Fiatal hazai homokmozgások korának, különböző talajtípusok szélerózió-veszélyeztetettségének, valamint a deflációcsökkentés lehetőségeinek vizsgálata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37249
típus K
Vezető kutató Lóki József
magyar cím Fiatal hazai homokmozgások korának, különböző talajtípusok szélerózió-veszélyeztetettségének, valamint a deflációcsökkentés lehetőségeinek vizsgálata
Angol cím Dating of young blown sand activity and studying the winderosion-sensitivity of different Hungarian soil types with suggestions of the reduction of deflation
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Kiss Tímea
Mezosi Gábor
Patakné dr. Félegyházi Eniko
Szabó Gergely
Szabó József
Szatmári József
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.138
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A hazai fiatal homokmozgások korának meghatározására kutatásokat végeztünk a Nyírség és a Duna-Tisza köze lepelhomokkal borított mintaterületein, másrészt laboratóriumi és terepi széleróziós kísérleteket folytattunk a különböző textúrájú talajok erodálhatóságának meghatározására, továbbá a defláció elleni környezetkímélő védekezés lehetőségeinek feltárására. A fiatal homokmozgások korának meghatározásához rétegtani feltárások és sekély mélységű magfúrások szedimentológiai elemzését végeztük el, ott ahol lehetőség adódott a futóhomok-mozgás korát palynológiai, illetve OSL és 14C vizsgálatok alapján határoztuk meg. A koradatokat több feltárásnál összevetettük az ott található régészeti leletekkel. Az eddigi eredményeink szerint a homokleplek eltérő vastagságban és kiterjedésben borították be a választott mintaterületeket. A holocén homokmozgások eredményeink szerint lokálisak voltak, de többször megismétlődtek. A történeti időkben ennek oka elsősorban az antropogén hatásra vezethető vissza. A széleróziós kutatások keretében elvégeztük a terepi kutatásoknál használható saltiphone műszer tesztelését, meghatároztuk a különböző textúrájú nyírségi talajok kritikus indító sebességét és különböző szélsebességnél az erodálhatóságuk mértékét. A környezetkímélő defláció elleni védekezés lehetőségeinek feltárására növényzettel (búza, tritikale, zab, kukorica) kísérleteket végeztünk. Meghatároztuk a növényzettel történő védekezés leghatékonyabb módszereit.
kutatási eredmények (angolul)
In the frame of the research we have carried out an investigation on (1) the age deter-mination of sand sheets in the Nyírség and Danube Tisza Interfluve, (2) wind erosion meas-urements have been made on plots and in laboratory to determinate the erodibility of different soil types, and (3) the possibilities of environmentally friendly ways of protection against wind erosion have been revealed. In order to determinate the age of young blown sand movements sedimentary records have been analyzed. The age of sand layers have been determined by palinology, OSL and 14C measurements. The data were compared with archaeological findings. According to our results the sand sheet cover differs in thickness and area on the study sites, suggesting local, but repeated Holocene aeolian activity. It can be explained by the human impact in historical times. Within the frame of erodibility studies a saltiphone was tested, which could be used in field measurements. The wind threshold velocities for different soil textures from the Nyírség region have been determined, as well as the degree of their erodibility at different wind speed. In order to reveal the possibilities of wind protection we had tested different crops (wheat, triticale, oat, corn). We have determined the most successful methods using plants in protection.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/130/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szatmári J. – Négyesi G: Széleróziós monitorállomás tesztelése szélcsatornában és homokhátsági mintaterületen., X. Geomatematikai Ankét előadásai. (In press), 2006
