Magyarország Zenetörténete sorozat: 18. és 20. századi kötetek  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37266
típus K
Vezető kutató Károlyiné Berlász Melinda
magyar cím Magyarország Zenetörténete sorozat: 18. és 20. századi kötetek
Angol cím Hungarian Musichistory: 3. and 5. vol.
zsűri Kultúra
Kutatóhely MTA Zenetudományi Intézet
résztvevők Dalos Anna
Farkas Zoltán
Fontana Györgyné
Gombos László
Sas Ágnes
Szacsvai Katalin
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.669
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat a Magyarország Zenetörténete III. kötetének kutatómunkáját segítette a) kötetfejezetek ill. első fogalmazványok b) a témához kapcsolódó publikációk c) a kötetfejezetek hátterét biztosító adatbázisok ill. 18. századi művek partitúráinak létrehozása által. a) Kötetfejezetek készültek a katolikus templomok zenei életéről, a zenészek foglalkoztatásának társadalmi körülményeiről, jövedelemviszonyairól a 18. századi Magyarországon b) Farkas Z., Sas Á. és Szacsvai K. tanulmányokat publikáltak és nemzetközi konferencián előadásokat tartottak. c) hat 18. ill. kora 19. századi kompozíció (Werner, Zimmermann, Novotni, Lickl, Zmeskall) partitúrája készült el (összesen ca. 610 partitúraoldalnyi számítógépes kottagrafika). A 20. századi kutatások eredményei a zeneműkiadás- és koncerttörténeti alapkutatások, tíz-illetve húszezres nagyságrendű adatbázisaiban (1.,3.) és a zeneszerzői életműkutatások összefoglaló publikációiban (1-7 kismonográfia, magyar és angol nyelven a Magyar zeneszerzők sorozatban,) jelentkeztek. 1. Lezárult a több éves kutatás: A magyar zeneműkiadás története a két világháború között témakörben. 2. A zeneszerzői életművek feldolgozása 10 szerzői alapkutatással gyarapodott. Eredményként 7 kismonográfia jelent meg. 3. A befejezés stádiumába jutott a Budapesti Hangversenyek Adattára (1900-1945) adatbázisa, 15.000 koncertet rögzít: a szerzők, a zeneművek, az előadók és a helyszínek szerint.
kutatási eredmények (angolul)
One of the principal aims of the project was to promote research for the production of the 3rd volume of the series History of Music in Hungary (1686–1820) a) producing chapters and drafts b) publishing articles and papers c) producing databases and scores which can form a basis for the analitical chapters. a) Chapters have been finished on Music Life of Roman Catholic Churches in 18th Century Hungary b) Z. Farkas, A. Sas, K. Szacsvai have published articles and read papers in international conferences c) Scores of 5 compositions by Werner, Zimmermann, Novotni, Lickl, Zmeskall were compiled from original manuscripts. The results of research into 20th-century music, basic research into music publishing and the history of concerts have appeared in ten to twenty thousand-character-long databases (1, 3) and in comprehensive publications about the composers’ lifework (7 monographs in the series Magyar zeneszerzők) 1. The research project entitled The history of Hungarian music publishing between the two world wars and lasting several years has been concluded. 2. To the elaboration of the composers’ oeuvres ten basic research results have been added and seven short monographs have been published. 3. The database of the List of Budapest Concerts (1900-1945) has reached the stage of conclusion, recording about 15,000 concerts according to composers, works, performers, and sites.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/137/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Ilona Kovács: Zoltán Pongrácz, Hungarian Composers, no.29., Ed.: Melinda Berlász, 2004
Gilányi Gabriella: Dubrovay László, Magyar Zeneszerzők 30. kötet, szerk. Berlász Melinda, 2004
Kusz Veronika: Járdányi Pál, Magyar Zeneszerzők 32. kötet, szerk.: Berlász Melinda, 2004
Ágnes Sas - Zoltán Farkas: János Fusz, Hungarian Composers no 28. ed.: Melinda Berlász, 2003
Gombos László: Farkas Ferenc, Magyar Zeneszerzők 31. kötet, szerk.: Berlász Melinda, 2004
Veronika Kusz: Pál Járdányi, Hungarian Composers no 32. ed.: Melinda Berlász, 2004
Gabriella Gilányi: László Dubrovay, Hungarian Composers no. 30., ed. Melinda Berlász, 2004
Németh G. István: Boldizsár Csíky, Hungarian Composers no. 25., ed.: Melinda Berlász, 2003
István Németh G.: Csíky Boldizsár, Magyar Zeneszerzők 25. kötet, szerk.: Berlász Melinda, 2003
Hollós Máté: Vántus István, Magyar Zeneszerzők 33. kötet, szerk.: Berlász Melinda, 2005
Dalos Anna: Kadosa Pál, Magyar Zeneszerzők 26. kötet, szerk.: Berlász Melinda, 2003
Kovács Ilona: Pongrácz Zoltán, Magyar Zeneszerzők 29. kötet, szerk.: Berlász Melinda, 2004
Sas Ágnes - Farkas Zoltán: Fusz János, Magyar Zeneszerzők 28. kötet, szerk.: Berlász Melinda, 2003
Anna Dalos: Pál Kadosa, Hungarian Composers no. 26., ed.: Melinda Berlász, 2003
Máté Hollós: István Vántus, Hungarian Composers no. 33., ed.: Melinda Berlász, 2005
László Gombos: Ferenc Farkas, Hungarian Composers no. 31., ed.: Melinda Berlász, 2004
László Gombos: Sándor Szokolay, Hungarian Composers no. 20., ed.: Melinda Berlász, 2002
Gombos László: Szokolay Sándor, Magyar Zeneszerzők 20. kötet, szerk.: Berlász Melinda, 2002
vissza »