A nemi differenciálódás zavarainak genetikai háttere  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
37277
típus K
Vezető kutató Sólyom János
magyar cím A nemi differenciálódás zavarainak genetikai háttere
Angol cím Genetic background of dosorders in sexual differentiation
zsűri Genetika, Genomika, Bioinformatika és Rendszerbiológia
Kutatóhely Gyermekgyógyászati Klinika II. sz. (Semmelweis Egyetem)
résztvevők Dobos Matild
Fekete György
Garami Miklós
Sallai Ágnes
Szabó Judit
Török Dóra
projekt kezdete 2002-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.400
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Az Y-kromoszóma génjeinek szerepe a gonad differenciálódás zavaraiban. Y-kromoszóma szekvencia hordozása Turner-szindrómás (TS) betegben fokozott veszélyt jelent gonad neoplasia kialakulására. Gyakoriságának felmérése céljából 124 TS-s beteg leukocitáiból nyert DNS-ben vizsgáltuk négy Y-specifikus szekvencia előfordulását. Ebből a négyből kettő (SRY és TSPY) az Y rövid karján, kettő (DBY és HSFY) a hosszú kar proximális részén helyezkedik el. A kapott eredményeket összevetettük a klasszikus karyotípus vizsgálattal és az X- és az Y- próbákat használó FISH vizsgálattal nyert eredményekkel. A 124 TS-s beteg között 10-nél találtunk Y-szekvenciát molekuláris genetikai vizsgálattal, közülük csak ötöt azonosítottak a citogenetikai vizsgálatok. 2. Az androgén érzékenység szerepe a genitalis differenciálódás zavaraiban. A androgen insensitivitas syndroma (AIS) klinikai diagnózisának alátámasztása és a genotipus-fenotipus összefüggés vizsgálata céljából az AR-gént analizáltuk elégtelenül virilizált fiúkban. A vizsgálat első fázisában nyolc család 10 gyermeke véréből nyertünk DNS-t. Az androgen receptor vizsgálata SSCP-vel és a gyanús génszakasz direkt szekvenálásával történt. A nyolc családból ötben azonosítottuk az AR-gén mutációját. Ebből 4 mutáció már korábban ismert volt, de találtunk egy új, eddig le nem írtat is (868insM). Mivel a genotipus és fenotipus kapcsolatának elemzéséhez további megfigyelések szükségesek, folytatjuk az anyaggyűjtést és a mutáció analízist.
kutatási eredmények (angolul)
Genetic background of disorders in sexual differentiation. 1. The role of genes of Y chromosome in the disorders of gonadal differentiation. The presence of Y chromosome sequences in patients with Turner syndrome (TS) is a risk factor for the development of gonadoblastoma (10%). DNA samples were collected from 124 patients with TS to investigate the frequency of four Y specific sequences: SRY, TSPY (short arm), DBY and HSFY (long arm). The data were correlated with the results of classical karyotype, and FISH technic used for X and Y probes.Ten out of 124 Turner patients proved to have Y sequences by molecular genetic investigation. However, only five out of ten have been identified by cytogenetic investigations. 2. The role of androgen insensitivity in the disorders of genital differentiation. To support the clinical diagnosis of androgen insensitivity syndome (AIS), the mutational analysis of the androgen recepor gene has been performed in undervirilized genetic male patients. DNA was extracted from the peripheral blood of 10 patients born in 8 families. PCR-based SSCP and direct fluorescent squencing was used. Mutation of the androgen receptor (AR) gene was found in 5 out of 8 families. One of these mutations was novel (868insM). To investigate further the relationship of genotype and phenotype, DNA samples were obtained from patients with hypospadiasis (n=20), and from patients clinically suspeted to have AIS (n=13).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/143/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Scheiber D; Barta Cs; Halász Z; Sallai Á; Rácz K; Ságodi L; Fekete Gy; Hiort O; Sólyom J: Mutational analysis of Hungarian patients with androgen insensitivity syndrome, J Pediatr Endocrinol Metab 16: 367-373, 2003
Dobos M; Fekete Gy; Szabó J; Schellberg R; Raff R; Schwanitz G; Sólyom J: Gonadal dysgeneis. Presentation of 3 cases and report on the database of a Paediatric Endocrine Unit in Hungary, Eur J Hum Genet 10: Suppl. 1., 154-155, 2002
Dobos M; Sólyom ; Szabó J; Pájer E; Kovács I; Fekete Gy: Nemi kromoszóma mozaicizmussal összefüggő fenotípusok, Gyermekgyógyászat 54: Suppl. 1., 49, 2003
Luczay A; Sallai Á; Halász Z; Hajmássy Zs; Pápay J; Dobos M; Sólyom J; Fekete Gy: Elégtelen masculinizáció fiú magzatban, Gyermekgyógyászat 54: Suppl. 1., 91, 2003
Luczay A; Török D; Ferenczi A; Majnik J; Sallai Á; Gács Zs; Sólyom J; Fekete Gy: A glukokortikoid-receptor érzékenységét növelő polimorfizmus, mint a CAH fenotípusát befolyásoló egyik lehetséges tényező, Gyermekgyógyászat 55: Suppl. 2., 61, 2004
Sallai Á; Ugocsai P; Hosszú É; Halász Z; Luczay A; Gál V; Ságodi L; Szűts PT; Szabó J; Sólyom J; Dobos M; Fekete Gy: Screening of \''hidden\'' Y chromosome sequences in Hungarian patients with Turner syndrome, Slov Pedaatr 11: 105, 2004
Sallai Á., Ugocsai P., Halász Z., Hosszú É., Ságodi L., Erhardt É., Kozári A., Niederland T., Szabó J., Sólyom J., Dobos M., Fekete Gy.: Y-kromoszóma DNS szekvenciáinak szűrése Turner-szindrómában., Gyermekgyógyászat közlésre elfogadva, 2006
Sallai Á., Sólyom J., Ugocsai P., Fekete Gy.: Quantitative real-time detection of Y chromosome markers in Turner syndrome., Am J Med Genet közlésre beküldve, 2006
Sallai Á., Ugocsai P., Halász Z., Hosszú É., Ságodi L., Erhardt É., Kozári A., Niederland T., Szabó J., Sólyom J., Dobos M., Fekete Gy.: 111 Turner szindrómás beteg szűrése az Y kromoszóma DNS-szekvenciára, Gyermekgyógyászat 56 Suppl 1, 125, 2005
Luczay A., Sólyom J., Hiort O., Nemes-Nagy Gy., Dobos M., Jenővári Z., Fekete Gy.: Inkomplett androgén insensitivitas syndroma, Orvosi Hetilap közlésre előkészítve, 2006
vissza »