Lóki, J. – Négyesi, G.: Wind erosion protection effect of the vegetation – based on wind-tunnel experiments, In: Anthropogenic aspects of landscape transformations 3. Proceeding of Hungarian-Polish Symposium. Edited by J. Lóki & J. Szabó. pp. 61-71., 2004
Lóki J.: A növényzet szélerózió elleni védőhatásának vizsgálata szélcsatornában., Csorba, P. (szerk.) Környezetvédelmi mozaikok: tiszteletkötet Dr. Kerényi Attila 60. születésnapjára. pp. 291-306., 2003
Nyári, D. - Kiss, T.: Holocén futóhomok mozgások vizsgálata a Duna-Tisza közén, Földrajzi Értesítő. in print, 2006
J. Szatmári: The evaluation of wind erosion hazard for the area of the Danube-Tisza Interfluve using the Revised Wind Erosion Equation., Acta Geographica Szegediensis Tomus XXXVIII., 2004
Kiss, T.- Nyári, D. - Sipos Gy.: Homokmozgások vizsgálata a történelmi időkben Csengele területén, Ünnepi tanulmányok a 65 esztendős Dr. Kevei Ferencné tiszteletére. in print, 2006
Nyári, D. - Kiss, T.: Holocén futóhomok mozgások Bács-Kiskun megyében régészeti leletek tükrében, Cumania (in print), 2006
Sipos, Gy. - Kiss, T.: OSL mérés lehetőségei: hagyományos módszerekkel nem datálható, kvarctartalmú üledékek korának meghatározása, Környezettörténet 2006. Konferencia előadásainak Összefoglalói. Budapest, 2005
J. Lóki: Peculiarities and possible changes of wind erosion in Hungary as a consequence of the climate change., LANDSCAPES – NATURE AND MAN University of Debrecen, Lithuanian Institute of Geology and Geography Debrecen – Vilnius pp.101-110., 2005
Lóki J.: A szélerózió elleni védekezés lehetőségei., Földtudományi tanulmányok. Tiszteletkötet Dr. Justyák János 75. születésnapjára. Szerk.: Tar K. Debrecen. pp. 105-115., 2004
Félegyházy E – Lóki J.:: A lepelhomok vizsgálata a nyírségperemi területeken, Tiszteletkötet Dr. Keveiné születésnapjára. (In press), 2006
Lóki, J.: Wind erosion surface formation in Hungary during the Holocene., Formy I Osady Eoliczene Stowarziszenie Geomorfologów Polskich Poznan. pp. 14-21.3. Proceeding of Hungarian-Polish Symposium. Edited by J. Lóki & J. Szabó. pp. 61-71., 2004
Kovács, F. - Szatmari, J. - Rakonczai, J.: Assessment of the special soil degradation (bench erosion) with GIS methods from the Great Hungarian Plain, - in.: J. Suarez - B. Márkus (ed.) Shaping the future of Geographic Information Science in Europe. Proceedings of 9th AGILE Conference on Geographic Information Science., 2006
Szatmári J.: Szélerózió-veszélyeztetettség értékelése a Duna-Tisza közén RWEQ modell alkalmazásával., II. Magyar Földrajzi Konferencia előadásai. CD kiadvány (ISBN 963 482 687 3), Szeged. http://www.geography.hu/cdrom/mfk2004, 2004
J. Lóki – G. Négyesi: The effect of plot size on wind erosion., University of Silesia Faculty of Earth Sciences. Landscape Parks Group of the Silesian Voivodeship In: Anthropogenic aspects of landscape transformations 4. Proceeding of, 2006
Lóki J. – Négyesi G.: A talajfelszíni kéreg képződése és hatása a szélerózióra., Acta Geographica Geologica et meteorologica Debrecina, Tomus XXXVI. pp. 55-64., 2003
Lóki J. – Négyesi G.: Adalékok a Nyírség talajainak erodálhatóságához. – Szélcsatorna vizsgálatok alapján., – Természettudományi Közlemények 3. Nyíregyházi Főiskola pp. 185-195., 2003
Lóki J.: A szélerózió mechanizmusa és magyarországi hatásai., MTA doktori értekezés Deb-recen p. 265 + Mellékletek, 2003
vissza »