Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37233
típus K
Vezető kutató Túri Sándor
magyar cím Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában
Angol cím The study of the roles of genetic and vasoactive mechanisms and the obesity on adolescent patiens with essential hypertension
zsűri Klinikai Orvostudományok
Kutatóhely Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Bereczki Csaba
Börcsökné dr. Endreffy Emoke
Haszon Ibolya
Kovács József
Maróti Zoltán
Németh Ilona
Papp Ferenc
Sallay Éva
Sümegi Viktória
Vécseiné dr. Karg Eszter
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.580
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Juvenilis essentialis hypertoniában a plazma nitrátok koncentrációja csökkent, míg a lipid-peroxidáció végtermékeié fokozódik. Az MDA/NO arány jelentősen fokozott a hypertoniásokban összehasonlítva az azonos testtömeg-indexű (TTI) kontrollokéval. Tehát juvenilis essentialis hypertoniaban a TTI-től függetlenül is oxidatív stressz mutatható ki.Obez hypertonias betegekben a thrombocyta aggregáció, vérplasma-viscositasa, plasma lipid koncentrációja fokozott. A plasma thiol oxidáció negatív korrelációt mutatott.Obez hipertóniás betegekben kimutattuk a HDL lipoproteinhez kötött paraoxonáz gyakoribb RR genotípusát. A paraoxonáz aktivitás az uremiás hipertoniás betegekben szig. alacsonyabb volt minden genotípusban. Az MDA/NO koncentráció szignifikánsan magasabb volt az urémiás és obez hipertóniás betegekben. Tehát az obez hipertóniás betegekben az oxidatív stressz együtt jár az atherogenezis rizikófaktorainak emelkedésével és RR genotípus megjelenésével, mely a korai atherogenezis kialakulásának jelzésére utal. Az NO értékek csökkenése mindkét hipertóniában kifejezett. Az essentialis hipertoniás betegekben az ACE aktivitás fokozott, obez hipertoniás betegekben az endothelin koncentráció és a xantin-oxidáz, leptin-koncentráció magas, a leptin receptor csökkent. A rövid ideje hemodializált betegeknél a hemoxigenáz-1 génexpresszió fokozott. A hosszú ideje hemodializált betegek a hemoxigenáz alap-expressziója csökkent, de a HD kezelés alatt növekedett.
kutatási eredmények (angolul)
In the patients with juvenile essential hypertension (JEH) the plasma nitrate (NO) concentration significantly decreased, while the end product of lipid peroxidation (malonyl dialdehide, MDA) increased. The MDA/NO ratio significantly increased in hypertension compared with the controls with the same body mass index (BMI). In JEH an oxidative stress can be obsessed independently from BMI. In obese hypertensive patients an increased platelet aggregation, plasma and blood viscosity, and plasma lipid peroxidation was presented. With all of these, plasma thiol oxidation showed a negative correlation. Platelet aggregation were increased in the non-obese hypertensive patients too. In obese hypertensive patients an increased RR genotype of paraoxonase was observed. Paraoxonase activity was significantly increased in all genotype in the uremic hypertensive patients. MDA/NO concentration was significantly higher in the uremic and obese hypertensive patients. Therefore the increased oxidative stress associated with atherogenetic risk factors and the RR genotype of paraoxonase, which may suggest the early risk of atherogenesis. The decrease of plasma NO values was characteristic in JEH and obesity associated hypertension. In JEH angiotensine converting enzyme activity was increased, while in obesity associated hypertension the endothelin concentration and xantine-oxidase activity, as well as the leptine concentration was high, but the leptine receptor was low.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/124/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
