Mathematical models to the digital photogrammetry  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37218
Type K
Principal investigator Somogyi, József
Title in Hungarian Matematikai modellek a digitális fotogrammetriához
Title in English Mathematical models to the digital photogrammetry
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet
Participants Battha, László
Kalmár, János
Závoti, József
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.008
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
7. A kutatás eredményei A metrikus és ismeretlen belsőtájékozású kamerákkal készült kettő vagy több felvétel összekapcsolásához és a tárgyak 3-D visszaállításához kidolgoztunk olyan robusztus mate- matikai megoldásokat, ahol a pontok mellett alapvető geometriai elemként egyenesek, körök, felületek stb. is felhasználhatók. A programokat elkészítettük és elvégeztük a mód- szerekre pontosságára vonatkozó matematikai statisztikai vizsgálatokat. Az analitikus és digitális fotogrammetriában alapvető szerepet játszó 3-D transzformációra kidolgoztunk egy egzakt megoldást. Az egyenesek és más geometriai alakzatok felderítéséhez egy a Hough-transzformációra alapozott robusztus algoritmust dolgoztunk ki. Kutatásokat végeztünk az analitikus és digitális fotogrammetriai problémák geometriai al- gebra segítségével történő történő megoldására. Programokat fejlesztettünk ki a kettősvi- szonyok és a lineáris transzformációk meghatározására.
Results in English
7. Research results In order to achieve the relative orientation of two or more images, taken with metric cameras or with cameras having unknown calibration parameters, and to 3-D restitution of objects we have worked out robust mathematical solutions in wich not only points can be used but such basic geometric elements as stright lines, circles and surfaces. Computer programs vere writen and the relevant statistical test have been carried out. We have given an exact solution of the 3-D transformation wich plays a basic role in analitical and digital photogrammetry. In order to detect stright lines and other geometric structures, we have developed a robust program based on the Hough-transformation. We have done research in order to solve problems of analitical and digital photogrammetry using geometric algebra. We have developed programs to compute cross-ratios and linear transformations.
Full text http://real.mtak.hu/119/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Kalmár J: Digitális felületmodell nagypontosságú reprezentációja csökkentett adatponthalmazzal, Geomatikai Közl. 37-44, 2005
Závoti J: A 7 paraméteres 3D transzformáció egzakt megoldása, Geomatikai Közl. 53-60, 2005
Dr. Somogyi József: Geometriai algebra: A 21.század matematikusainak,fizikusainak és mérnökeinek új egységes matematikai nyelve., Geomatikai Közlemények VIII., 2005
Závoti J, Somogyi J, Kalmár J, Battha L,: Research in Mathematical Geodesy, Acta Geod.Geoph.H 283-292, 2005
Battha L.: Relatíve orientation with constrains, Acta Geod.Geoph.H. 61-66, 2004
Back »