Informal marketplaces in contemporary Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37247
Type K
Principal investigator Sik, Endre
Title in Hungarian Informális piacok a mai Magyarországon
Title in English Informal marketplaces in contemporary Hungary
Panel Society
Department or equivalent Életmód-, foglalkoztatás- és oktatásstatisztikai Fôosztály (Hungarian Central Statistical Office)
Participants Czakó, Ágnes
Michalkó, Gábor
Starting date 2002-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 12.876
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásunkban három kgst piacot és a Moszkva téri emberpiacot tanulmányoztuk. Az emberpiacról megállapítottuk, hogy az informális gazdaság munkaerő-piacának szűkülő ám szerves eleme. A piac szociológiai alapjellemzői egyáltalán nem változtak meg az elmúlt tíz év alatt. A piac szűkülése érvényes a keresletre (kevesebb az ajánlatok száma), a kínálatra (kevesebb a munkavállalók száma), illetve a tranzakciók gyakoriságára egyaránt, aminek eredményeképpen romlik a munkához jutás esélye és csökken a bér. A korábban megfogalmazott feltételezéseink alapján igazolódott, hogy a Moszkva téri emberpiac elsősorban a budapesti régió olcsó férfi-munkaerejének gyűjtőhelye. Az emberpiac etnikai összetételére jellemző, hogy a munkavállalók között sok a külföldi állampolgárságú, mégis a magyar etnikumú munkaerő dominál. A Moszkva téren elérhető munkabér alacsonynak és stagnálónak tűnik. Az elmúlt tíz évben a kgst piacok képe rendezettebbé vált, az árusítás körülményei javultak. A kereskedők Pécsett és Budapesten jellemzően többféle terméket árusítanak egy-egy standon, de Szegeden is csökkent az egyfélét árusítók aránya. Az ázsiai kereskedők száma emelkedett. Míg 1995-ben az eladók fele, napjainkban már az eladók 80 százaléka ázsiai származású volt a Józsefvárosi piacon. A vásárlások fele a kora reggeli órákban történik. Minden második tranzakció ruhaféle megvásárlásával ér véget. A vásárlók az ügyletek közel egyharmadában alkuval igyekeznek alacsonyabb árat elérni.
Results in English
In our research we have investigated the „Human Market” of Moszkva tér and three Comecon markets. We have found that the Human Market is a shrinking but organic part of the labour market of informal marketplaces. The shrinking of the market is manifested in diminishing supply and demand (both the number of offers and of employment seekers have gone down), and in a plummeting frequency of sales transactions. As a result, it has become more difficult to attain a job and wages fell. It became clear that the Moszkva tér market has a regional concentration of cheap male labour for Budapest. There are many foreign nationals in the workforce; the majority, however, is Hungarian. The negotiable wages on the Moszkva tér market seem to be low and stagnant. During the last ten years the general look of Comecon markets have become more regular, and conditions of sale have grown better. Salesmen of the cities Budapest and Pécs invariably offer more than one sort of goods on a single stand, and the number of those selling a single produce has been decreasing in the city Szeged as well. The numbers of Oriental salesmen is on the increase: a good example is the Józsefváros market, where in 1995 Orientals were representing half of a sample of salespersons - which ratio is 80% today. Half of the daily sellings take place in the early morning hours. Every second transaction involves clothing material. To achieve a better price every third customer engages in haggling.
Full text http://real.mtak.hu/129/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Michalkó Gábor és Hegedűs Sára: A kiskereskedelmi szféra egyes kínálati elemeinek területi különbségei Magyarországon, Földrajzi Értesítő, 2005
Michalkó Gábor és Hegedűs Sára: A változó arcú kiskereskedelem Magyarországon, Területi Statisztika, 2005
SikEndre: Emberpiac a Moszkva-téren 1995-2004-szűkülő változatlanság, Közgazdasági Sz. (megjelenés alatt), 2006
Back »