K. Bartyik, O. Bede, L. Tiszlavicz, B. Onozó, I. Virág, S. Túri: Pulmonary capillary haemangiomatosis in children and adolescents: report of a new case and a review of the literature, European Journal of Pediatrics 163, 1-15., 2004
K. Bartyik, Á. Várkonyi, Á. Kirschner, E. Endreffy, S. Túri, E. Karg: Erythema Nodosum in Association with Celiac Disease, Ped. Dermatol. 21: 227-230,, 2004
S. Túri, A. Friedman, Cs. Bereczki, F. Papp, J. Kovács, E. Karg, I. Németh: Oxidative stress in juvenile essential hypertension, Journal of Hypertension (2003): 21: 1-8., 2003
I. Haszon, F. Papp, M. Bors, Cs. Bereczki, S. Túri: Platelet aggregation, blood viscosity and serum lipids in hypertensive and obese children, European Journal of Pedaitrics (2003) 162: 385-390, 2003
Túri S.: A légutak és a tüdő betegségei, Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál (szerk.: Szarvas F., Csanády M., Vécsei L.) Medicina, pp.: 676-683., 2004
Túri S.: Hematológiai betegségek, Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál (szerk.: Szarvas F., Csanády M., Vécsei L.) Medicina, pp.: 683-687., 2004
Z. Maróti, I. Németh, S. Túri, E. Karg, P. Ugocsai, E. Endreffy: Heme oxygenase 1 expression in young uremic patients on hemodialysis, Pediatr. Nephrol. 19: 426-431,, 2004
Túri S.: Csont- és ízületi betegségek, Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál (szerk.: Szarvas F., Csanády M., Vécsei L.) Medicina, 715-722., 2004
E. Karg, E. Bereg, L. Gáspár, M. Katona, S. Túri: Aplasia cutis congenita after methimazole exposure in utero, Ped. Dermatology 21/4: 491-494, 2004
3. Gy. Tálosi, M. Katona, K. Rácz, E. Kertész, B. Onozó, S. Túri: Prostaglandin E, treatment in patent ductus arteriosus dependent congenital heart defects, Perinat. Med. 32: 368-374, 2004
K. Bartyik, S. Túri, F. Orosz, E. Karg: Methotrexate inhibits the glyoxalase system in vivo in children with acute lymphoid leukaemia, Eur. J. Cancer 40: 2287-2292, 2004
V. Sümegi, I. Haszon, B. Iványi, Cs. Bereczki, F. Papp, S. Túri: Long-term effects of levamisole treatment in childhood nephrotic syndrome, Pediatr Nephrol. 19:1354-60, 2004
S.Túri, I.Németh, E.Karg, Cs.Bereczki, E.Enderffy: Paraoxonase status and oxidative stress in adolescent with essential hypertension and obese hypertension, International Pediatric Nephrology Ass. 13th Congress 2004 Adelaide Pediatr.Nephrology (2004)19:C149, 2004
7. Cs.Bereczki, E.Kertész, V.Sümegi, I.Haszon, B.Iványi, É.Kemény, S.Túri: Mycophenolate mofetil – effective therapy for children with severe lupus nephritis. Three case histories., International Pediatric Nephrology Ass. 13th Congress 2004 Adelaide Pediatr.Nephrology (2004)19:C 220, 2004
Bereczki Csaba: Treatment of hyperphosphataemia in childhood, Danube symposium, Sofia, 2004
8. Cs.Bereczki, H.Orvos, V.Sümegi, A.Tuksa, J.Bakki, I Haszon, E.Kukla, K.Füzesi, S.Túri: Postnatal renal pelvis dilatation results of 9650 screened neonates, International Pediatric Nephrology Ass. 13th Congress 2004 Adelaide Pediatr.Nephrology (2004)19:C 217, 2004
