Interaction between liquid crystals and polymer films  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
37275
Type K
Principal investigator Jánossy, István
Title in Hungarian Folyadékkristályok és polimerfilmek kölcsönhatása
Title in English Interaction between liquid crystals and polymer films
Panel Physics
Department or equivalent Complex Fluids Dept. (Research Institute for Solid State Physics and Optics Hung. Acad. Sci.)
Participants Jákli, Antal
Starting date 2002-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 6.090
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A folyadékkristály-polimer határfelületi kölcsönhatás vizsgálatában azt a fő gondolatot igyekeztünk követni, hogy a két rendszer egymás rendezettségét kölcsönösen befolyásolja. A folyadékkristály nemcsak passziv szerepet játszik a folyamatban, hanem képes a felület közelében elhelyezkedő polimerláncok rendezésére is. Ezzel magyaráztuk a felületi rendezettség memóriaeffektusát, a fotoorientáció kinetikájának függését a folyadékkristályos fázistól és a direktor-csúszás felgyorsulását az üvegesedési hőmérséklet közelében. Megadtuk a kölcsönhatás általános modelljét. A munkákban nagy szerepet kapott a fénnyel keltett jelenségek tanulmányozása. Vizsgáltuk a fénnyel keltett optikai anizotrópiát azo festékkel doppolt nagy-viszkozitású folyadékokban, fotoizomerizációval indukált fázisátmenetet valamint vizben oldott folyadékkristály cseppecskék cirkuláris fény hatására bekövetkező forgását. Ezeket a munkákat nemzetközi együttműködés keretében végeztük.
Results in English
In the study of the interaction of liquid crystals with polymer layers we followed the idea that the two sub-systems influence mutually each others order. The liquid crystal does not play only a passive role in the process, but it is able to orient the polymer chains near the surface. With this suggestion we were able to explain the memory effect of the surface orientation, the dependence of the kinetics of photo-orientation on the liquid crystalline phase and the speeding up of director gliding in the vicinity of the glass transition temperature. We presented a general model for these processes. In the works a big attention was given to light-induced processes. We studied light-induced optical anisotropy in dye-doped high-viscosity fluids, phase transition induced by photo-isomerization and rotation of liquid-crystal droplets in water induced by circularly polarized light. This latter works were accomplished in international co-operations.
Full text http://real.mtak.hu/142/
Decision
Yes

 

List of publications

 
I. Janossy: Photo-orientation at liquid crystal - polymer interfaces, Pramana, Vol. 61, p. 435-445, 2003
I. Janossy and. E. Benkler: Light-induced dichroism and birefringence in dye-doped glycerin, Europhys. Lett., Vol. 62, p. 698-704, 2003
M. Becchi, I. Janossy, D.S. Shankar Rao and D. Statman: Anomalous intensity dependence in azo-dye doped nematic liquid crystals, Phys. Rev. E , Vol. 69, p. 051707 1-6, 2004
I. Janossy and T. Kosa: Gliding of liquid crystals on soft polymer surfaces, Phys. Rev. E, vol. 70, p. 052701 1-4, 2004
I. Janossy: Photo-orientation at liquid crystal - polymer interfaces, Liquid Crystals and other Soft Materials, Bangalore, India, 2002
I . Janossy: Optical reorientation in dye-doped liquid crystals and liquids, Optics of Liquid Crystals , Assois, France, 2003
I. Janossy and A. Vajda: Director gliding on soft polymer surfaces, 20-th International Liquid Crystal Conference, Ljubljana, Slovenia, 2004
I. Janossy and E. Benkler: Light-induced dichroism and birefringence in high-viscosity dye-doped liquids, Optics of Liquid Crystals , Assois, France, 2003
Jakli A, Prasad V, Rao DSS, Liao G, Janossy I: Light-induced changes of optical and electrical properties in bent-core azo compounds, Phys. Rev. E 71: 021709, 2005
Jánossy I: High-precision measurement of azimuthal rotation of liquid crystals on solid substrates, Journ.Appl.Phys. 98, 043523, 2005
C. Manzo, D. Paparo, L. Marrucci, and I. Jánossy: Light-induced rotation of dye-doped liquid crystal droplets, Phys. Rev. E 73, 051707, 2006
C. Manzo, D. Paparo, L. Marrucci, and I. Jánossy: Total Optical Torque and Angular Momentum Conservation in Dye-Doped Liquid Crystal Droplets Spun by Circularly Polarized Light, Mol. Cryst. Liq. Cryst. 454, 101, 2006
I . Janossy: Elastic anchoring and gliding of nematic liquid crystals on polymer layers, Liquid Crystals for Photonics, Gent, Belgium, 2006
I . Janossy and K.L. Sandhya: Azimuthal anchoring and gliding of liquid crystals on polymer surfaces, SPIE Proceedings, 2006
I. Jánossy, A. Vajda and D. Statman: Influence of the molecular weight of a polymer on the gliding of nematic liquid crystals, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 2006
Back »