Retro Diels-Alder reakció alkalmazása kondenzáltvázas heterociklusok előállítására  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37204
típus K
Vezető kutató Stájer Géza
magyar cím Retro Diels-Alder reakció alkalmazása kondenzáltvázas heterociklusok előállítására
Angol cím Application of retro Diels-Alder rection for preparation of fused-heterocycles
zsűri Kémia 2
Kutatóhely Gyógyszerkémiai Intézet (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Miklós Ferenc
Stájer Gézáné
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.640
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kiszélesítettük a retro Diels-Alder reakció alkalmazásának lehetőségeit. Eddig a ciklopentadién hordozón felépített vegyületek „kvázi aromás” szerkezetűek voltak, azaz a képződött új heterogyűrű oxo-, dioxo- vagy tioxocsoporttal szubsztituált. Mivel a furán könnyebben lehasítható mint a ciklopentadién, kísérleteinkben a furán maleinsavanhidriddel készült származékából előállított diexo-amino-oxanorbornénkarbonsavat aminoalkohollá redukáltuk. Ezt oxokarbonsavakkal ciklizáltuk és a furánt hevítéssel eltávolítva, a kialakult heterogyűrűn oxocsoportot nem tartalmazó retro Diels-Alder termékeket: pirrolo-oxazint, oxazino-izoindolokat, benzo-indolo-benzoxazint és pirrolo-pirimidineket állítottunk elő. A retro Diels-Alder reakció alkalmazásának eredményeiről összefoglaló közleményben számoltunk be. Tapasztalataink alapján összesen 4 review közleményünk jelent meg az oxokarbonsavak előállításáról, az izoindolok szintéziséről valamint a réz(II)-halogenidek organikus reakciókban való felhasználásáról. Leírtuk a diexo-amino-norbornán- és -norbornénkarbonsavak, diendo-analógoktól eltérő levulinsavas reakcióját, amikor az előbbiek Claisen-típusú reakcióval kettőskötést tartalmazó kondenzált származékká alakulnak. A sztereoizomer amino-norbornénkarbonsavakra új reakciót írtunk le. 2-Oxociklohexil-acetáttal kettőskötést tartalmazó pentaciklusos származékokat izoláltunk. Ezekben a kísérletekben százat meghaladó számú új heterociklust állítottunk elő.
kutatási eredmények (angolul)
The possibilities of the application of the retro Diels-Alder reaction for the preparation of new heterocycles have been broadened. Earlier, compounds were built up on cyclopentadiene as carrier. The heterocycles with one or more condensed rings prepared in this way, have a quasi-aromatic structure, i.e. the new heterorings formed are substituted with an oxo, dioxo or thioxo group(s). As the furan is an easy leaving group, and therefore better than cyclopentadiene, we have now applied it. By cyclization of the starting aminoalcohol with oxocarboxylic acids, the products, containing no oxo group on the new heteroring, were heated to the melting point, when a pyrrolooxazine, oxazinoisoindolones, benzoindolobenzoxazine and pyrrolopyrimidines were prepared. A review has appeared on the applications of the retro Diels-Alder reaction. Two other reviews have dealt with the preparations of isoindolones and one each with the preparation of oxocarboxylic acids and the application of copper(II) halides in the organic reactions. Some other reactions of diexo-aminonorbornanecarboxylic acids with levulinic acid have been described, resulting in condensed derivatives containing a double bond in consequence of a Claisen condensation. A new reaction with 2-oxocyclohexylacetate has been found when a pentacyclic condensed compound is isolated. In these studies, more than a hundred new heterocycles have been synthetized.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/108/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Stájer G.: Oxigén- és nitrogéntartalmú mono- és policiklusos vegyületek előállítása, Magy. Kém. Foly., 109-110, 6-15, 2004
