatok során emittált elektronok energia- és szögeloszlásának tanulmányozására kívánunk használni. Első alkalmazásként amorf szilícium mintában elektronütközés révén keltett felületi és térfogati plazmonokat vizsgáltunk.
kutatási eredmények (angolul)
The dipole and non-dipole parameters were determined for the angular distribution of photoelectrons ejected from Xe 5s, 5p1/2,3/2 and the Ar 3p1/2,3/2 sub-shells. The investigations were carried out at the Max-2 synchrotron with the ESA-22L electron-spectrometer. This was the first time when the three anisotropy parameters were determined separately. Our investigations clearly showed the existence of a strong interference between the direct and indirect photoionization process. The detailed analysis of the angular distributions showed a left-right asymmetry relative to the momentum vector of the photon. In order to verify this finding, careful experimental investigations were carried out. The results confirmed the existence of the asymmetry, indicating a possible parity violence in photoionization. An energy shift was found at the cusp peak (which is the result of the electron capture to the continuum process, ECC) relative to the theoretical value at 50 eV positron–H2 collisions. The detailed investigation showed that the strength of the post collision interaction is stronger than the theoretically predicted values. The ESA-22D electronspectrometer and the software for controlling the measurements were completed in Debrecen. It is used to measure the energy and angular distribution of electrons ejected from solid samples. First the plasmon excitation in amorphous silicon by electron impact was investigated.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/107/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ricz S., Sankari R., Kövér Á. , Jurvansuu M., Varga D. , Nikkinen J., Ricsóka T. , Aksela H., Aksela S.: Strong nondipole effect created by multielectron correlation in 5s photoionization of xenon., Physical Review A 67 (2003) 012712, 2003
Sankari R., Ricz S., Kövér Á. , Jurvansuu M., Varga D. , Nikkinen J., Ricsóka T., Aksela H., Aksela S.: Angular distribution of Xe 5p spin-orbit components at 100-200-eV photon energies, Physical Review A 69 (2004) 012707, 2004
Schippers S., Müller A., Ricz S., Bannister M. E., Dunn G. H., Bozek J., Schlachter A. S., Hinojosa G., Cisneros C., Aguilar A., Covington A. M., Gharaibeh M. F., Phaneuf R. A: Photoionization of Sc2+: Experimental link with photorecombination of Sc3+ by application of detailed balance, Nucl. Instrum. Meth.in Phys. Res. B: Beam Interactions with Materials and Atoms 205 (2003) 297, 2003
Knopp H., Böhme C., Jacobi J., Ricz S., Schippers S., Müller A: Electron-impact multiple ionization of Ba q+ ions (1, Nucl. Instrum. Meth.in Phys. Res. B: Beam Interactions with Materials and Atoms 205 (2003) 433, 2003
Schippers S., Müller A. , Ricz S., Bannister M. E., Dunn G. H., Schlachter A. S., Hinojosa G., Cisneros C., Aguilar A., Covington A. M., Gharaibeh M. F., Phaneuf R. A: Polarization of Sc2+ ions by synchrotoron radiation: Measurements and absolute cross sections in the photon energy range 23-68 eV., Physical Review A 67 (2003) 032702, 2003
Kövér Á ,Arcidiacono C., Laricchia G.: Differential ionisation experiments on positron-atom scattering, 12th International Workshop on Positron and Positronium Physics. Sandbjerg, Denmark, 19-21 July, 2003, 2003
