Application of solvenr free microextraction methods for trace element speciation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37215
Type F
Principal investigator Mester, Zoltán
Title in Hungarian Nyomelem speciáció oldószer mentes mikroextrakciós módszerekkel
Title in English Application of solvenr free microextraction methods for trace element speciation
Panel Chemistry 1
Department or equivalent Department of Applied Chemistry (Corvinus University of Budapest)
Participants Dernovics, Mihály
Ipolyi, Ildikó
Stefánka, Zsolt
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 4.512
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az összes krómtartalom meghatározására tengervízből izotóp hígításos nagyfelbontású induktiv csatolású plazma-ionizációs tömegspektrometriás módszert dolgoztunk ki, melynél a mintabevitelt GC elválasztás után közvetlenül oldottuk meg TFAs derivatizációval. A módszert továbbfejlesztve összevetettük a hatásfokokat ECD EI-MS és ICP-Ms detektálásnál.Megállapítottuk, hogy A metilhigany és etilhigany vegyületek eltérően viselkednek mikrohullámú besugárzás hatására, mely nagy mértékben befolyásolhatja a speciációs meghatározásukat. Lúgos feltárás és fenilezési rekció kidolgozásával SPME-GC-AFS módszert dolgoztunk ki halminták higanyspecieszeinek meghatározására.
Results in English
For the determination of total chromium concentration in seawater an isotope dilution sector field inductively coupled plasma mass spectrometry method was developed, wher for the sample introduction a GC method after TFA derivatization was used. The efficiency of the method was compared using ECD, EI-MS and ICP-MS detection. The degradation behaviour of methylmercury and ethylmercury under microwave irradiation was invesigated, where the effect of irradiation will change the detectability of species. An SPME-GC-AFS determination of methyladet mercury compunds was developed after alkaline sample degradation and phenylation derivatization.
Full text http://real.mtak.hu/116/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Zsuzsa Jókai, László Abrankó, Peter Fodor: SPME-GC-Pyrolysis-AFS determination of methyl mercury in marine fish products by alakline sample preparation and aqueous phenylation-derivatization, J. of Agr.and Food Chem., 2005
Laszlo Abrankó, Lu Yang, Ralph Sturgeon, Péter Fodor, Mester Zoltán: Solid phase microextraction for the determination of Chromium in sea-water, J.Anal.At.Spectrom., 2004
Lu Yang,Zoltán Mester, László Abranko, Ralph Sturgeon: Determination of total chromium in sea water by isotope dilution field ICP-MS using GC sample introduction, Analytical chemistry, 2004
László Abranko, Zsuzsa Jókai, Péter Fodor: Investigation of species specific degradation behavoir of Methyl mercury and Ethyl mercury under microwave irradiation, Ana.Bioanal Chem, 2005
Back »