Túri Sándor: A hypertonia gyermekkori ellátásának diagnosztikus és terápiás irányelvei. A hypertonia betegség kezelésének szakmai irányelvei, A Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása, és Nephrologia 2004,8(S2): 40-46., 2004
Sipiczki T., Ondrik Z., Ábrahám Gy., Pokorny Gy., Túri S., Sonkodi S., Kemény É., Iványi B.: A biopsziával kórismézett vesebetegségek gyakorisága a Dél-Alföldön., Orvosi Hetilap 2004, 145 (26): 1373-1379, 2004
Túri S., Németh I., Karg E., Endreffy E., Bereczki Cs., Haszon I.: Paraoxonáz polimorfizmus és oxidatív stressz obez és hypertoniás serdülőkben, MGYT Dél-magyarországi Területi Szervezetének Tudományos Ülése, Orosháza-Gyopárosfürdő, 2004 04.22-23., 2004
Túri S. Németh I, Haszon I, Bereczki Cs, Papp F: Eltérő patomechanizmus a serdülőkori essentialis és obesitas indukálta hypertoniában., Magyar Nephrologiai Társaság Nagygyűlése, Eger, 2004.11.04-06., 2004
Bereczki Cs. ,Mátyus J. ,Túri S: A hyperphosphataemia kezelésének alapelvei krónikus veseelégtelenségben, Magyar Nephrológiai Társaság Eger 2004, 2004
Túri S.: Az oxidatív stressz kiváltotta gyulladás szerepe a hypertoniás érkárosodás kialakulásában., A Magyar Hyperonia Társaság XII. Kongresszusa, Budapest, 2004. 12. 1-4., 2004
Bereczki Cs. Kertész E. Kiss J. Sümegi V. Iványi B Kemény É. Túri S: Mycophenolate mofetil kezelés súlyos gyermekkori SLE-ben, MGYT Gyermeknefrológiai szekció Velem 2004., 2004
Túri S.: A serdülőkori obesitas szövődményei, Gyermekgyógyászati továbbképző előadások/Tiszaparti Esték, Szeged, 2004.04.06., 2004
Túri S.: 19. Tiszaparti Gyermekgyógyászati Esték 2003-2004. – továbbképző előadások, 19. Tiszaparti Gyermekgyógyászati Esték 2003-2004. – továbbképző előadások, Szeged, 2004
P. Klivenyi, E. Karg, C. Rozsa, R. Horvath, S. Komoly, I. Németh, S. Túri, L. Vécsei: Alpha-Tocopherol / lipid ratio in blood is decreased in patients with Leber’s hereditary optic neuropathy and asymptomatic carriers of the 11778 mtDNA mutation, J Neurol Neurosurg Psychiatry (2001) 70: 359-362., 2001
Túri S., M Hall:: Vesico-ureteric reflux and renal scarring.pp.149-152, P Cochat: ESPN Handbook, 2002
Túri S: A húgyúti infekciók és urológiai fejlődési rendellenességek diagnosztikája, Gyermekgyógyászati továbbképző előadások / Tiszaparti Esték 2000-2001 (Szerk.: Dr. Túri S.) Szeged, 40-53., 2001
Túri S: A vese és a húgyutak betegségei., Maródi L.(Szerk.): Gyermekgyógyászat 2. kiadás Medicina, Budapest, 2002. (783-810.), 2002
Túri S: Gyermekkori nephrosis szindróma, Gyermekgyógyászati továbbképző előadások / Tiszaparti Esték 2001-2002 (Szerk.: Dr. Túri S.) Szeged, 2002 (179-193. old.), 2002
Túri S: A juvenilis essentialis hypertonia molekuláris genetikai vonatkozásai, Hypertonia a gyermekkorban (szerk.: Reusz Gy., Tulassay T., Fekete Farkas P.) Golden Book Kiadó, Bp., 2002. (46-51. old.), 2002
Túri S: Haemolyticus uraemiás szindróma eredetű hypertonia, Hypertonia a gyermekkorban (szerk.: Reusz Gy., Tulassay T., Fekete Farkas P.) Golden Book Kiadó, Bp., 2002. (107-114. old.), 2002
Túri S: Diagnosztika, Vesebetegségek gyermekkorban (szerk.: Túri S.) Medition Kiadó, Bp., 2003. (26-41. old.), 2003
Túri S., Füzesi K: Urológiai fejlődési rendellenességgel társult bakteriális tubulointerstitialis nephritisek, Vesebetegségek gyermekkorban (szerk.: Túri S.) Medition Kiadó, Bp., 2003. (79-82. old.), 2003
Túri S. et al: Vizelet inkontinencia, Vesebetegségek gyermekkorban (szerk.: Túri S.) Medition Kiadó, Bp., 2003. (101-110 old.), 2003
