Nyomelem speciáció oldószer mentes mikroextrakciós módszerekkel  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37215
típus F
Vezető kutató Mester Zoltán
magyar cím Nyomelem speciáció oldószer mentes mikroextrakciós módszerekkel
Angol cím Application of solvenr free microextraction methods for trace element speciation
zsűri Kémia 1
Kutatóhely _SZIE / Alkalmazott Kémia Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Dernovics Mihály
Ipolyi Ildikó
Stefánka Zsolt
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.512
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az összes krómtartalom meghatározására tengervízből izotóp hígításos nagyfelbontású induktiv csatolású plazma-ionizációs tömegspektrometriás módszert dolgoztunk ki, melynél a mintabevitelt GC elválasztás után közvetlenül oldottuk meg TFAs derivatizációval. A módszert továbbfejlesztve összevetettük a hatásfokokat ECD EI-MS és ICP-Ms detektálásnál.Megállapítottuk, hogy A metilhigany és etilhigany vegyületek eltérően viselkednek mikrohullámú besugárzás hatására, mely nagy mértékben befolyásolhatja a speciációs meghatározásukat. Lúgos feltárás és fenilezési rekció kidolgozásával SPME-GC-AFS módszert dolgoztunk ki halminták higanyspecieszeinek meghatározására.
kutatási eredmények (angolul)
For the determination of total chromium concentration in seawater an isotope dilution sector field inductively coupled plasma mass spectrometry method was developed, wher for the sample introduction a GC method after TFA derivatization was used. The efficiency of the method was compared using ECD, EI-MS and ICP-MS detection. The degradation behaviour of methylmercury and ethylmercury under microwave irradiation was invesigated, where the effect of irradiation will change the detectability of species. An SPME-GC-AFS determination of methyladet mercury compunds was developed after alkaline sample degradation and phenylation derivatization.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/116/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Zsuzsa Jókai, László Abrankó, Peter Fodor: SPME-GC-Pyrolysis-AFS determination of methyl mercury in marine fish products by alakline sample preparation and aqueous phenylation-derivatization, J. of Agr.and Food Chem., 2005
Laszlo Abrankó, Lu Yang, Ralph Sturgeon, Péter Fodor, Mester Zoltán: Solid phase microextraction for the determination of Chromium in sea-water, J.Anal.At.Spectrom., 2004
Lu Yang,Zoltán Mester, László Abranko, Ralph Sturgeon: Determination of total chromium in sea water by isotope dilution field ICP-MS using GC sample introduction, Analytical chemistry, 2004
László Abranko, Zsuzsa Jókai, Péter Fodor: Investigation of species specific degradation behavoir of Methyl mercury and Ethyl mercury under microwave irradiation, Ana.Bioanal Chem, 2005
vissza »