A rupturák, "mismatch"-ek és "mikrodiszszinkronizmusok" és ezek befolyásolásának szerepe a szenvedélybetegek reintegrálásában és a reintegráló szertartásokban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37245
típus K
Vezető kutató Kelemen Gábor
magyar cím A rupturák, "mismatch"-ek és "mikrodiszszinkronizmusok" és ezek befolyásolásának szerepe a szenvedélybetegek reintegrálásában és a reintegráló szertartásokban
Angol cím Role of "ruptures", "mismatches" and microdyssynchronies and their resolutions in the reintegration of chemical dependents and in reintegration ceremonies
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Bognárné Erdős Márta Gabriella
Csürke József
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.473
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Milyen szerepet játszanak a rupturák, a “mismatch”-ek és a “mikrodiszszinkronizmusok” a terápiás folyamatok egyes fázisaiban? Hogyan befolyásolhatják a reintegráló rituálék a személyiségfejlődés elakadásainak korrekcióját, a reziliencia tartalékainak felszabadítását? A kutatás során három vizsgálatot végeztünk: 1. Egy terápiás közösség felépülő és visszaeső szerfüggőinek programzárás alkalmával elmondott beszédeinek összehasonlító vizsgálata (min. 2 éves utánkövetési adatok ismeretében). 2. A józan és „domináns” kultúra közti kapcsolatok. 3. Longitudinális vizsgálat: az 1.összehasonlító elemzés kiterjesztése az egy éves józan „születésnapon” elhangzott szövegekre. Ad. 1. Tartalomelemzésünk eredményei szerint a felépülők beszéde jól leírható az átmeneti rítus, mint szimbolikus halál és újjászületés terminusaiban. A visszaesők elsősorban kollektív sablonok mögé rejtőznek, a saját élet irányításának felelősségét elvetik. Ad. 2. A józanok beszédkódjának főbb elemei: a rituális térbeli és időviszonyok erőteljes megjelenítése, a traumatizáló élettapasztalat szabad megjelenítése a narratívában, a személy-a-társas-hálózatban koncipiálása és a kontrollhoz való eltérő viszonyulás. A paradoxonok elfogadása és integrálása. Ad 3. A visszaesők szövegeiben gyakori volt a „kellene” jellegű megnyilatkozás, kevés a személyes és a szakrális tartalom. Ezek a jegyek a programzáró idejére markánsabbá váltak. Mindezek által új ismereteket nyertünk a közösségek működésének lényegi vonásairól.
kutatási eredmények (angolul)
What is the role of ruptures, mismatches and microdyssynchronisms in the therapeutic process? How can reintegration rituals promote the correction of personality development and the development of resilience? 3 analyses were carried out to answer these questions: 1. The comparative study of speeches held on the reintegration (graduation) ceremony by recovering and relapsing addicts in a therapeutic community. (2 or more years of follow-up.). 2. Relations between the sober and the dominant culture 3. A longitudinal study, comparing texts of the first sober birthday to the ones in the 1. analysis. Ad.1. Speeches of recovering addicts can be understood in terms of rites of transition (symbolic death and rebirth). Relapsing addicts used linguistic stereotypes and refused the responsibility of governing one’s own life. Ad. 2. Main elements of the sober speech code: ritual („sacred”) spatial and temporal relations, open representation of traumatizing experiences, conceiving humans as persons-in-the-community and a different relation to control. Accepting and integrating paradoxes. Ad. 3. Those who relapsed emphasized „shoulds” and their speeches rarely contained personal or „sacred” content. These features became more and more marked. The significance of the research: The identification of communicative signs of relapse helps in planning more effective therapeutic strategies in aftercare. Our results contribute to understanding some core features of human communities.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/128/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kelemen, G., B. Erdős, M.: Craving for sobriety. A unique therapeutic community in Hungary, Faculty of Humanities University of Pécs  The Leo Amici 2002 Foundation, 2004
Erdős B. M., Kelemen G., Csürke J.: A felszabadítási rituálék szerepe egy élhető világ kialakításában, Addiktológia, 2003
Kelemen, G., Erdos B. M: ): Code of Grace: A Cultural Approach to 12-Step Fellowship Programs in Hungary, International Journal of Self Help & Self Care, 2004
Kelemen, G., Erdos B. M.: The role of reintegration rituals in sobriety: A comparative study on recovery and relapse, Dynamic Psychiatry, 2003
vissza »