Bevezetés a hegeli filozófiába  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37270
típus K
Vezető kutató Rózsa Erzsébet
magyar cím Bevezetés a hegeli filozófiába
Angol cím Introduction to Hegel`s Philosophy
zsűri Kultúra
Kutatóhely BTK Filozófiai Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Bóta Péter
Drimál István
Makk Norbert
Novák Zoltán
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.960
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az eredmények 2 csoportba sorolhatók: 1. a projekt lezárt részei, 2. a közvetlenül befejezés előtt álló részek, ill. további munkálatokat és támogatást igénylő részek. 1. A projekt lezárt részei: 1.1. Az aktuális Hegel. Tanulmánykötet. Szerk. Rózsa Erzsébet és M. Quante. Előszó: H. Lenk és Fehér M. István. Fordította: Makk Norbert, Drimál István, Bóta Péter, Novák Zoltán. Kossuth Egyetemi Kiadó Debrecen 2003. 1.2. Erzsébet Rózsa: Versöhnung und System. Zu Grundmotiven von Hegels praktischer Philosophie. Fink Verlag 2005. Monographie. (Ennek a könyvnek a bemutatójára 2006 májusában kerül sor a berlini Collegium Hungaricumban, a Magyar Évad keretében.) 1.3. Erzsébet Rózsa: Individualität und Soziabilität. Studien zu Hegels Auffassung des modernen Individuums. Megjelenés előtt: Mentis Verlag, Paderborn. 2.A projekt közvetlenül befejezés előtt álló részei: 2.1. Hegel: 1826-os művészetfilozófiai előadások. Ford. Zoltai Dénes. Kontrollfordítás szükséges, ill. a nyomdai költségek biztosítása. 2.2. Hegel: Válogatás a magyarul még nem publikált ifjúkori írásokból. Szerk. Rózsa Erzsébet és Ch. Jamme. Ford. Andrejka Zoltán, Bóta Péter, Drimál István, Makk Norbert. Nyersfordítás, ami még sok további munkát igényel. Ezen kívül a kiadási költségek finanszírozását is biztosítani kell. 2.3. Rózsa Erzsébet: A modern individuum drámája. Hegel-tanulmányok. Ford. Makk Norbert. A kötet megjelentetési költségeit elő kell teremteni.
kutatási eredmények (angolul)
The achievements of the project can be divided into two groups: 1. closed parts of the project, 2. parts almost closed, or parts that require additional elaboration and support. 1. Closed parts: 1.1. Az aktuális Hegel. Essays. Eds. Rózsa Erzsébet and M. Quante. Preface: H. Lenk and Fehér M. István. Transl.: Makk Norbert, Drimál István, Bóta Péter, Novák Zoltán. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen 2003. 1.2. Erzsébet Rózsa: Versöhnung und System. Zu Grundmotiven von Hegels praktischer Philosophie. Fink Verlag 2005. Monography. (The book will be presented in May 2006, in the Collegium Hungaricum of Berlin, as part of the Hungarian Season.) 1.3. Erzsébet Rózsa: Individualität und Soziabilität. Studien zu Hegels Auffassung des modernen Individuums. Mentis Verlag, Paderborn. To be published soon. 2. Parts almost closed: 2.1. Hegel: 1826-os művészetfilozófiai előadások. Transl. Zoltai Dénes. Supervisory translation and publishing costs are needed. 2.2. Hegel: Válogatás a magyarul még nem publikált ifjúkori írásokból. Eds. Rózsa Erzsébet and Ch. Jamme. Transl. Andrejka Zoltán, Bóta Péter, Drimál István, Makk Norbert. Raw translation that requires further elaboration. Besides, the costs of the publication should be financed. 2.3. Rózsa Erzsébet: A modern individuum drámája. Hegel-tanulmányok. Transl. Makk Norbert. The book's publishing costs should be raised.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/140/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Erzsébet Rózsa: Versöhnung und System. Zu Grundmotiven von Hegels praktischer Philosophie, München, Fink Verlag, 2005
szerk. Rózsa Erzsébet és Michael Quante: Az aktuális Hegel, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003
vissza »