A fogbél válaszreakcióinak, kompenzáló mechanizmusainak vizsgálata patkányfogak pulpális erein vitálmikroszkópos modellen  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37262
típus K
Vezető kutató Nyárasdy Ida
magyar cím A fogbél válaszreakcióinak, kompenzáló mechanizmusainak vizsgálata patkányfogak pulpális erein vitálmikroszkópos modellen
Angol cím Examination of pulps reaction and compensatoric mechanism on rat dental pulp vessels on vitalmicroscopic model
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Fejérdy László
Horváth Ibolya
Iványi Iván
Kispélyi Barbara
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.349
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A patkánymetszőfog-pulpa vitálmikroszkópos modellje optimális az inicialis toxicitás okozta pulpális változások kimutatására. Kísérleteinkben a self-etch adhezívek hatására bekövetkező akut változásokat vizsgáltuk. A fogászati bondanyagok/adhezívek lokális applikációja reverzibilis és irreverzibilis változásokat okozhat. Az erősen savas (pH 0,8) adhezív veszélyeztette a pulpális mikrocirkulációt, míg a közepesen erős savhatású önsavazó bondrendszer (pH 1,5) csak reverzibilis dilatációt okozott. A NO-szintáz blokkolók (L-NAME) lokalis hatását eddig nem vizsgálták. Vizsgálatainkban nyugalmi feltételek mellett, illetve bondanyag applikációját követően közvetlenül tanulmányoztuk hatását patkányfogak pulpális arterioláinak belső átmérőjére. Az L-NAME redukálta a pulpális arteriolák érátmérőjét mind nyugalmi, mind bondanyag okozta hyperaemia esetén. Ezek az adatok arra utalnak, hogy a nitorgénmonoxidnak meghatározó szerepe szerepe lehet mind a bondanyagok okozta akut vasodilatatióban, mind a basalis arteriális tónus fenntartásában.
kutatási eredmények (angolul)
The vitalmicroscopic model of the rat first incisor's pulp is an optimal technique for demonstrating the initial toxicity caused pulpal changes. In our study we investigated the acut effect of self-etch adhesives. The local application of dental bondmaterials/adhesives could cause reversible and irrevesible changes. The strong acidic adhesive (pH 0,8) compromised the pulpal microcirculation, while the 'intermedier strong' (pH 1,5) caused reversible dilatation. The blockers of NO synthase had never been investigated before. In our experiment we studied the effect of NOS inhibitor on basal condition and after bond material application using vitalmicroscopic method. L-NAME reduced the diameter of the pulpal arteriole both in basal and after bond material-induced hyperaemic conditions. Our data suggest that the local formation of NO may have a significant role in the acute vasodilatation induced by bond material application and also in maintenance of basal pulpal arteriolar tone.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/135/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
B.Kispélyi, L. Fejérdy, I. Iványi, L. Rosivall, I. Nyárasdy: Effect of an 'All-in-one' Adhesive on Pulp Blood Vessels: A Vitalmicroscopic Study of Rat’s Teeth, Operative Dentistry, 2004
B.Kispélyi, Z. Lohinai, I. Iványi, S. Mirza Hosseini, I. Nyárasdy, L. Rosivall: The effect of local nitric oxide inhibition on pulpal arteriole diameter in dental bond material induced vasodilatation in rat, Life Sciences 77, 1367-1374, 2005, 2005
Kispélyi B., Szalay J., Dinya E., Tarján I., Somogyi J., Rosivall L., Nyárasdy I: Nitrogén monoxid gátlásának szerepe a pulpális arteriolák érátmérőjére bazalis és fogászati bond anyag indukálta vasodilatáció után kísérletes diabetes mellitusban, Szeged 2004 Tudományos Továbbképző Konferencia és Fogorvostalálkozó, Szeged, 2004. április 23-24., 2004
Szalay J., Kispélyi B., Dinya E., Tarján I., Somogyi J., Rosivall L., Nyárasdy I.: Nitrogén monoxid gátlásának szerepe a pulpális arteriolák érátmérőjére bazalis és fogászati bond anyag indukálta vasodilatáció után inzulinnal kezelt diabeteses patkányokban, Szeged 2004 Tudományos Továbbképző Konferencia és Fogorvostalálkozó, Szeged, 2004. április 23-24., 2004
Iványi I., Kispélyi B., Balogh Á., Rosivall L., Fazekas Á., Nyárasdy I.: Az adhezív töméstechnika alkalmazásának hatása a fogbél vérkeringésére, MFE Magyar Endodonciai Társaság és Dento-Maxillo-Faciális-Radiológiai Szakosztály Kongresszusa, Ráckeve 2004. jún. 3-5., 2004
Nyárasdy I.: A fogorvosi szekunder ill.tercier prevenció során alkalmazott "adhezív anyagok" néhány jellegzetes képviselőjének hatása patkányfogak pulpális keringésére, Semmelweis Egyetem, Habilitációs Kollokvium tézisei, 2006
Kispélyi Ida Barbara: A kémiai csonkvédelem során alkalmazott anyagok hatása patkányfogak pulpális ereinek átmérőjére, Ph.D. értekezés - Semmelweis Egyetem, 2005
vissza »