Túri S.: Glomeruláris betegségek, Vesebetegségek gyermekkorban (szerk.: Túri S.) Medition Kiadó, Bp., 2003. (113-144. old.), 2003
Túri S.: A veseelégtelenség, Vesebetegségek gyermekkorban (szerk.: Túri S.) Medition Kiadó, Bp., (164-200. old.), 2003
Túri S., Sallay P.: Krónikus veseelégtelenség, Vesebetegségek gyermekkorban (szerk.: Túri S.) Medition Kiadó, Bp., (200-204. old.), 2003
Túri S.: Vesepótló kezelések gyermekkorban, Vesebetegségek gyermekkorban (szerk.: Túri S.) Medition Kiadó, Bp., (204-213. old.), 2003
Túri S., Reusz Gy.: Hypertonia, Vesebetegségek gyermekkorban (szerk.: Túri S.) Medition Kiadó, Bp., (231-244. old.), 2003
Nagy J., Polner K., Túri S.: Vesebetegségek klinikai tünetei, Nephrológia. Elmélet és klinikum, dialysis, transzplantáció (Szerk.: Rosivall L., Kiss I.) Medintel, 2003
Túri S.: Proteinuria, Nephrológia. Elmélet és klinikum, dialysis, transzplantáció (Szerk.: Rosivall L., Kiss I.) Medintel pp. 497-503, 2003
Túri S.: A fej, gerinc és hasi traumatológioai esetek gyermekgyógyászati ellátása, Gyermekgyógyászati továbbképző előadások / Tiszaparti Esték 2003-2004. (Szerk.: Túri S.) Szeged :126-137, 2004
Túri S.: A csecsemő és a gyermek vizsgálata, Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál (szerk.: Szarvas F., Csanády M., Vécsei L.) Medicina, pp.: 649-650., 2004
Túri S.: Idegrendszeri betegségek, Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál (szerk.: Szarvas F., Csanády M., Vécsei L.). Medicina, pp.: 665-676., 2004
Túri S.: Malignus betegségek, Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál (szerk.: Szarvas F., Csanády M., Vécsei L.) Medicina, 687-690., 2004
Túri S.: Nefrológiai kórképek, Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál (szerk.: Szarvas F., Csanády M., Vécsei L.) Medicina, pp. 699-707., 2004
Túri S.: Endocrin betegségek, Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál (szerk.: Szarvas F., Csanády M., Vécsei L.) Medicina, 708-715, 2004
Túri S.: Csont- és ízületi betegségek, Diagnosztika a rendelőben és a betegágynál (szerk.: Szarvas F., Csanády M., Vécsei L.) Medicina, 715-722., 2004
E. Karg, H. Orvos, Andrea Papp, Nóra Beck, S. Túri, I. Németh: Ferroxidases and xanthine oxidase in plasma of healthy newborn infants, Free Radical Research (2001) 35: 555-561, 2001
E. Karg, Cs. Bereczki, J. Kovacs, I. Korom, A. Varkonyi, P. Megyeri, S. Túri: Primary lymphoedema associated with xanthomatosis, vaginal lymphorrhoea and intestinal lymphangiectasia, British Journal of Dermatology (2002): 146: 134-137, 2002
I. Haszon, A. Friedman, F. Papp, Cs. Bereczki, S. Baji, T. Bodrogi, É. Károly, E. Endreffy. S. Túri: ACE gene polymorphism and renal scarring in primary vesicoureteric reflux, Pediatric Nephrology (2002): 17: 1027-1031., 2002
F. Papp, A. Friedman, Cs. Bereczki, I. Haszon, É. Kiss, E. Endreffy, S. Túri: Renin angiotensin gene polymorphism in children with uremia and essential hypertension, Pediatric Nephrology (2003) 18:150-154., 2003
E. Karg, Klivenyi P., K. Bencsik, S. Túri, L. Vécsei: Alpha-tocopherol and NADPH in the erythrocytes and plasma of multiple sclerosis patients. Effect of interferon-beta-ib treatment., Eur Neurol 50:215-219,, 2003
V. Sümegi, Cs. Bereczki, I. Haszon, F. Papp, S. Túri: Long-term outcome of cyclosporine-A and cyclophosphamide treatment in childhood idiopathic nephrotic syndrome, Pediatric Nephrology (in process), 2005
Túri S.: Nephrológiai kórképek, A gyermekgyógyászat alapjai orvostanhallgatóknak, 2005
vissza »