F. Csende, A. Hetényi, G. Stájer, F. Fülöp: Synthesis and structure of cycloalkane- and norbornane-condensed 6-aryl-1,2,4,5-tetrahydropyridazinones, J. Heterocyclic Chem., 41, 259-261, 2004
H. Kivelä, K.D. Klika, A.E. Szabó, G. Stájer, K. Pihlaja: Structures of saturated 5H-pyrrolo[1,2-a][3,1]benzoxazin-1(2H)-ones prepared from 4-oxopentanoic acid and cyclic amino alcohols, Eur. J. Org. Chem., 1879-1886, 2003
F. Miklós, P. Sohár , A. CSámpai, R. Sillanpää, M. Péter, G. Stájer: Isomerization and application of aroylnorbornenecarboxylic acids for stereoselective preparation of heterocycles, Heterocycles, 57, 2309-2320, 2002
F. Csende, G. Stájer: Methods for preparation of g- and d-oxo acids as useful synthons for heterocycles (review), Heterocycles, 57, 1353-1365, 2002
F. Miklós, I. Kanizsai, P. Sohár, G. Stájer: Preparation and structure of pyrazolo[3,4-d]pyrimidinones, J. Mol. Struct., 610, 41-46, 2002
J.A. Szabó, P. Sohár, A. Csámpai, G. Stájer: Preparation of hydroxy-substituted hexahydrophthalazinones from cyclohexane- and norbornane lactones and ketal-lactones, Monatsh. Chem., 133, 241-248, 2002
G. Stájer, A.E. Szabó, F. Csende, Gy. Argay, P. Sohár: Application of t-2-benzoyl-t-5-phenylcyclohexane-r-1-carboxylic acid for the preparation of saturated isoindolone-fused heterocycles, J. Chem. Soc. Perkin 2, 657-662, 2002
G. Stájer, F. Csende, F. Fülöp: The retro Diels-Alder reaction as a valuable tool for the synthesis of heterocycles, Curr. Org. Chem., 7, 1423-1432, 2003
V Ovcharenko, K. Pihlaja, G. Stájer: Stereospecific fragmentations in the mass spectra of stereoisomeric isoindoloquinazolines, J. Am. Soc. Mass Spectrom, 14, 1049-1056, 2003
F. Miklós, A. Hetényi, P. Sohár, G. Stájer: Preparation and structure of di-exo-condensed norbornane heterocycles, Monatsh. Chem., 135, 839-847, 2004
G. Stájer, A.E. Szabó, A. csámpai, P. Sohár: Reactions of levulinic acid with norbornane/ene amino acids and diamines, Eur. J. Org. Chem., 1318-1322, 2004
G. Stájer, F. Miklós, I. Kanizsai, F. Csende, R. Sillanpää, P. Sohár: Application of furan as diene: Preparation of condensed 1,3-oxazines by retro Diels-Alder reactions, Eur. J. Org. Chem., 3701-3706, 2004
P. Sohár, A. Csámpai, A.E. Szabó, G. Stájer: Preparation and structure of pyrrolo- and isoindoloquinazolinones, J. Mol. Struct., 694, 139-147, 2004
F. Miklós, I. Kanizsai, S. Thomas, E. Kleinpeter, R. Sillanpää, G. Stájer: Preparation and structure of diexo-oxanorbornane-fused 1,3-heterocycles, Heterocycles, 63, 63-74, 2004
P. Sohár, A. Csámpai, G. Magyarfalvi, A.E. Szabó, G. Stájer: Synthesis and stereostructure of saturated isoindolone-fused hetero tri-, tetra- and pentacyclic compounds, Monatsh. Chem., 135, 1519-1527, 2004
G. Stájer, A.E. Szabó, Gy. Túrós, P. Sohár, R. Sillanpää: Indoloquinolines, indolobenzoxazines and quinazophthalazines prepared from norbornane/eneamino acids and hydrazides, Eur. J. Org. Chem., 4154-4161, 2004
G. Stájer, A.E. Szabó, P. Sohár, A. Csámpai, R. Sillanpää: A retro Diels-Alder method for the preparation of pyrrolo[1,2-a]pyrimidinediones from diexo-aminooxanorbornenecarboxamide, J. Mol. Struct. online www. sciendirect. comp, 2005
F. Csende, G. Stájer: Approaches to the formation of condensed isoindolones, Curr. Org. Chem., 9, 1261-1276, 2005
G. Stájer, F. Csende: Advanced methods for the synthesis of 3-substituted 1H-isoindol-1-ones, Curr. Org. Chem., 9, 1277-1286, 2005
F. Csende, G. Stájer: Versatile reactivity and catalytic effects of copper(II)halides in organic synthesis, Curr. Org. Chem., 9, 1737-1755, 2005
I. Kanizsai, F. Miklós, P. Sohár , R. Sillanpää, G. Stájer: Preparation and structure of pyrrolo[2,1-b]- and isoindolo[1,2-b][3,1]epoxyquinazolines, J. Mol. Struct. közlésre beküldve, 2006
vissza »