Influence of drying-technical characteristics on physical-mechanical properties of cereals  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37214
Type K
Principal investigator Csermely, Jeno
Title in Hungarian Szárítástechnikai jellemzők befolyása a szemestermények fizikai-mechanikai tulajdonságaira
Title in English Influence of drying-technical characteristics on physical-mechanical properties of cereals
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Állattartás Gépesítése Főosztály (Hungarian Institute of Agricultural Engineering)
Participants Bellus, Zoltán
Fenyvesi, László
Herdovics, Mihály
Komka, Gyula
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 8.272
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA-val támogatott kutatás (T 037-214) célja, hogy meghatározzuk a szemeskukorica halmazjellemzőinek változását a szárítás során. A vizsgálatok három választott kukoricafajtával folytak laboratóriumi, esetenként üzemi körülmények között. A vizsgálatok magukba foglalják a hő- és anyagtranszport folyamatok elemzését, a térfogattömeg és sűrűség változását a nedvességtartalom függvényében, továbbá a termény zsugorodását a nedvességelvonás hatására. A vizsgálatok kiterjedtek a nedvességtartalommal összefüggő nyomófeszültség, fajlagos összenyomódás, a rugalmassági modulus és a nyomási munka megállapítására.
Results in English
Aims of the OTKA (T 037-214) assisted researches are to determine the aggregation characteristics of the maize in the course of drying. Examinations are carrying on with three selected varieties of maize under laboratory and operative circumstances. Examinations contain among others the analysis of the bulk mass and density depending on the moisture content and the shrinkage of grain by the effect of moisture abstraction. The examinations covered the determination of the compressive stress connecting with the humidity, specific compression strain, elasticity modulus and pressure work.
Full text http://real.mtak.hu/115/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Csermely J. - Herdovics M. - Csatár A.: Effect of the Drying process on the characteristics of the Corn Batches., Hungarian Agricultural Engineering, 2005
Csermely J.-Herdovics M.: A kukoricaszárítás hő- és környezettechnikai elemzése., MTA-AMB I.kötet, 2002
Csermely J. - Herdovics M.: A kukoricaszárítás folyamatának elemzése, Mezőgadasági Technika, 2003
Herdovics M. - Csermely J. - Komka Gy.: 10.000 tonnás gabonaszárító és tárolótelepi technológiák., Technológiai Teszt, 196.sz., 2004
J.Csermely - M.Herdovics - Gy.Komka: Connections among the heat technical and physical characteristics of the maize drying processes, AgEng 2004, 2004
Csermely J. - Herdovics M. - Csatár A.: A kukorica fizikai-mechanikai jellemzőinek változása a szárításnál, MTA-AMB, 2005
Csermely J. - Herdovics M. - Komka Gy.: 2.000 és 5.000 tonnás gabonaszárító és tárolótelepi technológiák., Technológiai Teszt. 186.sz.l, 2003
Herdovics M. - Csermely J.: Üzemmérettől függő gabonaszárítási technológiák elemzése., 5.Magyar Szárítási Szimpózium, 2003
Csermely J. - Herdovics M.: Environmental and Heat aspects of Cereal Drying, 4th CHOPS Budapest, 2003
Csermely J. - Herdovics M. - Csatár A.: A szárítás hatása a szemeskukorica fizikai-mechanikai jellemzőire., MTA-AMB, 2006
Csermely J. - Herdovics M. - Csatár A. - Fenyvesi L.: Changes of the Physical and Mechanical characteristics of Maize in the Course of Drying Process., 15th IDS, 2006
Csermely J. - Herdovics M.- Komka Gy.: Szemestermények korszerű tartósítástechnológiái., Mezőgazd.Gépesít.Tan., 2002
Back »