Tóth L., Ricz S., Takács E., Sulik B., Végh J., Kádár I.: Experimental study of coherence and correlation in the anisotropy of Ne KL-LLL satellite Auger decay, Physical Review A 69 (2004)062708, 2004
Kövér Á.: The electron capture to continuum process, Rippon Professorship Endowment Lecture.Indian Association for the Cultivation of Science. Kolkata, India, 20 Jan.,2003, 2003
Shipers S., Müller A., Ricz S., Bannister M. E., Dunn G. H., Bozek J., Schlachter A. S., Hinojosa G., Cisneros C., Aguilar A., Covington A. M., Gharaibeh M. F., Phaneuf R. A.: Link of Sc2+photoionization with Sc3+ photorecombination: an application of detailed balance in unique atomic system, 23rd International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2003. Stockholm, Sweden, 23-29 July, 2003(Book of abstr.: Th003), 2003
Kövér Á.: High energy and angular resolution photoelectron spectroscopy at MAX-II synchrotron, National Conference on Theoretical Physics. TP 2003. Kolkata, India, 21-24 Jan., 2003, 2003
Kövér Á., Arcidiacono C., Laricchia G.: Differential ionization experiments on positron-atom scattering, Nucl. Instrum. Meth. in Phys. Res. B: Beam Interactions with Materials and Atoms 221 (2004)56, 2004
Kövér Á: Final state interaction at particle/antiparticle impact ionization, Centro Atomico Bariloche, Argentina, 7 Nov. 2003, 2003
Müller A., Schippers S., Aguilar A., Alvarez I., Bannister M. E., Bozek J., Cisneros C., Covington A. M., Dunn G. H., Gharaibeh M. F., Hinojosa G., Ricz S., Schlachter A. S., Phaneuf R. A: Time-reversal studies in photorecombination and photoionization experiments with ion beams., 17th Int Conf on the Appl of Acc in Res and Ind. Denton, Texas, USA, 12-16 Nov., 2002. Proc. Eds: J.L. Duggan, I.L. Morgan. New York, AIP (AIP Conference proceedings), 2002
Arcidiacono C., Kövér Á. , Laricchia G: Electron ejection from collisions of positrons with helium, 12th International Workshop on Positron and Positronium Physics. Sandbjerg, Denmark, 19-21 July, 2003, 2003
Lugosi L., Barna I. F., Tőkési K., Kövér Á: Elastic scattering of positron from helium above the first excitation threshold, 12th International Workshop on Positron and Positronium Physics. Sandbjerg, Denmark, 19-21 July, 2003 (Book of abstr.)., 2003
Ricz S., Sankari R., Kövér Á., Jurvansuu M., Varga D., Nikkinen J., Ricsóka T., Aksela H., Aksela S: Nondipole effect created by multielectron correlation in 5s photoionization of Xe, 23rd International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2003. Stockholm, Sweden, 23-29 July, 2003 (Book of abstr.: Tu006), 2003
Arcidiacono C., Kövér Á. , Laricchia G.: Electron ejection from collisions of positrons with helium, 8th Workshop on Fast Ion-Atom Collisions, Debrecen 1-3 Sept, 2004 pp82, 2004
Ricz S., Sankari R., Kövér Á., Jurvansuu M., Varga D., Nikkinen J., Ricsóka T., Aksela H., Aksela S.: Measurement of dipole and nondipole anisotropy parameters of spin-orbit components of Xe 5p shell in 65-200 eV photon energy range, 23rd International Conference on Photonic Electronic and Atomic Collisions. ICPEAC 2003. Stockholm, Sweden, 23-29 July, 2003(Book of abstr.: We007), 2003
Ricz S.: The ESA-22 electronspectrometer and measurements on the beamline I411, Max-Lab University of Lund. Lund, Sweden, 10 March, 2004, 2004
