A metamorf fejlődéstörténet egyes eseményeinek elkülönítése és jellemzése geokronológiai módszerek segítségével magyarországi polimetamorf kőzetekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37243
típus K
Vezető kutató Lelkesné Felvári Gyöngyi
magyar cím A metamorf fejlődéstörténet egyes eseményeinek elkülönítése és jellemzése geokronológiai módszerek segítségével magyarországi polimetamorf kőzetekben
Angol cím Differentiation and characterization of the single stages of the evolution in polymetamorphic rocks, in Hungary by means of geochronological methods
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Ásvány és Kőzettár (Magyar Természettudományi Múzeum)
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.290
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Meghatároztuk a Dunántúli-középhegységi Kékkút-4 sz. fúrás gyengén metamorf savanyú vulkanit protolitjának korát. A magmás eredetű cirkon poulációból hat kristályon készült U/Pb egykristály elemzés: a magmás tevékenység kora alsó permnek adódott: 291,4±4,7 Ma, a Délalpok variszkuszi posztkollíziós vulkanizmusának szerves részét képezi. Elkészült az Alföld metamorf aljzatának geokronológiai összefoglalása: a korcsoportok jó egyezést mutatnak annak korábbi felosztásával, eltekintve az Algyői hátságtól, melyről kimutattuk, hogy különálló szerkezeti egységet képez. Polimetamorf kőzetek építik fel: egy első, kisnyomású, permi, amfibolit fáciesű eseményt (gránát Sm/Nd 275 Ma) eoalpi, kréta amfibolit fáciesű esemény követ (82-95 Ma közti muszkovit Ar/Ar hűlési korokkal). Helyenként a. tercier hatások is mutatkoztak:70-58 Ma. Ezt az egységet alpi takaróként értelmezzük. Jellegzetes litológiai típusa a milonitos diszténgneisz alapján kőzettani korreláció mutattunk ki a Keleti Alpok Koralpe-Wölz takaróegységével, egykori összefüggő övezetbe tarozásukat tételezve fel. A korábban karbonba sorolt képződmények egy részéről (Szeged-7 sz. fúrás) kimutattuk, hogy alacsony hőmérsékleten létrejött kataklázitok. A sarkadkeresztúri aljzat nagy részét augengneisz, paragneisz és csillámpala építi fel. Az augengneisz magmás protolitja szinkollíziós zónában képződött S-típusú szienogránit, alacsony nyomásviszonyok közt a variszkuszi metamorfózis során alakult át.
kutatási eredmények (angolul)
-U/Pb data on single zircons from acidic volcanics from the log Kékkút-4, TCR were analysed. A L Permian age (291,4± 4,7 Ma) was obtained. -The Dorozsma Complex in the basement of Great Hungarian Plain was defined and described. It represents an outlier of a Cretaceous nappe system. The first event in its polymetamorphic history is represented by a Permian, low-pressure amphibolite facies metamorphism (275 Ma with the garnet Sm/Nd method), followed by a pressure dominated Alpine, amphibolite facies metamorphism, accompanied by a penetrative mylonitisation (Ar/Ar cooling ages of muscovites: 82-95 Ma). A late, fluid driven alteration (greenschist facies) lasted until Lower Tertiary times (58,4 Ma). Some Carboniferous breccias of earlier authors are redefined as cataclastic rocks. Petrographic similarities of the Algyő basement with several units of the Koralpe-Wölz nappe system in the Eastern Alps indicates, that both units were formed within a continuous belt in the Cretaceous. Core samples from the Sarkadkeresztúr basement supplied mainly augengneisses, micaschists and paragneisses. The protolith of the augengneisses can be classified as a syenogranite of peraluminous and metaluminous character displaying subalkaine affinity and a calcic granitic composition. These rocks were formed in a syn-collisional tectonic environment. The low-pressure metamorphism affecting it can be assigned to the Variscan.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/126/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lelkes-Felvári Gy; Schuster, R.; Frank W.; Sassi, R.:: Metamorphic history of the Algyő basement-high(Tisza Mega-unit, basement of the Great Hungarian Plain) - a counterpart of crystalline units of the Koralpe-Wölz nappe system (Austroalpine, Eastern Alps), Acta Geol. Hung. 48, 4: 371-394. Budapest, 2005
Lelkes-Felvári Gy; Frank W; Schuster R: Geochronological constraints of the Variscan, Permian-Triassic and eo-Alpine (Cretaceous) evolution of the Great Hungarian Plain basement, Geologica Carpathica 54: 299-315 Bratislava, 2003
Frank W; Lelkes-Felvári Gy; Schuster R: Metamorphic evolution and geochronology of the Algyő high at the southern Tisza basement and its analogies with Koralm type crystalline from Eastern Alps, Annales Univ Sci Budapest Sect Geol 35: 68-69 Budapest, 2003
Lelkes-Felvári Gy; Klötzli, U.: Zircon geochronology of the ''Kékkút quartz porphyry'', Balaton Highland, Transdanubian Central Range, Hungary, Acta Geol. Hung. 47, 2-3: 139-149. Budapest, 2004
Pál-Molnár E.; Lelkes-Felvári Gy.; Batki, A.; Sassi, R.: Metamorphic petrology and geochemistry of the Sarkadkeresztúr Basment-High with special regard to orthogneiss (Tisza Mega-unit, SE Hungary)., Acta Geol. Hung. 48, 4: 395-418. Budapest, 2005
vissza »