Ricsóka T., Ricz S., Kövér Á., Sankari R., Nikkinen J., Varga D., Aksela S.: Higher-order effects in the photoionization of 3p shell of argon, 8th Workshop on Fast Ion-Atom Collisions, Debrecen 1-3 Sept, 2004 pp54, 2004
Kövér Á.: Final state interaction at particle/antiparticle impact ionization, National Conference on Atomic and Molecular Physics. NCAMP XIV. Shantiniketan, India, 28 Jan. - 1 Feb, 2003
Ricz S.: Uj eredmények a fotoelektronok szögeloszlásában, MTA közgyüléshez kapcsolódó előadás , Budapest, 2004. május. 3., 2004
Sankari R., Ricz S., Kövér Á. , Jurvansuu M., Varga D. , Nikkinen J., Ricsóka T., Aksela H., Aksela S.: Strong nondipole effectcreated by multielectron correlation in 5s photoionization of xenon, Max-Lab Activity Report 2002, pp.202, 2002
Ricz S., Nikkinen J., Sankari R., Ricsóka T., Kövér Á. , Varga D. , Fritzsche S. , Aksela H., Aksela S.: Interference effects in the angular distribution of Ar 3p photoelectrons across the 2p -> ns/md resonances., Physical Review A 72(2005) 014701, 2005
Arcidiacono C., Kövér Á. , Laricchia G.: Energy-sharing asymmetries in ionozation by positron impact, Phys. Rev. Lett. 95(2005)223202, 2005
Arcidiacono C., Kövér Á. , Pesic Z., Beale J., Laricchia G.: Positron Impact Ionization, 3rd Conf. Elementary Proc. in Atomic Systems. CEPAS'05, Aug31-Sept 2, 2005, Miskolc Hungary, 2005
Ricsóka T., Ricz S., Nikkinen J., Sankari R., Kövér Á. , Varga D. , Fritzsche S. , Aksela H., Aksela S.: Interference effects in the photoionization of Ar 3p, 3rd Conf. Elementary Proc. in Atomic Systems, CEPAS'05, Aug31-Sept 2, 2005, Miskolc, Hungary, 2005
Ricsóka T., Ricz S., Nikkinen J., Sankari R., Kövér Á. , Varga D. , Fritzsche S. , Aksela H., Aksela S.: Interference effects in the photoionization of Ar 3p, 24th Int Conf Photonic, electronic and Atomic Coll. 20-26 July, 2005, Rosaio, Argentina, 2005
Sankari R., Ricz S., Nikkinen J., Kövér Á. , Ricsóka T., Aksela H., Aksela S.: Non-dipole effects in low photon energy photoionization of Ar and Xe atoms, 24th Int Conf Photonic, electronic and Atomic Coll. 20-26 July, 2005, Rosaio, Argentina, 2005
Ricz S., Ricsóka T., Gervasoni J., Kövér Á. , Varga D.: Plasmon excitation in amorphous silicon by electron impact dependence of the surface and bulk plasmon yield on the angle of incidence, 24th Int Conf Photonic, electronic and Atomic Coll. 20-26 July, 2005, Rosaio, Argentina, 2005
Ricsóka T., Ricz S., Kövér Á. , Sankari R., Nikkinen J., Varga D. , Aksela S.: Higher-order effects in the photoionization of 3p shell of Ar, Nordic and European summer school in synchrotron radiation science, Lund Sweden, 13-20 June,2005, 2005
Ricsóka T., Ricz S., Kövér Á. , Sankari R., Nikkinen J., Varga D. , Aksela S.: Interferencia effektusok az argon 3p héjak fotoionizációjában, Tavaszi Szél 2005, Debrecen, 2005. május. 5-8, 2005
Kövér Á., Arcidiacono C., Laricchia G.: Differential ionization of molecules by positron impact, Abstact of EIPAM06 Second annual meeting, Valletta.Malta 16-2ö September 2006, 2006
Arcidiacono C., Kövér Á., Pesic Z.D., Beale J., Laricchia G.: Double-differential ionization cross-section for H2O, Radiation Physics and Chemistry, 76 (2007) 421-435, 2007
Ricz S., Ricsóka T., Kövér Á. , Varga D. , Huttula M., Urpelainen S., Aksela H., Aksela S.: Observation of left-right asymmetry in outer s-shell photoionization, Physical Review Letter beküldve, 2007
vissza »